Розпочав свою роботу онлайн ресурс «Платформа Центрів Дія»
Сервіс «Місцеві електронні петиції»
Сервіс «Консультації з громадськістю»

Оголошення про проведення конкурсу на посаду директора Косівської школи мистецтв Косівської міської ради Косівського району Івано-Франківської області

На виконання ч. 6 ст. 21-2 ЗУ «Про культуру» та п. 6 Розділу 3 «Порядок конкурсного добору та проведення конкурсу» Положення «Про порядок проведення конкурсу та призначення на посаду керівників закладів та установ культури» (далі – Положення), затвердженого рішенням 13 сесії 8 демократичного скликання Косівської міської ради №1327-13/2021 від 10.09.2021 року: 

 1. Найменування та місцезнаходження закладу культури, на посаду керівника якого оголошується конкурс – Косівська школа мистецтв Косівської міської ради Косівського району Івано-Франківської області (код ЄДРПОУ 20554918), поштовий індекс 78601, Івано-Франківська область, Косівський район, м. Косів, вул. Тиха №1А, тел. (03478) 2-14-54.
 2. Назва посади, на яку оголошується конкурс – директор Косівської школи мистецтв Косівської міської ради Косівського району Івано-Франківської області.
 3. Термін приймання документів кандидатів – приймання документів розпочинається із 08 вересня 2022 року та триває по 07 жовтня 2022 року (включно).
 4. Вимоги до претендентів – директором Косівської школи мистецтв може бути особа, яка має вищу освіту, стаж роботи у сфері культури не менше трьох років, володіє державною мовою та здатна за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки. Не може бути призначена на посаду директора Косівської школи мистецтв особа, яка: за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена; має судимість за вчинення кримінального правопорушення, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією; є близькою особою або членом сім’ї керівника органу, що відповідно до статутних документів здійснює управління комунальним закладом культури.
 5. Умови та строки проведення конкурсу – Конкурсний добір проводиться публічно. Відділ забезпечує відео та аудіофіксацію всіх засідань конкурсної комісії та розміщує матеріали засідань конкурсної комісії на офіційному веб-сайті Косівської міської ради. Представники засобів масової інформації та громадськості мають право бути присутніми на засіданнях конкурсної комісії під час проведення співбесіди з кандидатами, під час якої публічно презентуються запропоновані проєкти програм розвитку закладу культури на один і п’ять років. Відділ не пізніш як за 10 днів до дня проведення першого засідання конкурсної комісії повідомляє кандидатів про час та місце проведення засідання конкурсної комісії. Конкурсна комісія проводить перше засідання через 10 днів після закінчення строку приймання документів. На першому засіданні конкурсна комісія розглядає документи, подані кандидатами на посаду керівника комунального закладу культури, на відповідність кваліфікаційним вимогам. Результати розгляду невідкладно повідомляються кандидатам електронною поштою чи іншим засобом зв’язку, зазначеним в автобіографії. Особа не допускається до участі в доборі кандидатів на посаду керівника комунального закладу культури у разі невідповідності вимогам, зазначеним у статті 21-1 ЗУ «Про культуру», за рішенням конкурсної комісії. На другому засіданні конкурсна комісія проводить співбесіду з кандидатами, під час якої заслуховує публічні презентації проєктів програм розвитку закладу культури на один і п’ять років. Допоміжними критеріями під час голосування на користь кандидатів є: післядипломна освіта у галузі управління; ступінь MBA (Master of Business Administration), MPA (Master of Public Administration), MLA (Master of Liberal Arts), магістра бізнес-адміністрування чи магістра державного управління; науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук) чи доктора наук; досвід роботи на керівних посадах в українських/міжнародних компаніях, установах, програмах, проектах у сфері культури; володіння офіційними мовами Європейського Союзу; досвід розроблення і реалізації інвестиційних та інноваційних проектів; схвальні відгуки в українських та іноземних галузевих засобах масової інформації; бездоганна ділова репутація. Конкурсна комісія приймає рішення про визначення переможця конкурсу шляхом голосування та оприлюднює його на офіційному веб-сайті Косівської міської ради. Спосіб голосування визначається рішенням конкурсної комісії. Рішення конкурсної комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість від затвердженого складу конкурсної комісії. При рівному розподілі голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії. У разі виявлення фактів, що свідчать про конфлікт інтересів члена конкурсної комісії, такий член конкурсної комісії не бере участі в голосуванні. У разі відхилення конкурсною комісією всіх кандидатів на посаду керівника закладу культури або відсутності зацікавлених осіб до участі в конкурсі, конкурсна комісія проводить повторний конкурс на заміщення вакантної посади керівника закладу культури. Рішення конкурсної комісії є підставою для укладання контракту з переможцем конкурсу. Керівник відділу культури та туризму Косівської міської ради зобов’язаний призначити переможця конкурсу керівником закладу/установи культури не пізніше двох місяців з дня оголошення конкурсу. Підставою для видання наказу про призначення керівника закладу культури є підписання контракту. Істотні умови контракту публікуються на офіційному веб-сайті Косівської міської ради не пізніше наступного дня після його підписання. Контракт з керівником закладу культури визначає основні вимоги до діяльності закладу культури, виконання яких є обов’язковим для керівника, та інші умови. Обов’язковими умовами контракту з керівником закладу культури є: програми розвитку закладу культури на один і п’ять років, що розглядалися на засіданні конкурсної комісії; умови оплати праці керівника; критерії оцінки праці керівника; особливості порядку здійснення контролю за діяльністю закладу культури; заходи відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов контракту; особливі підстави для дострокового розірвання контракту та відповідні наслідки для його сторін. Конкурс на заміщення вакантної посади керівника закладу культури визначається таким, що не відбувся, в разі, коли: відсутні заяви про участь у конкурсному відбору; жоден з претендентів не пройшов конкурсного відбору; конкурсною комісією не визначено претендента.
 6. Адреса, за якою подаються документи на конкурс – Відділ культури та туризму Косівської міської ради, поштовий індекс 78601, Івано-Франківська область, Косівський район, місто Косів, вул. Грушевського, №1.
 7. Перелік документів, що подаються претендентами. Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, упродовж 30 днів з дня оголошення конкурсу подає такі документи:
 • заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
 • автобіографія, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку, відомості про наявність чи відсутність судимості;
 • копія документа, що посвідчує особу;
 • копії документів про вищу освіту;
 • два рекомендаційні листи довільної форми;
 • мотиваційний лист довільної форми;
 • проєкти програми розвитку закладу/установи культури на один і п’ять років.

Зазначені документи надсилаються на поштову та електронну адреси відділу культури та туризму у встановлений строк. Перелік документів є вичерпним. Особа може надати інші документи, які, на її думку, підтверджують її професійні чи моральні якості.      Особа, яка подає документи, відповідає за достовірність поданої інформації. Упродовж трьох робочих днів після закінчення строку подання документів відділ оприлюднює подані кандидатами документи на офіційному веб-сайті Косівської міської ради відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». Усі зацікавлені особи протягом семи днів з дня оприлюднення відомостей про кандидатів можуть подавати пропозиції та зауваження щодо кандидатур на електронну пошту Косівської міської ради, які передаються конкурсній комісії.

 1. Контактні телефони та адреси електронної пошти для довідок з питань проведення конкурсу – тел.0961329294, culture.tourism.kosiv.mr@gmail.com

Додатково інформуємо громадськість, що з метою формування конкурсної комісії громадські організації у сфері культури відповідного функціонального спрямування подають по три кандидатури відділу культури та туризму Косівської міської ради, який шляхом жеребкування визначає трьох кандидатів до складу конкурсної комісії. Відділ забезпечує онлайн-трансляцію жеребкування (за можливістю) на офіційному веб-сайті Косівської міської ради. Для участі у жеребкуванні громадська організація у сфері культури відповідного функціонального спрямування надає Відділу лист у довільній формі, підписаний керівником громадської організації, із зазначенням трьох кандидатур, які рекомендуються для включення до складу конкурсної комісії.

Окрім того, членами конкурсної комісії можуть бути:

1) незалежні фахівці у сфері культури, публічного або бізнес-адміністрування;

2) члени професійних, творчих спілок, об’єднань, асоціацій, організацій у сфері культури, зареєстрованих відповідно до закону;

3) члени міжнародних об’єднань, асоціацій, організацій у сферах культури.

У зв’язку із наведеним вище, запрошуємо представників вказаних категорій для зголошення та подання кандидатур на включення до складу конкурсної комісії в термін по 07.10.2022 року.

Разом із тим, вимушені роз’яснити, що в силу приписів ст. 21-3 ч. 8 ЗУ «Про культуру» органом законодавчої влади встановлено чітку імперативну норму, за якою членом конкурсної комісії не може бути особа, яка:

– за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;

– має судимість за вчинення кримінального правопорушення, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією;

– є близькою особою або членом сім’ї учасника конкурсу чи органу управління;

– є членом трудового колективу закладу культури, на посаду керівника якого проводиться конкурс.

Начальник відділу                                        Роман ПЕЧИЖАК

 

Завантажити документи:


Коментарі закриті.

Перейти до вмісту