Розпочав свою роботу онлайн ресурс «Платформа Центрів Дія»
Сервіс «Місцеві електронні петиції»
Сервіс «Консультації з громадськістю»

Антикорупційне законодавство

Контакти:

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Косівської міської ради Тинкалюк Антон Дмитрович

 • E-mail: kosiv.rada@gmail.com
 • телефон: (03478) 2-48-32
 • Адреса: Івано-Франківська обл., Косівський р-н, м. Косів, майдан Незалежності, буд. 11

Основні завдання:

 • підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання корупції відповідно до вимог антикорупційного законодавства;
 • надання методичної та консультативної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства;
 • участь в інформаційному та науково-дослідному забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції, а також міжнародному співробітництві в зазначеній сфері;
 • проведення організаційної та роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції;
 • здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів;
 • здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства.

Основні функції:

 • здійснення організаційних заходів щодо своєчасного подання державними службовцями декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – декларації), проведення перевірки факту подання декларацій та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасне подання декларацій.
 • здійснення контролю за дотриманням Правил етичної поведінки посадовими особами Косівської міської ради;
 • розробка плану роботи (заходів) щодо запобігання та виявлення корупції у сфері службової діяльності посадових осіб Косівської міської ради, а також здійснення контролю за їх проведенням;
 • надання працівникам Косівської міської ради роз’яснень щодо застосування та дотримання вимог антикорупційного законодавства;
 • вжиття заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та сприяння його усуненню, здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів;
 • у разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень посадовими чи службовими особами Косівської міської ради, інформування в установленому порядку про такі факти керівництво, Департамент з питань запобігання та виявлення корупції, правоохоронні органи відповідно до їх компетенції.
 • вжиття заходів щодо запобігання, виявлення та протидії фактам порушення антикорупційного законодавства посадовими і службовими особами територіальних органів, встановлення причин і умов, що призвели до їх вчинення, а також їх усунення.

Якщо Вам стали відомі факти порушення антикорупційного законодавства працівниками Косівської міської ради за наявності обґрунтованого переконання, що інформація є достовірною, а саме:

 • отримання посадовцем неправомірної вигоди (хабар, подарунок, тощо);
 • використання посадовцем будь-якого державного чи комунального майна, або коштів в приватних інтересах;
 • конфлікт інтересів;
 • порушення обмеження спільної роботи близьких осіб;
 • недотримання обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності;
 • порушення правил етичної поведінки;
 • неподання, або подання неправдивої декларації особою, яка зобов’язана декларувати свої доходи і видатки;
 • надання керівництвом незаконних доручень, або будь-які інші неправомірні діяння в антикорупційній сфері,

Ви маєте змогу повідомити щодо фактів корупції в Косівській міській раді та її структурних підрозділах, щоденно (крім вихідних та святкових днів) понеділок–п’ятниця з 8:00 до 17:15 години, за номером (03478) 2-48-32, або за електронною поштою за адресою: kosiv.rada@gmail.com

Інформація щодо фактів корупції в Косівській міській раді може надаватися також анонімно. Анонімне повідомлення про порушення вимог антикорупційного законодавства підлягатиме розгляду, якщо зазначена в ньому інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, підкріплені доказами, які можуть бути перевірені.

Відповідно до статті 53 Закону України “Про запобігання корупції” особа, яка надає допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривач), – це особа, яка за наявності обґрунтованого переконання, що інформація є достовірною, повідомляє про порушення вимог цього Закону іншою особою. Особи, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривачі), перебувають під захистом держави.

Анонімне повідомлення про порушення вимог Закону України “Про запобігання корупції” підлягає перевірці у термін не більше п’ятнадцяти днів від дня його отримання. Якщо у вказаний термін перевірити інформацію, що міститься в повідомленні, неможливо, керівник відповідного органу або його заступник продовжують термін розгляду повідомлення до тридцяти днів від дня його отримання.

Анонімне повідомлення не може розглядатись як звернення громадян відповідно до Закону України “Про звернення громадян”, а тому його надання не обумовлює обов’язкової підготовки відповіді заявнику.

Надана Вами інформація використовуватиметься керівництвом Косівської міської ради, як джерело для прийняття рішення щодо необхідності проведення перевірки або іншого реагування відповідно до Закону України “Про запобігання корупції”.

Повідомлення завідомо неправдивих відомостей тягне за собою відповідальність, передбачену чинним законодавством.

Завантаження:


Коментарі закриті.

Перейти до вмісту