Розпочав свою роботу онлайн ресурс «Платформа Центрів Дія»
Сервіс «Місцеві електронні петиції»
Сервіс «Консультації з громадськістю»

Акт ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Косівської міської ради за період з 01.01.2016 по 30.09.2019 року № 05-21/1

ДЕРЖАВНА АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЗАХІДНИЙ ОФІС ДЕРЖАВНОЇ АУДИТОРСЬКОЇ СЛУЖБИ

 УПРАВЛІННЯ ЗАХІДНОГО ОФІСУ ДЕРЖАВНОЇ АУДИТОРСЬКОЇ СЛУЖБИ В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

АКТ

ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Косівської міської ради за період з 01.01.2016 по 30.09.2019 року.

13.01.2020            № 05-21/1
м. Косів

Відповідно до п.4.3.7.1 Плану проведення заходів державного фінансового контролю Західного офісу Держаудитслужби на ІV квартал 2019 року, на підставі направлень на проведення ревізії від 18.10.2019 №№ 398, 399, 400, 401, виданих начальником Управління Західного офісу Держаудитслужби в Івано-Франківській області Буковським Г.В., заступником начальника відділу контролю в галузі промисловості, енергетики, транспорту та фінансових послуг Управління Західного офісу Держаудитслужби в Івано-Франківській області Тимофійчуком А.В., головним державним фінансовим інспектором цього ж відділу Мельник М.В. та головними державними аудиторами цього ж відділу Двібородчин Г.С., Труш Г.В. проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності Косівської міської ради (далі – Косівська міська рада, міська рада, установа) за період з 01.01.2016 по 30.09.2019 року.

На підставі направлень від 21.10.2019 №405 та від 04.12.2019 №479, виданих начальником Управління Західного офісу Держаудитслужби в Івано-Франківській області Буковським Г.В., у періоді з 22.10.2019 по 01.11.2019 та з 09.12.2019 по 20.12.2019 в ревізії приймала участь головний державний фінансовий інспектор відділу взаємодії з правоохоронними органами Управління Західного офісу Держаудитслужби в Івано-Франківській області Горда Л.Р.

Ревізію проведено з 21.10.2019 по 03.01.2020 у відповідності до питань програми ревізії та робочого плану, з відома міського голови Косівської міської ради Плосконоса Юрія Олександровича та в присутності головного спеціаліста-головного бухгалтера міської ради Медведчук Наталії Федорівни.

Відповідно до п. 22 Порядку проведення інспектування Державною аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними органами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2006 № 550 (зі змінами) ревізію було зупинено з 04.11.2019 по 04.12.2019 для проведення зустрічних звірок та у зв’язку з виробничою необхідністю. Про зупинення ревізії установу повідомлено листом від 30.10.2019 №13-09-05-15/3890-2019 та про її поновлення листом від 03.12.2019 №13-09-05-15/4212-2019.

Юридична та фактична адреса Косівської міської ради: 78600, Івано-Франківська область, місто Косів, майдан Незалежності, 11.

Телефони – (03478) 2-48-32 (міський голова), (03478) 2-15-43 (бухгалтерія).

Код ЄДРПОУ – 04054228.

Форма власності – комунальна; організаційно-правова форма господарювання – орган місцевого самоврядування.

Вид діяльності за КВЕД-2010 – 84.11 Державне управління загального характеру.

Міський голова – посадова особа органу місцевого самоврядування.

Посадовими особами міської ради, яким було надано право розпоряджатися рахунками та підписувати розрахункові документи у періоді, що підлягав ревізії, були :

– з правом першого підпису :

міський голова Плосконос Юрій Олександрович – за весь період, що підлягав ревізії;

– з правом другого підпису:

головний спеціаліст-головний бухгалтер міської ради Медведчук Наталія Федорівна – за весь період, що підлягав ревізії.

Право укладати договори, контракти та підписувати акти виконаних робіт у періоді, що підлягав ревізії, мав міський голова Плосконос Ю.О.

По одному примірнику направлень на проведення ревізії та програму ревізії 21.10.2019 року вручено міському голові Плосконосу Ю.О.

Повідомлення про продовження терміну дії направлень 05.12.2019 вручено міському голові Плосконосу Ю.О.

На початку ревізії посадовими особами міської ради надано журнал реєстрації ревізій та перевірок та зроблено записи від 18.10.2019 №11 та від 21.10.2019 №12.

В ході ревізії кожного питання програми ревізії перевірялись документи, перелік яких наводиться у Додатку 1 до акта.

Також, в ході ревізії перевірено питання зазначені у депутатських зверненнях депутата Косівської міської ради Зузяка В.О. від 14.03.2019, від 13.11.2019 та перевірено питання зазначені у листах Косівського відділу поліції Головного управління національної поліції в Івано-Франківській області від 19.11.2019 №№ 7784/108/53/05-2019, 7785/108/53/05-2019.

 

 

РЕВІЗІЄЮ ВСТАНОВЛЕНО:

 

 1. Стан усунення порушень та недоліків, виявлених попередніми ревізіями (перевірками).

Ревізією стану усунення порушень та недоліків, виявлених попередніми ревізіями (перевірками) встановлено, що за період, що підлягав ревізії, заходи державного фінансового контролю з питань, що належать до повноважень органів Держаудитслужби не проводились.

Останню планову ревізію Косівського міського бюджету, фінансово-господарської діяльності Косівської міської ради за період з 01.06.2012 по 31.01.2015 проведено сектором контролю в Косівському районі Верховинської об’єднаної Держфінінспекції – акт від 24.04.2015 №820-21/010.

Виявлені попередньою ревізією порушення усунуто в повному обсязі.

 

ІІ. Стан виконання функцій головного розпорядника бюджетних коштів.

2.1. Формування мережі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів.

Міська рада є розпорядником бюджетних коштів вищого рівня. У відповідності до п. 18 ст. 2, п.2 ст.22 та ст. 78 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 №2456-VI (надалі – Бюджетний кодекс, БК України) згідно із затвердженим бюджетним розписом та кошторисом одержує бюджетні асигнування, бере бюджетні зобов’язання та здійснює видатки.

Як передбачено правилами, встановленими Державним казначейством України, установа веде бухгалтерський облік відповідно до єдиної методики звітності, складає та подає Державній казначейській службі України у Косівському районі звіти, що містять бухгалтерські баланси, дані про виконання кошторисів, результати діяльності та іншу інформацію за формами, встановленими законодавством.

Звітність подається оперативна, місячна, квартальна та річна.

Ревізією стану виконання функцій головного розпорядника бюджетних коштів порушень не встановлено.

Відповідно до мережі розпорядників та одержувачів коштів міського бюджету в Косівському управлінні Державної казначейської служби України на 2016-2019 роки Косівська міська рада зареєстрована головним розпорядником бюджетних коштів.

Ревізією формування мережі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів встановлено, що розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня в мережі Косівської міської ради відсутні.

На 2016 рік до мережі розпорядників та одержувачів коштів міського бюджету в Косівському управлінні Державної казначейської служби України зареєстровано 1 одержувача бюджетних коштів, в тому числі: за КПКВ 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ» – Косівське міське комунальне підприємство «Косівміськводосервіс».

Аналогічно, в мережі розпорядників та одержувачів коштів міського бюджету на 2017 рік зареєстровано 1 одержувача бюджетних коштів, в тому числі: за КПКВКМБ 0106060 «Благоустрій міст, сіл, селищ» – Косівське міське комунальне підприємство «Косівміськводосервіс».

В 2018 році в Косівському управлінні Державної казначейської служби України в мережі розпорядників та одержувачів коштів міського бюджету зареєстровано 2 одержувачі бюджетних коштів, в тому числі: за КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» – Косівське міське комунальне підприємство «Косівміськводосервіс» та Міське комунальне підприємство «Косів» Косівської міської ради.

В 2019 році в Косівському управлінні Державної казначейської служби України в мережі розпорядників та одержувачів коштів міського бюджету зареєстровано 2 одержувачі бюджетних коштів, в тому числі: за КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» – Косівське міське комунальне підприємство «Косівміськводосервіс» та Міське комунальне підприємство «Косів» Косівської міської ради.

Ревізією сформованої мережі одержувачів бюджетних коштів, дотримання порядку її формування та внесення змін до неї порушень не встановлено.

 

2.2. Складання бюджетних запитів, обґрунтованість включених до них показників.

Ревізію розгляду та затвердження проектів кошторисів розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня, обґрунтованості затверджених у них показників проведено суцільним способом та встановлено, що в мережі Косівської міської ради на 2016-2019 роки закладів та установ, які знаходяться на самостійному балансі та є розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня, не зареєстровано.

Ревізією правильності та обґрунтованості формування плану використання бюджетних коштів для одержувачів бюджетних коштів встановлено, що плани використання бюджетних коштів на 2016 – 2019 роки складено та затверджено у відповідності з вимогами Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 (далі – Порядок № 228), затверджені міським головою.

Ревізією наявності та обґрунтованості розрахунків потреби в асигнуваннях одержувачів бюджетних коштів порушень не встановлено.

Потреба в бюджетних асигнуваннях підтверджена відповідними розрахунками.

Порушень щодо виконання функцій головного розпорядника бюджетних коштів при розрахунку потреби, затвердження плану використання бюджетних коштів не встановлено.

2.3. Розгляд та затвердження проектів кошторисів розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та планів використання бюджетних коштів одержувачів, обґрунтованість затверджених у них показників. Дотримання порядку внесення змін до кошторисів.

Ревізію розгляду та затвердження проектів кошторисів розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та планів використання бюджетних коштів одержувачів, обґрунтованість затверджених у них показників, дотримання порядку внесення змін до кошторисів проведено вибірковим способом за 2016, 2017 роки.

Розгляд та затвердження проектів кошторисів розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня, обґрунтованість затверджених у них показників міською радою здійснюється відповідно до вимог Порядку № 228.

Ревізію розгляду та затвердження проектів кошторисів розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та планів використання бюджетних коштів одержувачів, обґрунтованість затверджених у них показників, дотримання порядку внесення змін до кошторисів порушень не встановлено.

 

2.4. Складання паспортів бюджетних програм, обґрунтованість затверджених у них показників та стан їх виконання (у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі).  Складання звітів про виконання паспортів бюджетних програм.

Ревізію складання паспортів бюджетних програм, обґрунтованість затверджених у них показників та стан їх виконання, складання звітів про виконання паспортів бюджетних програм проведено суцільним способом.

Косівською міською радою паспорти бюджетних програм та звіти про їх виконання складались за кожною бюджетною програмою з дотриманням вимог Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 №2456-VI та Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2002 №1098 (із змінами).

Показники паспортів бюджетних програм відповідають бюджетним запитам та визначають мету, завдання, напрями використання бюджетних коштів, виконавців та результативні показники. Порушень з відповідного питання не виявлено.

 

 1. Використання і збереження державних фінансових ресурсів, необоротних та інших активів.

3.1. Правильність визначення потреби в бюджетних коштах, в тому числі при складанні планових бюджетних показників. Складання та затвердження кошторису та інших документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету. Внесення змін до кошторису. Загальний стан виконання кошторису.

Ревізію правильності визначення потреби в бюджетних коштах, в тому числі при складанні планових бюджетних показників, складання та затвердження кошторису та інших документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету, внесення змін до кошторису та загальний стан виконання кошторису проведено суцільним способом.

Ревізією дотримання порядку затвердження кошторисів доходів і видатків міської ради на 2016 рік за кодами функціональної класифікації видатків (далі – КФКВ) 010116 «Орган місцевого самоврядування», КФКВ 090412 – «Інші видатки на соціальний захист населення», КФКВ 100103 – «Дотація ЖКГ», КФКВ 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ», КФКВ  130102 – «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань», КФКВ 160903 – «Програми в галузі господарства, лісового господарства, рибальства та мисливства», КФКВ 170703 – «Видатки на проведення робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг», КФКВ 250344 – «Субвенція з місцевого бюджету ДБ на виконання програми соціально-економічного розвитку», КФКВ 250380 – «Інші субвенції», КФКВ 250404 – «Інші видатки», КФКВ 150101 – «Капітальні вкладення», КФКВ 150122 – «Інвестиційні проекти», порушень не встановлено. Суми затверджені в кошторисах бюджетних асигнувань відповідають доведеним лімітними довідками.

Ревізією виділення загальних сум бюджетних асигнувань встановлено, що кошториси по доходах та видатках на 2016 рік з урахуванням змін затверджено на суму 9796494,0 грн., в тому числі по загальному фонду – 4038200,0 грн. та по спеціальному фонду – 5758294,0 грн.

Ревізією фактичного виконання кошторисів встановлено, що у 2016 році за загальним фондом кошторису міської ради надійшло коштів в сумі 3982932,51 грн., що становить 98,63 % суми затверджених бюджетних асигнувань, з яких охоплено ревізією в сумі 3723690,34 грн. Касові видатки за загальним фондом відповідають отриманому фінансуванню. За спеціальним фондом кошторису міської ради надійшло коштів в сумі 5577105,37 грн., що становить 96,85 % суми затверджених бюджетних асигнувань. Касові видатки за спеціальним фондом відповідають отриманому фінансуванню, із яких охоплено ревізією кошти в сумі 5239486,73 грн.

Ревізією дотримання порядку внесення змін до кошторисів порушень не встановлено.

Ревізією обгрунтованості потреби в бюджетних асигнуваннях за загальним та спеціальним фондами кошторису міської ради на 2016 рік за кодами економічної класифікації видатків порушень не встановлено. Потребу підтверджено відповідними розрахунками.

Ревізією відповідності затвердження в кошторисі сум асигнувань загального фонду бюджету на здійснення видатків за відповідними кодами економічної класифікації, проведення касових видатків затвердженим обсягам асигнувань, відповідності обсягів взятих зобов’язань розміру бюджетних асигнувань, затверджених кошторисом (планом використання бюджетних коштів) порушень не встановлено.

Ревізією відповідності використаних бюджетних коштів їх цільовому призначенню за загальним фондом порушень не встановлено.

Ревізією правильності та цільового використання коштів спеціального фонду порушень не встановлено.  

Ревізією дотримання порядку затвердження кошторисів доходів і видатків міської ради на 2017 рік за кодами програмної класифікації видатків (далі – КПКВ) КПКВ 0100170 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради, міської, селищної, сільської ради», КПКВ 0103400 «Інші видатки на соціальний захист населення», КПКВ 0105011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань», КПКВ 0105062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні», КПКВ 0106030 «Фінансова підтримка об’єктів ЖКГ», КПКВ 0106060 «Утримання об’єктів соціальної сфери підприємств, що передаються до комунальної власності», КПКВ 0106410 «Реалізація інвестиційних проектів», КПКВ 0106650 «Утримання та розвиток інфраструктури доріг», КПКВ 0107330 «Програми в галузі сільського господарства, лісового господарства», КПКВ 0108600 «Інші видатки», КПКВ 0108800 «Інші субвенції», КПКВ 0106090 «Забезпечення проведення берегоукріплювальних робіт», КПКВ 0106310 «Реалізація заходів інвестиційного розвитку», КПКВ 0106410 «Реалізація інвестиційних проектів», КПКВ 0106430 «Розробка схем та проектів масового застосування», КПКВ 0109110 «Охорона та раціональне використання природних ресурсів», порушень не встановлено. Суми затверджені в кошторисах бюджетних асигнувань відповідають доведеним лімітними довідками.

Ревізією виділення загальних сум бюджетних асигнувань встановлено, що кошториси по доходах та видатках на 2017 рік з урахуванням змін затверджено на суму 13442216,0 грн., в тому числі по загальному фонду – 5654791,0 грн. та по спеціальному фонду – 7787425,0 грн.

Ревізією фактичного виконання кошторисів встановлено, що у 2017 році за загальним фондом кошторису міської ради надійшло коштів в сумі 5568072,12 грн., що становить 98,47 % суми затверджених бюджетних асигнувань, з яких охоплено ревізією в сумі 5417090,28 грн. Касові видатки за загальним фондом відповідають отриманому фінансуванню. За спеціальним фондом кошторису міської ради надійшло коштів в сумі 7465840,79 грн., що становить 95,87 % суми затверджених бюджетних асигнувань. Касові видатки за спеціальним фондом відповідають отриманому фінансуванню, із яких охоплено ревізією кошти в сумі 7302211,69 грн.

Ревізією дотримання порядку затвердження кошторисів доходів і видатків міської ради на 2018 рік за КПКВ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради, міської, селищної, сільської ради», КПКВ 0103242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення», КПКВ 0104082 «Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва», КПКВ 0105011 «Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань», КПКВ 0106017 «Інша діяльність, пов’язана з експлуатацією об’єктів», КПКВ 0106030 «Організація благоустрою населених пунктів», КПКВ 0107130 «Здійснення заходів із землеустрою», КПКВ 0107442 «Утримання та розвиток інших об’єктів транспортної інфраструктури», КПКВ 0109770 «Інші субвенції з місцевого бюджету», КПКВ 0100180 «Інша діяльність у сфері державного управління», КПКВ 0107330 «Будівництво інших об’єктів комунальної власності», КПКВ 0107350 «Розроблення схем планування та забудови територій», КПКВ 0107363 «Виконання інвестиційних проектів», КПКВ 0108311 «Охорона та раціональне використання природних ресурсів», порушень не встановлено. Суми затверджені в кошторисах бюджетних асигнувань відповідають доведеним лімітними довідками.

Ревізією виділення загальних сум бюджетних асигнувань встановлено, що кошториси по доходах та видатках на 2018 рік з урахуванням змін затверджено на суму 16764592,0 грн., в тому числі по загальному фонду – 7256880,62 грн. та по спеціальному фонду – 9507711,38 грн.

Ревізією фактичного виконання кошторисів встановлено, що у 2018 році за загальним фондом кошторису міської ради надійшло коштів в сумі 7206963,68 грн., що становить 99,31 % суми затверджених бюджетних асигнувань, з яких охоплено ревізією в сумі 6941575,76 грн. Касові видатки за загальним фондом відповідають отриманому фінансуванню. За спеціальним фондом кошторису міської ради надійшло коштів в сумі 8050670,20 грн., що становить 84,68 % суми затверджених бюджетних асигнувань. Касові видатки за спеціальним фондом відповідають отриманому фінансуванню, із яких охоплено ревізією кошти в сумі 7888835,31 грн.

Ревізією дотримання порядку затвердження кошторисів доходів і видатків міської ради на 2019 рік за КПКВ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради, міської, селищної, сільської ради», КПКВ 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління», КПКВ 0103242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення», КПКВ 0104082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва», КПКВ 0105011 «Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань», КПКВ 0106017 «Інша діяльність, пов’язана з експлуатацією об’єктів», КПКВ 0106030 «Організація благоустрою населених пунктів», КПКВ 0107130 «Здійснення заходів із землеустрою», КПКВ 0107442 «Утримання та розвиток інших об’єктів транспортної інфраструктури», КПКВ 0109770 «Інші субвенції з місцевого бюджету», КПКВ 0109800 «Інші субвенції з місцевого бюджету в ДБ на виконання програми соціально-економічного розвитку», КПКВ 0107330 «Будівництво інших об’єктів комунальної власності», КПКВ 0107350 «Розроблення схем планування та забудови територій», КПКВ 0107363 «Виконання інвестиційних проектів», КПКВ 0108110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій», КПКВ 0108311 «Охорона та раціональне використання природних ресурсів», порушень не встановлено. Суми затверджені в кошторисах бюджетних асигнувань відповідають доведеним лімітними довідками.

Планом бюджетних асигнувань з помісячною розбивкою на 2019 рік затверджено видатки на загальну суму 17585466,80 грн., в тому числі по загальному фонду – 6080263,19 грн. та по спеціальному фонду – 11505203,61 гривень.

Ревізією фактичного виконання кошторисів встановлено, що у січні-вересні 2019 року за загальним фондом кошторису міської ради надійшло коштів в сумі 5382760,47 грн., касові видатки проведено в сумі 5378394,86 грн., з яких охоплено ревізією в сумі 5234672,49 грн. За спеціальним фондом кошторису міської ради у вказаному періоді надійшло коштів в сумі 5953535,61 грн., касові видатки проведено в сумі 5948893,41 грн., із яких охоплено ревізією кошти в сумі 5757767,51 грн.

(Інформація про обсяги бюджетних асигнувань та фактичне виконання кошторисів Косівської міської ради за 2016-2018 роки та січень-вересень 2019 року наводиться у Додатку 2 до акта.)

Ревізію складання та затвердження кошторисів, внесення до них змін, а також загального стану виконання кошторисів за загальним фондом проведено суцільним способом за КФКВ 010116 «Орган місцевого самоврядування» у 2016 році, КПКВ 0100170 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради, міської, селищної, сільської ради» у 2017 році, за КПКВ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради, міської, селищної, сільської ради» у 2018, 2019 роках.

Ревізією правильності та обґрунтованості потреби при формуванні кошторисів Косівської міської ради встановлено, що кошториси на 2016-2019 роки складено та затверджено міським головою у відповідності з вимогами Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого Кабінетом Міністрів України від 28.02.2002 року № 228 (із змінами). Порушень з відповідного питання ревізією не встановлено.

Ревізією обгрунтованості потреби в бюджетних асигнуваннях за загальним та спеціальним фондами кошторису установи на 2016-2019 роки порушень не встановлено.

Ревізією наявності та обґрунтованості розрахунків обсягу надходжень та видатків по спеціальному фонду кошторису за кожним джерелом доходів та напрямком використання цих коштів порушень не встановлено.

Ревізією відповідності сум затверджених в кошторисах бюджетних асигнувань доведеними лімітними довідками порушень не встановлено.

Ревізією дотримання визначених законодавством граничних обсягів витрат на комунальні послуги порушень не встановлено.

Ревізією відповідності затвердження в кошторисі сум асигнувань загального фонду бюджету на здійснення видатків за відповідними кодами економічної класифікації, проведення касових видатків затвердженим обсягам асигнувань, відповідності обсягів взятих зобов’язань розміру бюджетних асигнувань, затверджених кошторисом (планом використання бюджетних коштів) порушень не встановлено.

 

3.2. Стан використання коштів, виділених на здійснення заходів і завдань державних цільових програм та/або місцевих програм.

Ревізію стану використання коштів, виділених на здійснення заходів і завдань державних цільових програм та/або місцевих програм проведено вибірковим способом по зазначених далі за текстом програмах.

Рішенням сесії Косівської міської ради №1.2 від 25.12.2015 затверджено Перелік місцевих програм, видатки на які будуть здійснюватися з місцевого бюджету:

– Програма забезпечення пожежної та техногенної безпеки в місті Косові Косівського району на період 2016-2020 років;

– Програма розвитку туризму, культури і мистецтва в місті Косові на 2016-2020 роки;

– Програма розвитку фізичної культури і спорту на 2016-2020 роки.

Рішенням сесії Косівської міської ради №1/8 від 22.07.2016 затверджено Програму надання послуг у сфері громадянства і міграції та реєстрації фізичних осіб Косівським районним сектором Управління ДМС в Івано-Франківській області на 2016-2020 роки.

Рішенням сесії Косівської міської ради №1.1-21 від 05.10.2017  затверджено Програму забезпечення розробки містобудівної документації «Генеральний план» поєднаний з детальним планом території м.Косів на 2017-2021 роки.

Рішенням сесії Косівської міської ради №1.5-35 від 01.03.2018 затверджено Програму соціально-економічного розвитку міста Косів на 2018 рік.

Рішенням сесії Косівської міської ради №1.1-28 від 03.08.2018 затверджено Програму  розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини на період до 2020 року.

Рішенням сесії Косівської міської ради №3.3-31 від 30.11.2018 затверджено Цільову програму суспільної безпеки «Безпечне місто Косів на 2019-2020роки».

Рішенням сесії Косівської міської ради №1.5-35 від 01.03.2019 затверджено Програму соціально-економічного та культурного розвитку міста Косів на 2019 рік.

На виконання зазначених рішення у 2016 році Косівською міською радою фінансувалися наступні програми:

За кодом функціональної класифікації видатків (далі — КФКВ) 250404 «Інші видатки»:

– Програма розвитку туризму, культури і мистецтва в місті Косові на 2016-2020 роки.

На виконання даної програми уточненим кошторисом затверджено видатки в сумі 150000,00 грн., які профінансовані в сумі 139610,00 грн. Касові та фактичні видатки відповідають отриманому фінансуванню. Кошти даної програми використано на проведення фестивалю «Лудинє» в сумі 96000,00 грн (24.06.2016) та на придбання сценічних костюмів в сумі 24997,00 грн, які передані ансамблю бандуристів «Соняна струна» згідно акту приймання-передачі від 30.03.2016 №00000002.

– Програма забезпечення пожежної та техногенної безпеки в місті Косові Косівського району на період 2016-2020 років.

На виконання даної програми уточненим кошторисом затверджено видатки в сумі 30000,00 грн., які профінансовані в сумі 30000,00 грн. Касові та фактичні видатки відповідають отриманому фінансуванню. Кошти даної програми використано на придбання пожежних касок.

– Програма надання послуг у сфері громадянства і міграції та реєстрації фізичних осіб Косівським районним сектор Управління ДМС в Івано-Франківській області на 2016-2020 роки.

На виконання даної програми уточненим кошторисом затверджено видатки в сумі 20000,00 грн., які профінансовані в сумі 20000,00 грн. Касові та фактичні видатки відповідають отриманому фінансуванню. Кошти даної програми використано як субвенція на придбання канцтоварів.

За кодом функціональної класифікації видатків 130102 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань»:

– Програма розвитку фізичної культури і спорту на 2016-2020 роки.

На виконання даної програми уточненим кошторисом затверджено видатки в сумі 201000,00 грн., які профінансовані в сумі 200188,00 грн. Касові та фактичні видатки відповідають отриманому фінансуванню. Кошти даної програми використано на оплату заходів по проведенні спортивно-масових змагань.

У 2017 році Косівською міською радою фінансувалися наступні програми:

За кодом програмної класифікації видатків 0108600 «Інші видатки»:

– Програма розвитку туризму, культури і мистецтва в місті Косові на 2016-2020 роки.

На виконання даної програми уточненим кошторисом затверджено видатки в сумі 150000,00 грн., які профінансовані в сумі 150000,00 грн. Касові та фактичні видатки відповідають отриманому фінансуванню. Кошти даної програми використано на оплату заходів по проведенню Дня міста в сумі 100000,00 грн та на проведення фестивалю «Лудинє» – 50000,00 грн.;

Пунктом 2 Переліку заходів, обсяги та джерела фінансування щодо реалізації «Програма розвитку туризму, культури і мистецтва міста на 2016-2020 роки»  із міського бюджету передбачено кошти в сумі 100000,00 грн.

На виконання Програми придбана металочерепиця «Жерар» згідно накладної від 23.11.2017 на суму 50000,00 грн, яку актом прийому-передачі  від 30.11.2017 передано церкві Василія Великого.

– Програма забезпечення пожежної та техногенної безпеки в місті Косові Косівського району на період 2016-2020 років.

На виконання даної програми уточненим кошторисом затверджено видатки в сумі 20000,00 грн., які профінансовані в сумі 20000,00 грн. Касові та фактичні видатки відповідають отриманому фінансуванню. Кошти даної програми використано на придбання віконних блоків для пожежної частини в місті Косів.

За кодом програмної класифікації видатків 0105011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань»:

– Програма розвитку фізичної культури і спорту на 2016-2020 роки.

На виконання даної програми уточненим кошторисом затверджено видатки в сумі 200000,00 грн., які профінансовані в сумі 176800,00 грн. Касові та фактичні видатки відповідають отриманому фінансуванню. Кошти даної програми використано на оплату заходів по проведенні спортивно-масових змагань.

За кодом програмної класифікації видатків 0106430 «Розробка схем та проектних рішень масового застосування»:

– Програма забезпечення розробки містобудівної документації «Генеральний план», поєднаний з детальним планом території м.Косів на 2017-2021 роки.

На виконання даної програми уточненим кошторисом затверджено видатки в сумі 93900,00 грн., які профінансовані в сумі 93900,00 грн. Касові та фактичні видатки відповідають отриманому фінансуванню. Кошти даної програми використано на оплату заходів  по розробці генерального плану міста.

У 2018 році Косівською міською радою фінансувалися наступні програми:

За кодом програмної класифікації видатків 0104082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва»:

– Програма розвитку туризму, культури і мистецтва в місті Косові на 2016-2020 роки.

На виконання даної програми уточненим кошторисом затверджено видатки в сумі 255000,00 грн., які профінансовані в сумі 154000,00 грн. Касові та фактичні видатки відповідають отриманому фінансуванню. Кошти даної програми використано на оплату заходів по проведенні Дня міста в сумі 150000,0 грн, з них на технічне забезпечення – 50000,00 грн (03.07.2018) та на проведення фестивалю «Лудинє» – 50000,00 грн;

За кодом програмної класифікації видатків 0100180 «Інша діяльність у сфері державного управління»:

– Програма забезпечення пожежної та техногенної безпеки в місті Косові Косівського району на період 2016-2020 років.

На виконання даної програми уточненим кошторисом затверджено видатки в сумі 62100,00 грн., які профінансовані в сумі 62100,00 грн. Касові та фактичні видатки відповідають отриманому фінансуванню. Кошти даної програми використано на придбання гаражних воріт для пожежної частини в місті Косів, які згідно акту приймання-передачі від 06.03.2018 №00000003 Косівською міською радою передано 14 Державній пожежно-рятувальній частині Управління ДСНС України в Івано-Франківській області.

– Програма розвитку туризму, культури і мистецтва в місті Косові на 2016-2020 роки

На виконання даної програми уточненим кошторисом затверджено видатки в сумі 470000,00 грн., які профінансовані в сумі 470000,00 грн. Касові та фактичні видатки відповідають отриманому фінансуванню. Кошти даної програми використано на оплату заходів по створенні туристично інформаційного центру та придбання металічної конструкції для облаштування міста.

З метою участі в конкурсі, що проводить Асоціація органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати–Україна» 30.04.2018 Косівською міською радою поданий проект «Фестивалізація історико-культурної спадщини Косівщини». Відповідно до проекту передбачено придбання конструкцій сценічного обладнання та звукотехнічного забезпечення для проведення фестивалів  та підтримки ініціатив місцевої громади  щодо проведення масових заходів, покликаних до збереження історико-культурної спадщини, загальною вартістю 300000,00 грн, з них розмір власного внеску 50000,00 грн – (міський бюджет) та 250 000,0 грн – кошти обласного бюджету. Згідно рішення постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів від 23.11.2018 №18/1.1-23 «Про внесення доповнення до рішення «Про міський бюджет», зазначено, що в п.2.1 рішення ХХІХ сесії сьомого демократичного скликання Косівської міської ради  від 25.09.2018 №1.2-29 «Про затвердження рішень постійної комісії міської ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів» передбачено внести доповнення та змінити напрямок використання коштів в сумі 60010,00 грн, як переможців конкурсу ініціатив місцевих карпатських громад «Фестивалізація історико-культурної спадщини Косівщини» та спрямувати на придбання звукотехнічного обладнання. Згідно п.2.1 рішення ХХІХ сесії сьомого демократичного скликання міської ради від 25.09.2018 №1.2-29 «Про затвердження рішень постійної комісії міської ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів» внесено зміни до кошторисних призначень спеціального фонду бюджету та збільшено видатки на суму 60000,00 грн по КПКВ 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління» за КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування», які спрямовано на придбання звукотехнічного обладнання.

Звукотехнічне обладнання за кошти міського бюджету (спецфонд) придбано у ПП Шуплат І.О. вартістю 60010,0 грн. та передано МКП «Косів» за актом внутрішнього переміщення основних засобів від 08.02.2019.

За кодом програмної класифікації видатків 0105011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань»:

– Програма розвитку фізичної культури і спорту на 2016-2020 роки.

На виконання даної програми уточненим кошторисом затверджено видатки в сумі 180000,00 грн., які профінансовані в сумі 180000,00 грн. Касові та фактичні видатки відповідають отриманому фінансуванню. Кошти даної програми використано на оплату заходів  по проведенні спортивно- масових змагань.

За кодом програмної класифікації видатків 0107350 «Розроблення схем планування та забудови території (містобудівної документації)»:

– Програма забезпечення розробки містобудівної документації «Генеральний план» поєднаний з детальним планом території м.Косів на 2017-2021 роки.

На виконання даної програми уточненим кошторисом затверджено видатки в сумі 481705,00 грн., які профінансовані в сумі 481705,00 грн. Касові та фактичні видатки відповідають отриманому фінансуванню. Кошти даної програми використано на оплату заходів  по розробці генерального плану міста.

За кодом програмної класифікації видатків 0106030 «Організація благоустрою населених пунктів»:

Програма  соціально-економічного розвитку міста Косів на 2018 рік.

На виконання даної програми уточненим кошторисом затверджено видатки в сумі 4550930,38 грн., які профінансовані в сумі 4537018,00 грн. Касові та фактичні видатки відповідають отриманому фінансуванню. Кошти даної програми спрямовані комунальним підприємствам на покращення благоустрою міста.

У січні-вересні 2019 року Косівською міською радою фінансувалися наступні програми:

За кодом програмної класифікації видатків 0104082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва»:

– Програма розвитку туризму, культури і мистецтва в місті Косові на 2016-2020 роки.

На виконання даної програми уточненим кошторисом затверджено видатки в сумі 180000,00 грн., які профінансовані в сумі 180000,00 грн. Касові та фактичні видатки відповідають отриманому фінансуванню. Кошти даної програми використано на оплату заходів по проведенні Дня міста в сумі 100000,00 грн, з них звукотехнічне забезпечення – 27000,00 грн  (05.07.2019) та на проведення фестивалю «Лудинє» – 40000,00 грн (03.07.2019).

За кодом програмної класифікації видатків 0109800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів»:

– Програма забезпечення пожежної та техногенної безпеки в місті Косові Косівського району на період 2016-2020 років.

На виконання даної програми уточненим кошторисом затверджено видатки в сумі 40000,00 грн., які профінансовані в сумі 40000,00 грн. Касові та фактичні видатки відповідають отриманому фінансуванню. Кошти даної програми використано на придбання котла опалювального та запасних частин.

– Програма надання послуг у сфері громадянства і міграції та реєстрації фізичних осіб Косівським районним сектором Управління ДМС в Івано-Франківській області на 2016-2020 роки.

На виконання даної програми уточненим кошторисом затверджено видатки в сумі 100000,00 грн., які профінансовані в сумі 100000,00 грн. Касові та фактичні видатки відповідають отриманому фінансуванню. Кошти даної програми використано як субвенція на проведення ремонтних робіт приміщення Косівського районного сектору Управління ДМС в Івано-Франківській області.

За кодом програмної класифікації видатків 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління»:

– Цільова програма суспільної безпеки «Безпечне місто Косів на 2019-2020роки».

На виконання даної програми уточненим кошторисом затверджено видатки в сумі 100000,00 грн., які профінансовані в сумі 92000,00 грн. Касові та фактичні видатки відповідають отриманому фінансуванню. Кошти даної програми використано на проведення реконструкції тротуарів в центральній частині міста, придбання дорожніх знаків.

– Програма  розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини на період до 2020 року.

На виконання даної програми уточненим кошторисом затверджено видатки в сумі 50000,00 грн., які профінансовані в сумі 37236,00 грн. Касові та фактичні видатки відповідають отриманому фінансуванню. Кошти даної програми використано на придбання комп’ютерної техніки для сімейних лікарів.

– Програма розвитку туризму, культури і мистецтва в місті Косові на 2016-2020 роки.

На виконання даної програми уточненим кошторисом затверджено видатки в сумі 39000,00 грн., які профінансовані в сумі 39000,00 грн. Касові та фактичні видатки відповідають отриманому фінансуванню. Кошти даної програми використано на облаштування туристично-інформаційного центру.

За кодом програмної класифікації видатків 0106030 «Організація благоустрою населених пунктів»:

– Програма соціально-економічного та культурного розвитку міста Косів на 2019 рік.

На виконання даної програми уточненим кошторисом затверджено видатки в сумі 3182934,00 грн, які профінансовані в сумі 3182934,00 грн. Касові та фактичні видатки відповідають отриманому фінансуванню. Кошти даної програми спрямовані комунальним підприємствам на покращення благоустрою міста.

За кодом програмної класифікації видатків 0105011 «Проведеня навчально-тренувальних зборів і змагань»:

– Програма розвитку фізичної культури і спорту на 2016-2020 роки.

На виконання даної програми уточненим кошторисом затверджено видатки в сумі 220000,00 грн., які профінансовані в сумі 220000,00 грн. Касові та фактичні видатки відповідають отриманому фінансуванню. Кошти даної програми використано на оплату заходів по проведенні спортивно-масових змагань, придбання спортивного інвентаря та тенісного стола.

За кодом програмної класифікації видатків 0107350 «Ророблення схем планування та забудови території (містобудівної документації)»:

– Програма забезпечення розробки містобудівної документації «Генеральний план» поєднаний з детальним планом території м.Косів на 2017-2021 роки.

На виконання даної програми уточненим кошторисом затверджено видатки в сумі 113040,00 грн., які профінансовані в сумі 113040,00 грн. Касові та фактичні видатки відповідають отриманому фінансуванню. Кошти даної програми використано на оплату заходів  по розробці генерального плану міста.

Ревізією дотримання вимог чинного законодавства щодо відбору виконавців та використання коштів, спрямованих на виконання місцевих програм встановлено, що Косівською міською радою фінансування заходів за програмами здійснювалось на підставі рішень сесій міської ради. Порушень з даного питання ревізією не встановлено.

Ревізією використання бюджетних коштів, виділених за цільовими програмами встановлено, що Косівською міською радою на виконання рішень сесій міської ради «Про міський бюджет» у 2018-2019 роках по «Програмі соціально-економічного та культурного розвитку міста Косів на 2018, 2019 роки» здійснювалось фінансування Міського комунального підприємства «Косівміськводосервіс» та Міського комунального підприємства «Косів» Косівської міської ради (одержувачі бюджетних коштів) на підставі затверджених кошторисів доходів і видатків.

На 2018 рік по Програмі соціально-економічного розвитку міста Косів передбачено в міському бюджеті по КПКВ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» (КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)») по загальному фонду кошти в сумі 1836117,00 грн (рішення ХХІІІ сесії сьомого демократичного скликання  від 22.12.2017 №1-23 «Про міський бюджет на 2018 рік», одержувач бюджетних коштів – МКП «Косівміськводосервіс»).

Так, як виконавцем з надання житлово-комунальних послуг із збору та вивезення  ТПВ згідно протоколу засідання конкурсної комісії від 03.04.2018 №1 визнано МКП «Косів» кошти по КПКВ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»  по загальному фонду в сумі 1156117,00 виділено для МКП «Косів», та відповідно зменшено МКП «Косівміськводосервіс». Протягом року внесено зміни та збільшено фінансування на суму 307558,00 грн (рішення сесій Косівської міської ради від 19.04.2018 №1.1-26 на суму 50000,00грн; від 08.05.2018 №1.1-28 -150000,00 грн; від  09.11.2018 №1.1-30 на суму 30000,00 грн,  від 30.11.2018 № 3.9-31  на суму 77558,00 грн).

Крім того, по спеціальному фонду по КПКВ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» виділено 40000,00 грн – капітальні трансферти для придбання пресу для пластики (рішення сесії Косівської міської ради від 19.04.2018 №1.1.26).

Також для МКП «Косів» із загального фонду  міського бюджету за  КПКВ 06017 «Інша діяльність, пов’язана з експлуатацією об’єктів ЖКГ» виділено 150000,00 грн (рішення сесії Косівської міської ради  від 19.04.2018 №1.5-26), які спрямовані на поповнення статутного фонду.

На виконання Програми соціально-економічного розвитку міста Косів на 2019 рік в міському бюджеті на 2019 рік по КПКВ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» (КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)») по загальному фонду передбачено  2430000,00 грн (рішення ХХХІІІ сесії Косівської міської ради сьомого демократичного скликання від 24.12.2018 № 1.1.33 «Про міський бюджет Косівської міської ради на 2019 рік»). Рішенням сесії Косівської міської ради від 26.07.2019 №1.1-38 збільшено асигнування на 4600,00 грн. Відповідно до даних бухгалтерського обліку Косівської міської ради касові видатки станом на 30.09.2019 року склали  в сумі 1800600,00грн.

Ревізією використання бюджетних коштів, виділених за цільовими програмами встановлено, що Косівською міською радою на виконання рішень сесій міської ради «Про міський бюджет» у 2018-2019 роках по Програмі «Організація благоустрою населених пунктів» здійснювалось фінансування МКП «Косів» (одержувач бюджетних коштів) на підставі затверджених кошторисів доходів і видатків.

В ході ревізії проведено зустрічну звірку щодо документального та фактичного підтвердження виду, обсягу операцій та розрахунків у міському комунальному підприємстві «Косів» для з’ясування їх реальності та повноти  відображення в обліку Косівської міської ради та встановлено, що відповідно до кошторису витрат Програми соціально-економічного розвитку міста Косів на 2019 рік на оплату праці робітників, які виконують роботи з благоустрою міста передбачено 1715808,00 грн. При розрахунку потреби заробітної плати в кошторисі витрат враховано 21 посаду, а саме: старшого майстра, старшого водія, водія (2 посади), вантажника (3 посади), працівників з благоустрою – 11 посад, електрика (1 посада) та контролера (2 посади).

Підприємством отримані на казначейський рахунок з міського бюджету кошти за період з 01.04.2019 по 30.09.2019 використовувались на виплату заробітної плати всім працівникам Підприємства, а не працівникам, які виконують роботи з благоустрою міста.

Аналізом проведених витрат МКП «Косів» на заробітну плату за рахунок коштів міського бюджету за даними бухгалтерського обліку Підприємства щодо фактично нарахованої та виплаченої заробітної плати працівникам Підприємства встановлено, що у період з 01.04.2019 по 30.09.2019 проведено витрати за рахунок коштів міського бюджету на оплату праці адміністративних працівників в сумі 246963,87 грн та відповідно на сплату єдиного соціального внеску в сумі 41716,61 грн.

(Матеріали зустрічної звірки в МКП «Косів» та довідка від 15.11.2019 №05-21/53-з у Додатку 3 до акта).

При цьому, п. 1.6. Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 12.03.2012 № 333 визначено, що поточні видатки – це видатки, які спрямовуються на виконання бюджетних програм та забезпечують поточне функціонування бюджетних установ, проведення досліджень, розробок, заходів та надання поточних трансфертів населенню і підприємствам (установам, організаціям). Також, згідно п. 2.4.1. Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 12.03.2012 № 333 за кодом 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» належать видатки на: 1) субсидії підприємствам (установам та організаціям), поточні видатки одержувачів бюджетних коштів; 2) дотації сільськогосподарським товаровиробникам; 3) субсидії на покриття збитків підприємств, фінансову підтримку підприємств на безповоротній основі, а також інші субсидії; 4) відшкодування відсотків за користування кредитами; 5) державна підтримка громадських організацій; 6) поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям).

Враховуючи зазначене, Програмою соціально-економічного розвитку міста Косів на 2019 рік, затвердженою рішенням сьомого демократичного скликання Косівської міської ради від 01.03.2019 №1.5-35 не передбачено видатки на оплату праці та сплату єдиного соціального внеску із заробітної плати адміністративних працівників, внаслідок чого міським комунальним підприємством «Косів» протягом періоду з 01.04.2019 по 30.09.2019  використано на цілі не визначені зазначеною Програмою кошти в сумі 288680,48 грн., що є порушенням вимог статті 119 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 № 2456-VI, з наступними змінами.

Внаслідок зазначеного одержувачем бюджетних коштів – міським комунальним підприємством «Косів» використано не за цільовим призначенням 288680,48 грн. бюджетних коштів.

З приводу вищезазначеного міському голові Косівської міської ради Плосконосу Ю.О. надано перелік запитань для надання пояснення. Пояснення з приводу допущеного порушення не надано.

(Перелік питань для надання пояснення міському голові Косівської міської ради Плосконосу Ю.О. від 13.12.2019 у Додатку 4 до акта).

Інших порушень щодо використання бюджетних коштів, виділених за цільовими програмами ревізією не встановлено.

З метою підтвердження цільового використання субвенції наданої з Косівського міського бюджету направлено запити Управлінню Державної міграційної служби України в Івано-Франківській області, 14 Державній пожежно-рятувальній частині Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області, Фінансовому управлінню Косівської районної державної адміністрації від 30.10.2019 №13-09-05-14/3874-2019, №13-09-05-14/3875-2019, №13-09-05-14/3876-2019.

(Запити від 30.10.2019 №13-09-05-14/3874-2019, №13-09-05-14/3875-2019, №13-09-05-14/3876-2019 у Додатку 5 до акта).

Відповідно до отриманих на запити інформацій, Управлінням Державної міграційної служби України в Івано-Франківській області, 14 Державною пожежно-рятувальною частиною Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області та Фінансовим управлінням Косівської районної державної адміністрації підтверджено цільове використання коштів субвенції, отриманої з Косівського міського бюджету, відповідно до напрямків визначених рішеннями сесій міської ради, Програм та паспортів бюджетних програм.

(Інформації від 13.11.2019 №2601.7-10032/26.2-19, від 15.11.2019 №64/01-15, від 09.12.2019 №652/01-21 у Додатках 6, 7, 8 до акта).

Ревізією обґрунтованості визначених обсягів видатків на виконання завдань інших програм порушень не встановлено.

 

3.3. Ведення касових операцій. Розрахунки з підзвітними особами, у тому числі щодо видатків на відрядження.

Ревізію ведення касових операцій проведено суцільним способом.

В ревізійному періоді виплати заробітної плати працівникам,  коштів на відрядження, виплати за договорами цивільно-правового характеру проводилися в безготівковій формі через карткові рахунки у відділенні Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль, з яким укладено Генеральний зарплатний договір про розрахунково-касове обслуговування підприємства/організації з видачі заробітної плати, відряджень та виплат за договорами цивільно-правового характеру з використанням платіжних карток від 08.04.2011 № 109-97-1-218-50 з щорічною пролонгацією та  Договору про надання послуг по зарахуванню та виплаті заробітної плати та інших виплат через поточні рахунки фізичних осіб (працівників) з використанням платіжних карток від 05.12.2012 року №14 у відділенні Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» з щорічною пролонгацією, тобто через касу міської ради виплати не проводились.

Ревізією своєчасності та повноти повернення депонованих сум заробітної плати на рахунки банку встановлено, що за обревізований період повернення депонованих сум заробітної плати на рахунки банків міською радою не здійснювалося.

Ревізію розрахунків з підзвітними особами проведено вибірковим способом за березень, червень, вересень 2016 року, квітень, липень, жовтень 2017 року, лютий, травень, серпень, грудень 2018 року та січень 2019 року.

Нарахування та виплата відряджень проводились відповідно до Інструкції «Про службові відрядження в межах України та за кордон», затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 13.03.1998 № 59 та постанови Кабінету Міністрів України «Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів» від 02.02.2011  № 98 (із змінами і доповненнями).

Ревізію дотримання законодавства в частині відшкодування витрат на відрядження та інших витрат, проведених за рахунок підзвітних коштів; своєчасності звітування про використання коштів, виданих під звіт та повернення підзвітними особами сум невикористаної готівки проведено вибірковим способом за вищезазначений період. Відшкодування витрат на відрядження здійснюється відповідно до авансових звітів та підтверджуючих документів. Порушень по даному питанню ревізією не встановлено.

Ревізією щодо правильності підрахунку кількості днів перебування у відрядженні, добових і компенсаційних витрат за проживання в готелях, порушень не встановлено.

Порушень в частині своєчасності звітування про використання коштів, виданих підзвіт, та повернення підзвітними особами сум невикористаної готівки ревізією не встановлено.

Випадків щодо використання підзвітних коштів не за цільовим призначенням ревізією не встановлено.

 

3.4. Операції на реєстраційних рахунках  відкритих в органах Державної казначейської служби, та рахунках в установах банків.

Ревізію здійснення операцій на реєстраційних рахунках, відкритих в органах казначейства та на рахунках в установах банків проведено по всіх відкритих міською радою казначейських (банківських) рахунках в органах Державної казначейської служби суцільним способом.

Для проведення безготівкових операцій Косівською міською радою в Управлінні Державної казначейської служби в Косівському районі відкрито 65 реєстраційних рахунків за загальним та спеціальним фондами міського бюджету.

(Перелік реєстраційних (спеціальних реєстраційних), інших рахунків, відкритих в органах Державної казначейської служби у Додатку 9 до акта).

Ревізією операцій по даних рахунках встановлено, що до всіх виписок казначейської служби додано підтверджуючі первинні документи. Протягом ревізійного періоду залишки коштів у виписках органів казначейства на кінець кожного дня відповідають залишкам на початок наступного дня.

Ревізією дотримання законодавства при здійсненні операцій по зарахуванню коштів на рахунки міської ради порушень не встановлено.

Ревізією дотримання законодавства в ході списання коштів з рахунків, в тому числі цільове спрямування коштів, списаних з рахунків відповідно до затверджених асигнувань, а також наявність документів, які підтверджують відповідні операції порушень не встановлено.

Випадків використання коштів на оплату штрафів, пені по раніше отриманих кредитах, санаторно-курортних пільгових путівок ревізією не встановлено.

Ревізією дотримання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 04.04.2001 № 332 «Про граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп’ютерів державними органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного і місцевих бюджетів», порушень не встановлено.

За ревізійний період кошти міською радою на депозитних рахунках в банках не розміщувалися, договори з банками щодо розміщення коштів на депозитні рахунки протягом ревізійного періоду не укладалися.

Протягом періоду, що підлягав ревізії, згідно наданих документів, міською радою валютні операції та операції по зовнішньоекономічній діяльності не проводились.

Ревізією правильності відображення в меморіальних ордерах операцій щодо надходження та витрачання коштів за всіма реєстраційними рахунками в органах Державної казначейської служби, що відображені у виписках з відповідних рахунків, з додаванням до них підтвердних документів, порушень не встановлено.

Прихованого кредитування суб’єктів підприємницької діяльності ревізією не встановлено.

Ревізією фактів відволікання бюджетних коштів на користь комерційних структур не виявлено.

Ревізією правильності оформлення первинних казначейських  документів порушень не встановлено. Всі казначейські операції на рахунках підтверджені платіжними документами. Обороти і залишки по виписках казначейства відповідають оборотам та залишкам в меморіальних ордерах №2 «Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду в органах Державного казначейства України (установах банків)», №3 «Накопичувальна відомість руху грошових коштів спеціального фонду в органах Державного казначейства України (установах банків)» та записам в книзі «Журнал-головна» на відповідних субрахунках.

 

3.5. Штатна дисципліна. Видатки на оплату праці працівників та нарахування на заробітну плату.

Ревізію з питань штатної дисципліни, оплати праці працівників щодо встановлення посадових окладів, надбавок і доплат, премій, матеріальної допомоги, інших виплат проведено вибірковим способом за періоди, що вказані далі по тексту по кожному питанню зокрема.

Ревізію дотримання порядку складання та затвердження штатних розписів проведено суцільним способом.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР на засіданнях міської ради за пропозицією міського голови вирішуються питання затвердження структури виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів.

Тобто, органи місцевого самоврядування самостійно затверджують структуру виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів, виходячи із фінансових можливостей ради та користуючись типовими штатами попередніх років.

Штатні розписи працівників міської ради затверджено відповідними рішеннями сесій міської ради при затвердженні міського бюджету на 2016-2019 роки.

Так, на 2016 рік штатний розпис затверджено п.5 рішення другої сесії  сьомого демократичного скликання Косівської міської ради  від 25.12.2015 року №1-2 «Про розгляд міського бюджету на 2016 рік» в кількості 11 штатних одиниць. Фактично зайнято на 01.01.2016 року 10 штатних одиниць.

В штатному розписі працівників Косівської міської ради на 2016 рік передбачена посада спеціаліста І категорії, яка була вакантною. Згідно розпорядження міського голови від 01.04.2016 №33 на  посаду спеціаліста І категорії (бухгалтера-економіста) з 04.04.2016 року призначено Федур У.Р. як переможця конкурсу.

Згідно з Посадовою інструкцією бухгалтера – економіста Федур У.Р., затвердженою міським головою Плосконосом Ю.О. 04.04.2016 року спеціаліст І категорії міської ради (бухгалтер-економіст) Федур У.Р. здійснює:

бухгалтерський облік та контроль за використанням бюджетних коштів, які виділяються для фінансування комунальних підприємств по благоустрою та  капітальному ремонту житлового фонду;

контроль за обліком матеріальних цінностей по рахунках;

контроль за складанням, реєстрацією юридичних бюджетних зобов’язань в органах державного казначейства,  договорів з постачальниками товарів, робіт та послуг відповідно до вимог бюджетного законодавства.

Виконує роботу з ведення бухгалтерського обліку господарських матеріалів і канцелярських приладів, палива і мастильних матеріалів, запасних частин до транспортних засобів, машинного обладнання.

Готує інвестиційні проекти щодо об’єктів комунального майна та ін.

Згідно п.2 рішення п’ятої сесії сьомого демократичного скликання від 25.03.2016 №2-5 «Про створення відділу з питань реєстрації бізнесу та майна» у складі Косівської міської ради з 01.04.2016 року створено  відділ з питань реєстрації бізнесу та майна. Відповідно до п.3 вищезазначеного рішення затверджено 4 штатні одиниці (завідувач відділу та 3 посади головних спеціалістів) та затверджено штатний розпис на 01.04.2016 року в кількості 15 штатних одиниць.

Пунктом 4 рішення сесії Косівської міської ради  від 25.03.2016 №2-5 «Про створення відділу з питань реєстрації бізнесу та майна» затверджено Положення про відділ з питань реєстрації бізнесу та майна (далі – Положення).

Відповідно до Положення відділ державної реєстрації бізнесу та майна Косівської міської ради  є структурним підрозділом  Косівської міської ради. Відділ  відповідно до покладених завдань:

– забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;

– проводить реєстраційні дії шляхом внесення запису до Єдиного державного реєстру;

– перевіряє документи на наявність підстав для зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, зупинення державної реєстрації прав, відмови в державній реєстрації прав та приймає відповідні рішення;

– встановлює відповідність заявлених прав і поданих документів вимогам законодавства, а також відсутність суперечностей між заявленими та вже зареєстрованими речовими правами на нерухоме майно та їх обтяженнями;

– під час проведення державної реєстрації прав на земельні ділянки використовує відомості Державного земельного кадастру шляхом безпосереднього доступу до нього у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

– формує документи за результатом розгляду заяв у сфері державної реєстрації прав;

– виготовляє електронні копії документів та розміщує їх у реєстраційній справі в електронній формі у відповідному розділі Державного реєстру прав ( у разі якщо такі копії не були виготовлені під час прийняття документів за заявами у сфері державної реєстрації прав) та ін.

Штатний розпис працівників Косівської міської ради станом на 01.01.2017 року затверджено в кількості 15 штатних одиниць п.5 рішення тринадцятої сесії сьомого демократичного скликання Косівської міської ради від 23.12.2016 року №1.2-13 «Про міський бюджет на 2017 рік». Фактично  станом на 01.01.2017 року зайнято 14 посад (державний реєстратор – спеціаліст – вакантна посада).

Пунктом 2 до розпорядження міського голови від 24.01.2017  №11 «Про оголошення конкурсу» оголошено конкурс на посаду спеціаліста із захисту майнових прав і договірних відносин  та передбачено, що  зміни в штатному розписі щодо перейменування посади затвердити рішенням сесії Косівської міської ради. Згідно розпорядження міського голови від 03.03.2017 №25 призначено   на посаду спеціаліста ІІ категорії (із захисту майнових прав і договірних відносин) Мицкана В.В., як переможця конкурсу. Рішенням вісімнадцятої сесії сьомого демократичного скликання Косівської міської ради  від 16.05.2017 №3.12-18 внесено зміни до штатного розпису працівників міської ради та затверджено посаду спеціаліста із захисту майнових прав і договірних відносин.  Крім того,   з 01.05.2017 року  на виконання п.2  рішення третьої сесії сьомого демократичного скликання від 10.02.2017 року № 6-3 »Про розгляд  листа  Косівського райвійськкомату»  введено  посаду спеціаліста з ведення військового обліку. Також в штат введена посада прибиральниці, яка раніше працювала за  цивільно-правовим договором. Станом на 01.05.2017 року штатний розпис працівників міської ради затверджено в кількості 17 штатних одиниць.

Згідно Посадової інструкції спеціаліста ІІ категорії  із захисту майнових прав і договірних відносин Мицкана В.В., затвердженого 06.03.2017 року міським головою Плосконосом Ю.О. спеціаліст ІІ категорії  із захисту майнових прав і договірних відносин бере участь у складанні проектів рішень ради та виконавчого комітету;

аналізує проекти рішень ради та виконкому на предмет відповідності їх законам України шляхом  візування або подачі висновків про законний порядок вирішення питань, що розглядаються;

по дорученню  захищає інтереси міської ради в судових інстанціях;

бере участь у роботі з укладання господарських договорів;

надає юридичні консультації працівникам міської ради, депутатам, членам виконкому, головам постійних комісій міської ради та ін.

Штатний розпис працівників Косівської міської ради на 2018 рік затверджено  згідно п.7 рішення двадцять третьої сесії сьомого демократичного скликання  від 22.12.2017 року  №1.1 -23  «Про  міський бюджет на 2018 рік» в кількості 16,5 штатних одиниць.  Спеціаліст з питань реєстрації бізнесу та майна Кушнірук Г.М. з 14.02.2018 року переведена на 0.5 ставки до кінця 2018 року.

На 2019 рік штатний розпис працівників Косівської міської ради затверджено п.14 рішення тридцять третьої сесії сьомого демократичного скликання  від 24.12.2018 року №1.1 – 33  «Про місцевий бюджет  Косівської міської ради на 2019 рік»  в кількості 16,5 штатних одиниць.  Відповідно до штатного розпису з 01.01.2019  року технічний працівник переведений на 0.5 ставки.

У періоді, який підлягав ревізії штатна чисельність працівників зросла з 11 працівників у 2016 році до 16,5 посад у 2019 році. Фактично зайнято станом на 21.10.2019 року – 15,5 посад.

Порушень при складанні та затвердженні штатних розписів та змін до штатних розписів  на 2016-2019 роки ревізією не встановлено.

Ревізією з питань наявності фактів утримання понадштатних посад працівників, порушень не виявлено.

Ревізію дотримання законодавства при встановленні, нарахуванні та виплаті посадових окладів проведено вибірковим способом за січень-березень 2016 року, червень-липень, вересень-жовтень 2017 року, січень-березень 2019 року.

Оплата праці працівникам апарату міської ради, які є посадовими особами місцевого самоврядування, проводилася відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» від 09.03.2006 № 268 (із змінами), а для працівників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади – згідно наказу Міністерства праці України «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів» від 02.10.1996 №77.  

Порушень при встановленні, нарахуванні та виплаті посадових окладів ревізією не встановлено.

У відповідності до вимог ст. 21 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 07.06.2001 №2493-ІІІ, умови оплати праці міському голові  та заступнику міського голови визначено рішеннями сесій Косівської міської ради, зокрема, на 2016 рік  п.13 рішення другої сесії  сьомого демократичного скликання від 25.12.2015 року №1-2»Про розгляд міського бюджету на 2016 рік; на 2017 рік – п.13 рішення тринадцятої сесії сьомого демократичного скликання  23.12.2016 року  №1.2-13  «Про міський бюджет на 2017 рік»; на 2018 рік – п.14 рішення двадцять третьої сесії сьомого демократичного скликання  від 22.12.2017 року  №1.1 -23  «Про  міський бюджет на 2018 рік» та на  2019 рік – п.15 рішення тридцять третьої сесії сьомого демократичного скликання  від 24.12.2018 року №1.1 – 33  «Про місцевий бюджет  Косівської міської ради на 2019 рік».

Ревізією дотримання законодавства при нарахуванні та виплаті працівникам надбавок та доплат встановлено, що в порушення п.3.4 постанови Кабінету Міністрів України “Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів” від 09.03.2006 № 268 (із змінами), (далі –  Постанова №268) міському голові Плосконосу Ю.О., заступнику міського голови Костинюку С.В.  та секретарю Печижак Р.М., при наявності стажу служби в органах місцевого самоврядування (державної служби) понад 3 роки (термін 3 роки – 17.11.2018), не проведено нарахування та виплату надбавки за вислугу років в розмірі 10% від посадового окладу із врахуванням надбавки за ранг  на  загальну суму 21518,00 грн, з  них за період з 01.12.2018 по 31.12.2018  – 2595,50 грн  та  за період з 01.01.2019 по 30.08.2019 року – 18922,50 грн.

Також, при наявності стажу державної служби понад 5 років ( термін 5 років – 25.01.2015) секретарю виконавчого комітету Косівської міської ради  Михайлюк Т.І. щомісячна надбавка за вислугу років протягом ревізійного періоду нараховувалась та виплачувалась  в розмірі 10% від посадового окладу плюс надбавка за ранг, а не в розмірі 15% від посадового окладу плюс надбавка за ранг і, як результат недоотримано заробітної плати Михайлюк Т.І. на загальну суму 13055,27 грн , з них за 2016 рік – 1633,17 грн;  2017 рік  – 2874,10 грн;  2018 рік – 4398,25 грн  та за період з 01.01.2019 по 30.09.2019 – 4149,75 грн. Крім того, Михайлюк Т.І. 16.01.2017  присвоєно 11 ранг ІУ категорії. Щомісячна надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до додатку 57 Постанови 268 становить 70,00 грн, однак  за період з 16.01.2017 року по 30.06.2017 року Михайлюк Т.І.  міською радою нараховано надбавку за ранг  в розмірі 60,00 грн. За результатами перерахунку дораховано надбавки за ранг в сумі 45,00грн

При наявності стажу державної служби більше 15 років (термін 15 років- 01.11.2015) спеціалісту 1 категорії юрисконсульту Сав’юк Л.В. щомісячна надбавка за вислугу років протягом 2016 року нараховувалась в розмірі 20%  від посадового окладу із врахуванням надбавки за ранг, а не 25% від посадового окладу із врахуванням надбавки за ранг, як передбачено Постановою 268. В ході ревізії дораховано заробітної плати Сав’юк Л.В. на суму 1262,16 грн.

В результаті перерахунку донараховано заробітної плати 5 працівникам міської ради на загальну суму 35880,43 грн, з них за 2016 рік – 2895,33 грн, 2017 рік – 2919,10 грн, 2018 рік – 6993,75 грн та за період з 01.01.2019 по 30.09.2019 –23072,25 грн

(Перерахунок заробітної плати працівникам міської ради у Додатку 10 до акта).

Порушення щодо не нарахування надбавок працівникам міської ради допущено головним бухгалтером Косівської міської ради Медведчук Н.Ф , яка відповідно до посадової інструкції відповідальна за нарахування заробітної плати працівникам установи.

Пояснення з приводу допущеного порушення головним бухгалтером Косівської міської ради Медведчук Н.Ф. не надано.

(Перелік запитань головному бухгалтеру Медведчук Н.Ф. у Додатку 11 до акта).

Порушення усунуто повністю шляхом нарахування та виплати коштів відповідно до розрахунково-платіжних відомостей за листопад  та грудень 2019 року.

(Копії розрахунково-платіжних відомостей за листопад та грудень 2019 року у Додатку 12 до акта).

Ревізію дотримання законодавства при нарахуванні та виплаті премій працівникам проведено вибірковим способом  за 2016 рік,  жовтень-грудень 2017 року, жовтень-грудень 2018 року та січень-березень 2019 року.

У відповідності до Положення про преміювання працівників виконавчого апарату Косівської міської ради, технічного та обслуговуючого персоналу, яке є додатком до Колективного договору між адміністрацією і трудовим колективом Косівської міської ради на 2015-2020 роки, схвалений на загальних зборах трудового колективу 17.03.2015 року та зареєстрованого в Управлінні праці та соціального захисту населення Косівської райдержадміністрації від 16.04.2015 №1042 здійснюється преміювання працівників відповідно до їх особистого вкладу в загальні результати роботи, в межах коштів, передбачених на преміювання у кошторисі ради в межах фонду преміювання, утвореного у розмірі 3-х місячного фонду оплати праці та економії фонду оплати праці.

За обревізований період премії працівникам апарату міської ради нараховувались і виплачувались на підставі розпоряджень міського голови, в межах коштів, передбачених у кошторисі на преміювання та економії коштів на оплату праці.

Преміювання міського голови та заступника міського голови здійснюється на підставі рішень сесій Косівської міської ради.

В ході ревізії встановлено, що в порушення п.13 рішення другої сесії  сьомого демократичного скликання від 25.12.2015 року №1-2 »Про розгляд міського бюджету на 2016 рік» міському голові Плосконосу Ю.О. та заступнику міського голови Костинюку С.В. за грудень 2016 року нараховано премій в розмірі 50% від середньомісячної заробітної плати, а не 25 % від середньомісячної заробітної плати, як передбачено п.13 вищезазначеного рішення сесії.

Відповідно до розрахунково-платіжної  відомості за грудень 2016 року нараховано премій  міському голові Плосконосу Ю.О. в сумі 2431,17грн ( 3156,56+90,00+1620,78=4862,34 х 50%), або зайво нараховано премії  на суму 1215,58 грн. Заступнику міського голови Костинюку С.В. нараховано премії за грудень 2016 року в сумі 3281,40 грн, з них одноразова премія згідно розпорядження міського голови від 07.12.2016 року №136 -1250 грн, яка  п.13 рішення другої сесії  сьомого демократичного скликання від 25.12.2015 року №1-2 »Про розгляд міського бюджету на 2016 рік» не передбачена  та 2031,40 грн (2644,89+63,64+1354,26)=4062,79 грн х50% премії за підсумками роботи за грудень 2016 року, або зайво нараховано премій  за грудень 2016 року Костинюку С.В. на суму 2265,70 грн (1015,70 +1250,00)

Зайве нарахування премій міському голові Плосконосу Ю.О. та заступнику міського голови Костинюку С.В  на загальну суму  3481,28 грн призвело до зайвого проведення нарахувань на заробітну плату та перерахування єдиного соціального внеску до державних цільових фондів на суму 765,89 гривень.

Операцію з нарахування премій в бухгалтерському обліку відображено в меморіальному ордері № 5 «Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій» за грудень 2016 року за дебетом рахунку 8011 «Витрати на оплату праці», кредитом рахунку 6511 «Розрахунки із заробітної плати».

Внаслідок допущених порушень, у формі 2-м «Звіт про виконання загального фонду кошторису установи» за 2016 рік касові та фактичні видатки за КЕКВ 2110 «Оплата праці» завищено на 3481,28 грн та за КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» завищено на 765,89 грн, що є порушенням ст. 3,9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №996-XIV (далі – Закон України №996-XIV), п.2 Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.01.2012  №44  (далі – Порядок № 44).

Порушення щодо зайвого нарахування премій допущено головним бухгалтером Косівської міської ради Медведчук Н.Ф., яка відповідно до посадової інструкції відповідальна за нарахування заробітної плати працівникам установи.

Пояснення з приводу допущеного порушення  головним бухгалтером Косівської міської ради Медведчук Н.Ф. не надано.

(Перелік питань для надання пояснення головному бухгалтеру Медведчук Н.Ф. у Додатку 11 до акта ).

Порушення усунуто повністю шляхом нарахування та виплати коштів відповідно до розрахунково-платіжної відомості за листопад 2019 року .

(Копія розрахунково-платіжної відомості за листопад 2019 року у Додатку 13 до акту).

Ревізією з питань наявності фактів оплати праці за невідпрацьований час проведено вибірковим способом за квітень – жовтень 2016 року та березень-травень 2017 року. Порушень з даного питання ревізією не встановлено.

Ревізію дотримання законодавства при нарахуванні та виплаті матеріальної допомоги на оздоровлення та для вирішення соціально-побутових питань, інших компенсаційних виплат проведено  вибірковим способом за січень –лютий, жовтень 2017 року, січень-березень  2018 року та січень-березень 2019 року, порушень не встановлено.

Ревізією правильності визначення середньої заробітної плати за час перебування працівників у відпустці встановлено, що на порушення п. 4 Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.1995 № 100 (надалі – Порядок 100), до розрахунку середньоденного заробітку включено виплати одноразового характеру,  що призвело до переплат заробітної плати за  час перебування 13 працівників у відпустці на загальну суму 9010,23 грн, з них за 2017 рік – 2717,53 грн, 2018 рік  – 4433,42 грн  та за період з 01.01.2019 по 30.09.2019 -1859,28 грн, та як наслідок, до зайвого проведення нарахувань на заробітну плату та перерахування єдиного соціального внеску до державних цільових фондів на суму  1982,25 гривень, з них  за  2017 рік – 597,86 грн, за 2018 рік – 975,35 грн та за період з 01.01.2019 по 30.09.2019 – 409,04 грн.

(Розрахунок переплати заробітної плати за час перебування працівників у відпустках у Додатку 14 до акта).

Операцію з нарахування заробітної плати за час перебування працівників у відпустці в бухгалтерському обліку відображено в меморіальному ордері № 5 «Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій» за 2017 –  2018 роки та 9-ть місяців 2019 року  за дебетом рахунку 8011 «Витрати на оплату праці», кредитом рахунку 6511 «Розрахунки із заробітної плати».

Порушення щодо зайвого нарахування заробітної плати за час перебування працівників у відпустці допущено головним бухгалтером Медведчук Н.Ф., яка відповідно  до посадової інструкції відповідальна за нарахування заробітної плати працівникам установи.

Пояснення з приводу допущеного порушення головним бухгалтером Косівської міської ради Медведчук Н.Ф. не надано.

(Перелік питань для надання пояснення  головному бухгалтеру Медведчук Н.Ф.у Додатку 11 до акта ).

Внаслідок допущених порушень, у формі 2-м «Звіт про виконання загального фонду кошторису установи» за 2017 рік касові та фактичні видатки за КЕКВ 2110 «Оплата праці» завищено на 2717,53 грн  та за КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» завищено на 597,86 грн., за 2018 рік за КЕКВ 2110 «Оплата праці» завищено на 4433,42 грн та за КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» на суму 975,35 грн та відповідно за період з 01.01.2019 по 30.09.2019 за КЕКВ 2110 «Оплата праці» завищено на 1859,28 грн та за КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» на 409,04 грн,  що є порушенням ст. 3,9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №996-XIV (далі – Закон України №996-XIV), п.2 Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.01.2012  № 44  (далі – Порядок № 44).

Порушення щодо зайвого нарахування заробітної плати за час перебування працівників у відпустці допущено головним бухгалтером Медведчук Н.Ф., яка відповідно  до посадової інструкції відповідальна за нарахування заробітної плати працівникам установи.

Пояснення з приводу допущеного порушення головним бухгалтером Косівської міської ради Медведчук Н.Ф. не надано.

(Перелік питань для надання пояснення головному бухгалтеру Медведчук Н.Ф. у Додатку 11до акта ).

Порушення усунуто повністю шляхом утримання коштів відповідно до розрахунково-платіжних  відомостей за листопад  та грудень 2019 року .

(Копії розрахунково-платіжних відомостей за листопад та грудень  2019 року  у Додатку до акту).

Ревізією дотримання законодавства при здійсненні операцій з оплати праці сумісникам встановлено, що працівників, які працюють за сумісництвом в міській раді немає.

Ревізією дотримання законодавства при здійсненні операцій з депонованою заробітною платою встановлено, що за обревізований період операції з депонованою заробітною платою міською радою не здійснювалися.

Ревізією повноти та своєчасності зарахування на рахунки у безготівковому порядку заробітної плати працівникам Косівської міської ради порушень не встановлено.

Проведеною звіркою відповідності нарахованих сум до виплати згідно «Розрахунково-платіжних відомостей» із зарахованими сумами на карткові рахунки згідно «Реєстру перерахувань на особисті вклади» за лютий 2017 року, жовтень-листопад 2017 року та квітень-червень 2018 року розбіжностей не встановлено.

Ревізією порядку проведення індексації грошових доходів працівників  встановлено, що в порушення п.5 постанови Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 № 1078 «Про затвердження порядку проведення індексації грошових доходів населення», абз.2 п.3 постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2015 №1013 «Про упорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації  та внесення змін до деяких нормативно-правових актів»  за січень 2016 року безпідставно нараховано індексацію заробітної плати 5 працівникам міської ради   внаслідок невірного визначення базового місяця на загальну суму 3956,74 грн. та, як наслідок зайво нараховано внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 870,48 гривень.

(Довідка про зайво нараховану індексацію зарплати  за січень 2016 року у  Додатку 15 до акта).

Операцію з нарахування індексації заробітної плати в бухгалтерському обліку відображено в меморіальному ордері № 5 «Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій» за січень 2016 року за дебетом рахунку 802 «Витрати на оплату праці», кредитом рахунку 661 «Розрахунки із заробітної плати».

Порушення щодо зайвого нарахування індексації заробітної плати допущено головним бухгалтером Косівської міської ради Медведчук Н.Ф , яка відповідно до посадової інструкції відповідальна за нарахування заробітної плати працівникам установи.

Пояснення з приводу допущеного порушення головним бухгалтером Медведчук ,Ф. не надано.

(Перелік питань для надання пояснення головному бухгалтеру Медведчук Н.Ф.  у Додатку 11до акта).

Внаслідок допущених порушень, у формі 2-м «Звіт про виконання загального фонду кошторису установи» за 2016 рік касові та фактичні видатки за КЕКВ 2110 «Оплата праці» завищено на 3956,74 грн та за КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» завищено на 870,48 грн, що є порушенням ст.ст. 3,9 Закону України №996-XIV.

Ревізією дотримання законодавства щодо своєчасності виплати заробітної плати встановлено, що станом на 31.10.2019 року заборгованість з оплати праці відсутня. Випадків несвоєчасних виплат та простроченої заборгованості з оплати праці за обревізований період не встановлено.

Міською радою забезпечено виплату заробітної плати в розмірі згідно чинного законодавства та з дотриманням вимог щодо встановленого розміру мінімальної заробітної плати.

Ревізію дотримання законодавства при нарахуванні та сплаті єдиного соціального внеску проведено вибірковим способом за жовтень 2016 року,  січень-травень 2017 року, квітень-вересень 2018 року. Порушень з даного питання ревізією не встановлено.

Загалом, ревізією дотримання штатної дисципліни, оплати праці працівників та нарахування на заробітну плату  встановлено порушень на загальну суму 20066,87 гривень.

 

3.6. Взяття та облік зобов’язань, у тому числі відповідність взятих бюджетних зобов’язань відповідним бюджетним асигнуванням, паспорту бюджетної програми (у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі). Стан розрахунково-платіжної дисципліни та виконання господарських договорів, в тому числі дотримання санкцій визначених в рішеннях РНБО та введених в дію Указами Президента України від 16.09.2015 №549 та від 17.10.2016 №467. Правильність відображення дебіторської та кредиторської заборгованості. Стан претензійно-позовної роботи.

Ревізію взяття та обліку зобов’язань, у тому числі відповідність взятих бюджетних зобов’язань відповідним бюджетним асигнуванням, стану розрахунково-платіжної дисципліни та виконання господарських договорів, правильності відображення дебіторської та кредиторської заборгованості та стану претензійно-позовної роботи проведено вибірковим способом за 2018 рік та серпень-вересень 2019 року.

Ревізією обсягів дебіторської та кредиторської заборгованості встановлено, що по даних бухгалтерського обліку та даних Звіту про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7д, №7м) станом на 01.01.2016, 01.01.2017 обліковувалась дебіторська заборгованість (заблоковані кошти на рахунку АПБ «Україна») в сумі 3021,01 грн. Станом на 01.01.2018, 01.01.2019 дебіторська і кредиторська заборгованості по загальному та спеціальному фондах кошторису міської ради відсутня. Станом на 30.09.2019 обліковується кредиторська заборгованість по загальному фонду (оплата праці і нарахування на заробітну плату) в сумі 60766,70 грн.

Ревізією достовірності відображеної дебіторської та кредиторської заборгованості порушень не виявлено.

Інвентаризація розрахунків у періоді, що підлягав ревізії, проводилась Косівською міською радою відповідно до Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України 02.09.2014 №879 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.10.2014 за №1365/26142 та ст.10 Закону України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №996-XІV (із внесеними змінами).

В ході ревізії з метою документального підтвердження виду, обсягу операцій та розрахунків і для з’ясування реальної заборгованості направлено запити товариству з обмеженою відповідальністю «Спортпроект», товариству з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «Укрресурс», товариству з обмеженою відповідальністю «Укртехінжиніринг», товариству з обмеженою відповідальністю «Урбан Прогрес», товариству з обмеженою відповідальністю  Аудиторській фірмі «Юрек-Аудит», товариству з обмеженою відповідальністю «Видавництво Розумники», товариству з обмеженою відповідальністю «Дніпропетровський завод Продмаш», товариству з обмеженою відповідальністю «Проф-Груп», товариству з обмеженою відповідальністю «ВКБ», товариству з обмеженою відповідальністю «Кайлас Аеро», товариству з обмеженою відповідальністю «Паритет Спецтехніка», товариству з обмеженою відповідальністю «Торгово-промислова компанія «Іста», товариству з обмеженою відповідальністю «Західне інноваційне об’єднання», товариству з обмеженою відповідальністю «БТВ», товариству з обмеженою відповідальністю  «Віто»,  товариству з обмеженою відповідальністю «SKS LTD»,  громадській організації Косівській районній організації всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства «Колос», громадській організації «Косівська федерація мотоспорту», громадській організації «Туристична асоціація Гуцулія», приватній агропромисловій групі «Карпатський край», приватному підприємству «Веставтобуд», приватному підприємству ДС «ПараПлан», приватному підприємству «Прикарпатський земельний центр», товариству з обмеженою відповідальністю «ГІС Груп» та 32 запити фізичним особам-підприємцям.

(Листи-запити від 30.10.2019 №13-09-05-14/3858-2019, №13-09-05-14/3859-2019, №13-09-05-14/3860-2019, №13-09-05-14/3861-2019, №13-09-05-14/3862-2019, №13-09-05-14/3863-2019, №13-09-05-14/3864-2019, №13-09-05-14/3865-2019, №13-09-05-14/3866-2019, №13-09-05-14/3678-2019, №13-09-05-14/3868-2019, №13-09-05-14/3869-2019, №13-09-05-14/3870-2019, №13-09-05-14/3871-2019, №13-09-05-14/3872-2019, №13-09-05-14/3873-2019, №13-09-05-14/3877-2019, №13-09-05-14/3878-2019, №13-09-05-14/3879-2019, №13-09-05-14/3880-2019, №13-09-05-14/3881-2019, №13-09-05-14/3882-2019, №13-09-05-14/3883-2019, від 05.11.2019 №13-09-05-14/3945-2019 та лист-запит фізичним особам-підприємцям згідно реєстру від 30.10.2019 №13-09-05-14/3891-2019 у Додатках 16, 17 до акта).

Отриманими на запит інформаціями від товариства з обмеженою відповідальністю «Торгово-промислова компанія «Іста», приватного підприємства «Прикарпатський земельний центр», приватної агропромислової фірми «Карпатський край», громадської організації «Туристична асоціація Гуцулія», товариства з обмеженою відповідальністю «Видавництво Розумники», Фізичної особи-підприємця Цюп’як Л.В., товариства з обмеженою відповідальністю «Урбан Прогрес», Фізичної особи-підприємця Рудь В.О., Фізичної особи-підприємця Стринадюк Р.М., товариства з обмеженою відповідальністю «Укртехінжиніринг», Фізичної особи-підприємця Цівки Я.Ю., Фізичної особи-підприємця Брижахіна Є.В., Фізичної особи-підприємця Гринишина О.М., приватного підприємства «Веставтобуд», товариства з обмеженою відповідальністю «Проф-Груп», громадської організації «Косівська федерація мотоспорту», Фізичної особи-підприємця Гавриша О.І., товариства з обмеженою відповідальністю «SKS LTD», товариства з обмеженою відповідальністю «Дніпропетровський завод Продмаш», Фізичної особи-підприємця Морозюк М.І., Фізичної особи-підприємця Клим І.Я., товариства з обмеженою відповідальністю «Паритет Спецтехніка», товариства з обмеженою відповідальністю «ГІС Груп», товариства з обмеженою відповідальністю «БТВ», Фізичної особи-підприємця Новікова І.А., розбіжностей щодо стану розрахунків не встановлено. Від 32 суб’єктів господарювання, яким було направлено запити, на момент завершення ревізії відповіді не надійшли.

(Листи-відповіді від 04.11.2019 №141-19, 05.11.2019 №01-310, 05.11.2019 №14, 06.11.2019 №6/12, 12.11.2019 б/н, 12.11.2019 №15, 12.11.2019 №17/19, 12.11.2019 б/н, 14.11.2019 б/н, 14.11.2019 №010-11-19, 14.11.2019 №2, 15.11.2019 №137, 18.11.2019 б/н, 20.11.2019 б/н, 25.11.2019 №25/11-1,26.11.2019 №25, 27.11.2019 б/н, 02.12.2019 б/н, 05.12.2019 б/н, 05.12.2019 №1/19/01, 10.12.2019 б/н, 11.12.2019 №483, 26.12.2019 б/н у Додатках 18-40 до акта).

Випадків несвоєчасності розрахунків з дебіторами та кредиторами, за якими станом на момент завершення ревізії заборгованість відсутня, ревізією не встановлено.

Ревізією дотримання законодавства при списанні з обліку сум заборгованостей порушень не встановлено.

Ревізією відповідності сплаченої вартості товарів, робіт та послуг умовам укладених договорів, а також відповідності кількості та асортименту отриманих товарів, робіт та послуг умовам договорів встановлено, що Косівською міською радою (далі – Замовник), в особі міського голови Плосконоса Юрія Олександровича укладено договір від 19.09.2019 № 586/19/70 з Товариством з обмеженою відповідальністю «Кайлас Аеро» (далі – Виконавець), в особі директора Костельної Ольги Ігорівни на виконання робіт з розроблення генерального плану населеного пункту (далі – Договір).

Відповідно до п.1.1 Договору Виконавець зобов’язується виконати підготовчі роботи з розроблення генерального плану населеного пункту м. Косів Косівської міської ради Косівського району Івано-Франківської області, а Замовник прийняти та оплатити виконані роботи.

В пункті 1.2 Договору зазначено, що роботи виконуються в 1 (один) етап, який становить 113040,00 грн. без ПДВ та включає в себе:

 • обстеження території;
 • комплексна оцінка території;
 • розроблення пропозицій щодо встановлення режиму забудови територій, передбачених для перспективної містобудівної діяльності, в т.ч. для розміщення об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури, комплексний благоустрій та озеленення території, містобудівні заходи щодо поліпшення стану навколишнього середовища.

Пунктом 1.4 Договору передбачено, що отримані, внаслідок виконання цього Договору, результати робіт є власністю Замовника.

Згідно п.4.1 Договору строк виконання робіт першого етапу становить 3 (три) місяці з моменту надання Замовником вихідних даних та документів, необхідних для виконання робіт по даному етапу.

Відповідно до п.4.2 Договору Виконавець має право виконати роботи достроково. Оплата у цьому разі проводиться у погоджений сторонами строк.

В пункті 4.3 Договору зазначено, що за результатами виконання робіт по етапу Замовнику передається акт приймання-передачі виконаних робіт.

Згідно п.4.4 Договору Замовник зобов’язаний підписати акт протягом трьох банківських днів з дня виконання робіт по кожному етапу.

Загальна вартість робіт за цим Договором визначається кошторисом та протоколом погодження договірної ціни і становить 113040,00 грн. (Додаток №1 та №2 до Договору) без ПДВ.

Відповідно до п.7.1 Договір набуває чинності з моменту підписання та діє до 31.12.2019.

Кошторис та протокол погодження договірної ціни до Договору не надано.

(Копія договору від 19.09.2019 № 586/19/70 у Додатку 41 до акта).

Згідно акту приймання-передачі виконаних робіт від 19.09.2019 № 1 ТОВ «Кайлас Аеро» виконано робіт відповідно до умов Договору, а Косівською міською радою прийнято такі роботи загальною вартістю 113040,00 грн. без ПДВ. Також, в акті зазначено, що матеріали передано Замовнику та ніяких претензій щодо якості та обсягу робіт Замовник не має.

(Копія акту приймання-передачі виконаних робіт від 19.09.2019 № 1 у Додатку 42 до акта).

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 №3038-VI(далі – Закон України №3038-VI) генеральний план населеного пункту – містобудівна документація, що визначає принципові вирішення розвитку, планування, забудови та іншого використання території населеного пункту.

Згідно абз. 2 ч.1 ст. 17 Закону України №3038-VI на підставі затвердженого генерального плану населеного пункту розробляється план земельно-господарського устрою, який після його затвердження стає невід’ємною частиною генерального плану.

В абзаці 3 ч.1 ст. 17 Закону України №3038-VI зазначено, що послідовність виконання робіт з розроблення генерального плану населеного пункту та документації із землеустрою визначається будівельними нормами, державними стандартами і правилами та завданням на розроблення (внесення змін, оновлення) містобудівної документації, яке складається і затверджується її замовником за погодженням з розробником.

У відповідності до абз.1 ч.2 ст. 17 Закону України №3038-VI генеральний план населеного пункту розробляється та затверджується в інтересах відповідної територіальної громади з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.

Під час ревізії комісією в складі заступника міського голови Костинюка С.В., спеціаліста І категорії – бухгалтера-економіста Федур У.Р., спеціаліста І категорії із захисту майнових прав та договірних відносин Мицкан В.В. в присутності заступника начальника відділу контролю у галузі промисловості, енергетики, транспорту та фінансових послуг Тимофійчука А.В. та головного державного аудитора відділу контролю у галузі промисловості, енергетики, транспорту та фінансових послуг Двібородчин Г.С. проведено огляд та встановлено відсутність в Косівській міській раді матеріалів щодо комплексної оцінки території, розроблення пропозицій щодо встановлення режиму забудови територій, передбачених для перспективної містобудівної діяльності, в т.ч. для розміщення об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури, комплексний благоустрій та озеленення територій, містобудівні заходи щодо поліпшення стану навколишнього середовища, які розроблялись ТОВ «Кайлас Аеро» та прийняті відповідно до акту від 19.09.2019 на суму 113040,0 грн.

(Акт огляду виконаних робіт ТОВ «Кайлас Аеро» від 01.11.2019 у  Додатку 43 до акта).

Внаслідок зазначеного міською радою в порушення вимог п.2.1 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 № 88 (із змінами) та ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV (із змінами), у вересні 2019 року зайво оплачено бюджетні кошти в сумі 113040,00 грн. та списано на видатки установи без отримання матеріалів виконаних робіт (послуг) по розробці генерального плану населеного пункту м. Косів, зокрема матеріалів щодо комплексної оцінки території, розроблення пропозицій щодо встановлення режиму забудови територій, передбачених для перспективної містобудівної діяльності, в т.ч. для розміщення об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури, комплексний благоустрій та озеленення територій, містобудівні заходи щодо поліпшення стану навколишнього середовища.

Операцію з перерахування коштів в сумі 113040,00 грн. та списання їх на видатки в бухгалтерському обліку відображено в меморіальному ордері № 6 «Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами» за вересень 2019 року за дебетом рахунку 802 «Видатки з місцевого бюджету на утримання установи та інші заходи», кредитом рахунку 6415 «Розрахунки з іншими кредиторами».

З приводу вищезазначеного міському голові Косівської міської ради Плосконосу Ю.О. надано перелік запитань для надання пояснення. Пояснення з приводу допущеного порушення не надано.

(Перелік питань для надання пояснення міському голові Косівської міської ради Плосконосу Ю.О. від 13.12.2019 у Додатку 44до акта).

В ході ревізії з метою документального підтвердження виду, обсягу операцій та розрахунків і для з’ясування реальної заборгованості ТОВ «Кайлас Аеро» направлено запит від 30.10.2019 №13-09-05-14/3867-2019. На момент завершення ревізії листа-відповіді не надійшло.

(Лист-запит від 30.10.2019 №13-09-05-14/3867/2019 додається в Додатку 45 до акта).

Внаслідок допущеного порушення, у формі 2-м «Звіт про виконання загального фонду кошторису установи» за січень-вересень 2019 року касові та фактичні видатки за КЕКВ 2281 «Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм» завищено на 113040,00 грн., що є порушенням ч.1 ст.3, ч.3 ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №996-XIV, п. 35 ст. 116 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 №2456-VI,п.2 Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.01.2012 № 44.

В час ревізії ТОВ «Кайлас Аеро» виконано та передано Косівській міській раді матеріали щодо комплексної оцінки території, розроблення пропозицій щодо встановлення режиму забудови територій, передбачених для перспективної містобудівної діяльності, в т.ч. для розміщення об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури, комплексний благоустрій та озеленення територій, містобудівні заходи щодо поліпшення стану навколишнього середовища, зокрема: звіт по ІІ етапу виконання проекту «Генеральний план міста Косів», пропозиції щодо демографічного прогнозування розвитку населеного пункту та встановлення режиму забудови територій, передбачених для перспективної містобудівної діяльності, ескіз основного креслення Генерального плану міста Косів в кількості одна папка.

(Акт огляду виконаних в час ревізії ТОВ «Кайлас Аеро» робіт з розроблення генерального плану населеного пункту в частині матеріалів комплексної оцінки території, розроблення пропозицій щодо встановлення режиму забудови територій, передбачених для перспективної містобудівної діяльності, в т.ч. для розміщення об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури, комплексний благоустрій та озеленення територій, містобудівні заходи щодо поліпшення стану навколишнього середовища від 02.01.2020 в Додатку 46 до акта).

Також ревізією встановлено, що Косівською міською радою протягом 2018 року укладено 4 договори з Товариством з обмеженою відповідальністю «ГІС Груп» на виконання робіт з інвентаризації земель, а саме: підготовчих та польових робіт з актуалізації картографічної основи в масштабі 1:2000 населеного пункту м. Косів площею 950 га, топографо-геодезичних робіт з інвентаризації земель населеного пункту м. Косів та камеральних робіт з актуалізації картографічної основи у масштабі 1:2000 населеного пункту м. Косів площею 950 га на загальну суму 399065,00 грн. без ПДВ., зокрема:

Договір на виконання робіт від 19.06.2018 № 2/18/07(далі – Договір), укладений між Косівською міською радою, в особі міського голови Плосконоса Юрія Олександровича (далі – Замовник) та Товариством з обмеженою відповідальністю «ГІС Груп», в особі директора Кушпер Ірини Валентинівни (далі – Виконавець).

Відповідно до п.1.1 Договору Виконавець зобов’язується виконати підготовчі роботи з актуалізації картографічної основи в масштабі 1:2000 населеного пункту м. Косів Косівської міської ради Косівського району Івано-Франківської області площею 950 га, а Замовник прийняти та оплатити виконані роботи.

В пункті 1.3 зазначено, що роботи, згідно цього Договору включають в себе:

– опрацювання наданих Замовником документів;

– дослідження місцевості;

– планування польових робіт;

– визначення наявності підземних та наземних комунікацій та інших об’єктів, які мають охоронні зони;

– складання планів та схем, необхідних для подальшої роботи.

Згідно п.1.4 отримані внаслідок виконання цього Договору результати робіт є власністю Замовника.

Відповідно до п.2.1 Договору загальна вартість робіт визначається кошторисом, який є невід’ємною частиною Договору та становить 65208,00 грн. без ПДВ.

У відповідності до п.2.2 Договору Замовник зобов’язується здійснити розрахунок з Виконавцем протягом п’яти днів з дати підписання акту приймання-передачі виконаних робіт.

Згідно п.3.1 Договору приймання виконаних робіт оформляється актом приймання-передачі виконаних робіт.

Пунктом 3.2 Договору передбачено, що Замовник зобов’язаний підписати акт протягом трьох банківських днів з дня одержання результату робіт.

Згідно п.4.1 Роботи повинні бути виконані протягом одного місяця з часу надання Замовником всіх необхідних документів, необхідних для виконання робіт.

Відповідно до п.7.3 Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до 31.12.1018.

(Копія договору від 19.06.2018 № 2/18/07 у Додатку 47 до акта).

Договір на виконання робіт від 19.06.2018 № 2/18/12 (далі – Договір), укладений між Косівською міською радою, в особі міського голови Плосконоса Юрія Олександровича (далі – Замовник) та Товариством з обмеженою відповідальністю «ГІС Груп», в особі директора Кушпер Ірини Валентинівни (далі – Виконавець).

Відповідно до п.1.1 Договору Виконавець зобов’язується виконати підготовчі роботи з актуалізації картографічної основи в масштабі 1:2000 населеного пункту м. Косів Косівської міської ради Косівського району Івано-Франківської області площею 950 га, а Замовник прийняти та оплатити виконані роботи.

В пункті 1.3 зазначено, що роботи, згідно цього Договору включають в себе:

– створення планово-висотної основи;

– прив’язку планово-висотної основи до системи координат;

– здійснення зйомки місцевості;

– вимірювання висот, відстаней, поворотних точок.

Згідно п.1.4 отримані внаслідок виконання цього Договору результати робіт є власністю Замовника.

Відповідно до п.2.1 Договору загальна вартість робіт визначається кошторисом, який є невід’ємною частиною Договору та становить 106680,00 грн. без ПДВ.

У відповідності до п.2.2 Договору Замовник зобов’язується здійснити розрахунок з Виконавцем протягом п’яти днів з дати підписання акту приймання-передачі виконаних робіт.

Згідно п.3.1 Договору приймання виконаних робіт оформляється актом приймання-передачі виконаних робіт.

Пунктом 3.2 Договору передбачено, що Замовник зобов’язаний підписати акт протягом трьох банківських днів з дня одержання результату робіт.

Згідно п.4.1 Роботи повинні бути виконані протягом двох місяців з часу надання Замовником всіх необхідних документів, необхідних для виконання робіт.

Відповідно до п.7.3 Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до 31.12.1018.

(Копія договору від 19.06.2018 № 2/18/12 у Додатку 48 до акта).

Договір на виконання робіт від 23.10.2018 № 1/18/02 (далі – Договір), укладений між Косівською міською радою, в особі міського голови Плосконоса Юрія Олександровича (далі – Замовник) та Товариством з обмеженою відповідальністю «ГІС Груп», в особі директора Кушпер Ірини Валентинівни (далі – Виконавець).

Відповідно до п.1.1 Договору Виконавець зобов’язується провести топографо-геодезичні роботи з інвентаризації земель населеного пункту м. Косів Косівського району Івано-Франківської області, згідно Порядку проведення інвентаризації земель, який затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2012 №513, а Замовник – прийняти та оплатити виконані роботи.

В пункті 1.3 зазначено, що роботи виконуються відповідно технічного завдання на виконання робіт з інвентаризації земель, яке затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2012 №513, яке є невід’ємною частиною Договору (додаток №2).

Згідно п.1.4 Договору сторони дійшли згоди, що роботи згідно цього договору включають в себе:

 • визначення GPS-координат автономними супутниковими системами;
 • зйомка забудованих територій в масштабі 1:2000.

У відповідності до п.1.5 отримані внаслідок виконання цього Договору результати робіт є власністю Замовника.

Відповідно до п.2.1 Договору загальна вартість робіт визначається кошторисом, який є невід’ємною частиною Договору (додаток №1) та становить 181705,00 грн. без ПДВ.

У відповідності до п.2.2 Договору Замовник зобов’язується здійснити розрахунок з Виконавцем протягом п’яти днів з дати підписання акту приймання-передачі виконаних робіт.

Згідно п.3.1 Договору приймання виконаних робіт оформляється актом приймання-передачі виконаних робіт.

Пунктом 3.2 Договору передбачено, що Замовник зобов’язаний підписати акт протягом трьох банківських днів з дня одержання результату робіт.

Згідно п.4.1 Роботи повинні бути виконані протягом двох місяців.

Відповідно до п.7.3 Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до повного виконання сторонами передбачених ним зобов’язань.

(Копія договору від 23.10.2018 № 1/18/02 у Додатку 49 до акта).

Договір на виконання робіт від 21.12.2018 № 2/18/__ (далі – Договір), укладений між Косівською міською радою, в особі міського голови Плосконоса Юрія Олександровича (далі – Замовник) та Товариством з обмеженою відповідальністю «ГІС Груп», в особі директора Кушпер Ірини Валентинівни (далі – Виконавець).

Відповідно до п.1.1 Договору Виконавець зобов’язується виконати камеральні роботи з актуалізації картографічної основи 1:2000 населеного пункту м. Косів Косівської міської ради Косівського району Івано-Франківської області площею 950 га, а Замовник – прийняти та оплатити виконані роботи.

Згідно п.1.3 Договору сторони дійшли згоди, що роботи згідно цього договору виконуються наступні:

 • обробку результатів Польових робіт;
 • – схематичне нанесення комунікацій;
 • виготовлення актуалізованої картографічної основи.

У відповідності до п.1.4 отримані внаслідок виконання цього Договору результати робіт є власністю Замовника.

Відповідно до п.2.1 Договору загальна вартість робіт визначається кошторисом, який є невід’ємною частиною Договору (додаток №1) та становить 43472,00 грн. без ПДВ.

У відповідності до п.2.2 Договору Замовник зобов’язується здійснити розрахунок з Виконавцем протягом п’яти днів з дати підписання акту приймання-передачі виконаних робіт.

Згідно п.3.1 Договору приймання виконаних робіт оформляється актом приймання-передачі виконаних робіт.

Пунктом 3.2 Договору передбачено, що Замовник зобов’язаний підписати акт протягом трьох банківських днів з дня одержання результату робіт.

Згідно п.4.1 Роботи повинні бути виконані протягом трьох місяців.

Відповідно до п.7.3 Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до 31.12.2018.

(Копія договору від 21.12.2018 № 2/18/__ у Додатку 50 до акта).

Згідно актів приймання виконаних робіт 19.06.2018 №№1, 1, від 23.10.2018 б/н та від 21.12.2018 №1 ТОВ «ГІС Груп» виконано робіт (послуг) з інвентаризації земель на загальну суму 399065,00 грн. без ПДВ., в тому числі:

 • підготовчих робіт з актуалізації картографічної основи в масштабі 1:2000 населеного пункту м. Косів площею 950 га на суму 65208,00 грн. без ПДВ (акт виконаних робіт 19.06.2018 №1);
 • польових робіт з актуалізації картографічної основи в масштабі 1:2000 населеного пункту м. Косів площею 950 га на суму 108680,00 грн. без ПДВ (акт виконаних робіт 19.06.2018 №1);
 • топографо-геодезичних робіт з інвентаризації земель населеного пункту м. Косів на суму 181705,00 грн. без ПДВ(акт виконаних робіт 23.10.2018 б/н);
 • камеральних робіт з актуалізації картографічної основи у масштабі 1:2000 населеного пункту м. Косів площею 950 га на суму 43472,00 грн. без ПДВ (акт виконаних робіт 21.12.2018 №1).

(Копія актів приймання-передачі виконаних робіт від 19.06.2018 №№1, 1, від 23.10.2018 б/н та від 21.12.2018 № 1 у Додатку 51 до акта).

Під час ревізії комісією в складі заступника міського голови Костинюка С.В., спеціаліста І категорії – бухгалтера-економіста Федур У.Р., спеціаліста І категорії із захисту майнових прав та договірних відносин Мицкан В.В. в присутності заступника начальника відділу контролю у галузі промисловості, енергетики, транспорту та фінансових послуг Тимофійчука А.В. та головного державного аудитора відділу контролю у галузі промисловості, енергетики, транспорту та фінансових послуг Двібородчин Г.С. проведено огляд та встановлено відсутність в Косівській міській раді матеріалів щодо підготовчих та польових робіт з актуалізації картографічної основи в масштабі 1:2000 населеного пункту м. Косів площею 950 га, прийнятих відповідно до актів приймання-передачі від 19.06.2018 №№1,1 на загальну суму 173888,00 грн., топографо-геодезичних робіт з інвентаризації земель населеного пункту м. Косів, прийнятих актом приймання-передачі від 23.10.2018 б/н на загальну суму 181705,00 грн. та камеральних робіт з актуалізації картографічної основи у масштабі 1:2000 населеного пункту м. Косів площею 950 га, прийнятих актом приймання-передачі від 21.12.2018 №1 на суму 43472,00 грн.

(Акт огляду виконаних робіт ТОВ «ГІС Груп» від 10.12.2019 у  Додатку 52 до акта).

Внаслідок зазначеного міською радою в порушення вимог п.2.1 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 № 88 (із змінами) та ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV (із змінами), у червні, жовтні та грудні 2018 року зайво оплачено бюджетні кошти в загальній сумі 399065,00 грн. та списано на видатки установи без отримання матеріалів виконаних робіт (послуг) з інвентаризації земель населеного пункту м. Косів, зокрема матеріалів щодо підготовчих та польових робіт з актуалізації картографічної основи в масштабі 1:2000 населеного пункту м. Косів площею 950 га, топографо-геодезичних робіт з інвентаризації земель населеного пункту м. Косів та камеральних робіт з актуалізації картографічної основи у масштабі 1:2000 населеного пункту м. Косів площею 950 га.

Операції з перерахування коштів в сумі 399065,00 грн. та списання їх на видатки в бухгалтерському обліку відображено в меморіальному ордері № 6 «Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами» за вересень 2019 року за дебетом рахунку 802 «Видатки з місцевого бюджету на утримання установи та інші заходи», кредитом рахунку 675 «Розрахунки з іншими кредиторами».

З приводу вищезазначеного міському голові Косівської міської ради Плосконосу Ю.О. надано перелік запитань для надання пояснення. Пояснення з приводу допущеного порушення не надано.

(Перелік питань для надання пояснення міському голові Косівської міської ради Плосконосу Ю.О. від 13.12.2019 у Додатку 53 до акта).

В ході ревізії з метою документального підтвердження виду, обсягу операцій та розрахунків і для з’ясування реальної заборгованості ТОВ «ГІС Груп» направлено запит від 05.11.2019 №13-09-05-14/3945-2019.

(Лист-запит від 05.11.2019 №13-09-05-14/3945/2019 додається в Додатку 54 до акта).

У відповідь на запит ТОВ «ГІС Груп» листом від 05.12.2019 № 1/19/01 надано копії договорів, укладених з Косівською міською радою, актів приймання-передачі виконаних робіт, договорів оренди тахеометра, GPS приймача, кваліфікаційних сертифікатів інженерів-землевпорядників, картки про стан взаєморозрахунків та інформаційну довідку про стан заборгованості з Косівською міською радою, витягу платника єдиного податку, витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, статуту, технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель (І. Підготовчі роботи) та технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель (ІІ. Топографо-геодезичні роботи).

(Лист відповідь ТОВ «ГІС Груп» від 05.12.2019 № 1/19/012019 додається в Додатку 55 до акта).

Внаслідок допущеного порушення, у формі 2-м «Звіт про виконання загального фонду кошторису установи» за січень-грудень 2018 року касові та фактичні видатки за КЕКВ 2281 «Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм» завищено на 399065,00 грн., що є порушенням ч.1 ст.3, ч.3 ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №996-XIV, п. 35 ст. 116 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 №2456-VI, п.2 Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.01.2012 № 44.

В час ревізії  ТОВ «ГІС Груп» виконано та передано Косівській міській раді матеріали щодо підготовчих та польових робіт з актуалізації картографічної основи в масштабі 1:2000 населеного пункту м. Косів площею 950 га, топографо-геодезичних робіт з інвентаризації земель населеного пункту м. Косів та камеральних робіт з актуалізації картографічної основи у масштабі 1:2000 населеного пункту м. Косів площею 950 га, зокрема:

– технічна документація із землеустрою щодо інвентаризації земель (підготовчі роботи, топографо-геодезичні роботи, камеральні роботи, пояснювальні записки) в кількості 2 папки;

– матеріали топографо-геодезичних вишукувань, графічні матеріали, поконтурні відомості з експлікацією земельних ділянок, підсумкова відомість з експлікацією земельних ділянок, зведена порівняльна таблиця даних інвентаризації, перелік земельних ділянок, копії документів, що містять вихідні дані, які використовувалися під час проведення інвентаризації в кількості 17 папок.

(Акт огляду виконаних в час ревізії ТОВ «ГІС Груп» та переданих Косівській міській раді підготовчих та польових робіт з актуалізації картографічної основи в масштабі 1:2000 населеного пункту м. Косів площею 950 га, топографо-геодезичних робіт з інвентаризації земель населеного пункту м. Косів та камеральних робіт з актуалізації картографічної основи у масштабі 1:2000 населеного пункту м. Косів площею 950 га від 02.01.2020 в Додатку 56 до акта).

Розрахунки шляхом взаємозаліку, застосування векселів, бартерних операцій та зарахування зустрічних платіжних вимог в установі не проводились.

Розрахункові операції, пов’язані з виникненням дебіторської та кредиторської заборгованості, групуються у відповідних регістрах бухгалтерського обліку з наступним відображенням визначених записів у фінансовій звітності.

Ревізією розрахунків з різними дебіторами і кредиторами встановлено, що надходження та оприбуткування матеріальних цінностей відображається в бухгалтерському обліку в повному обсязі, згідно первинних документів.

В ході проведення контрольного заходу суцільно за ревізійний період проведено перевірку щодо дотримання санкцій визначених в рішеннях РНБО та уведених в дію Указами Президента України від 16.09.2015 №549 та від 17.10.2016 №467, якою порушень не встановлено.

 

3.7. Відповідність взятих довгострокових зобов’язань за енергосервісом, затвердженим в установленому порядку умовам закупівлі енергосервісу.

Ревізією відповідності взятих довгострокових зобов’язань за енергосервісом встановлено, що протягом ревізійного періоду Косівською міською радою енергосервісні договори не укладались та закупівля енергосервісу не здійснювалася.

 

3.8.   Стан збереження, використання оборотних та необоротних  активів.

Ревізію стану збереження майна, використання оборотних та необоротних активів проведено вибірковим способом за липень-грудень 2016 року, січень-вересень 2017 року, квітень-жовтень 2018 року та липень-вересень 2019 року.

Ревізією стану закріплення необоротних активів та запасів за матеріально-відповідальними особами встановлено, що всі необоротні активи та запаси, що рахуються в обліку міської ради закріплено за 2 матеріально-відповідальними особами, з якими укладено договори про повну матеріальну відповідальність. Порушень з відповідного питання ревізією не встановлено.

В ході ревізії організації фактичного контролю за збереженням необоротних активів відповідно до розпорядження міського голови від 21.11.2019 № 114 проведено вибіркову інвентаризацію наявності необоротних активів у 1 матеріально-відповідальної особи. (Копії розпорядження,  інвентаризаційні  описи, порівняльні відомості, протоколи інвентаризаційної комісії у Додатках 57 до акта).

За результатами проведених інвентаризацій нестач, лишків товарно-матеріальних цінностей не встановлено.

Ревізією дотримання об’єктом контролю періодичності та порядку проведення інвентаризації необоротних активів та запасів, правильності оформлення та відображення в бухгалтерському обліку її результатів порушень не встановлено.

Ревізією своєчасності, повноти та правильності оприбуткування придбаних (безкоштовно одержаних) необоротних активів та запасів за наявними на об’єкті контролю документами встановлено, що в порушення п.4 Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку нематеріальних активів суб’єктів державного сектору, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 23.01.2015 №11 та статті 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-ХІV міською радою придбану протягом періоду з 01.01.2016 по 30.09.2019 року проектно-технічну документацію загальною вартістю 4301021,39 грн. (в т.ч. у 2016 році – 81523,00 грн., у 2017 році – 1649074,11 грн., у 2018 році – 962401,80 грн. та у січні-вересні 2019 року – 1608022,48 грн.) не відображено по даних бухгалтерського обліку як нематеріальні активи, а списано на видатки установи.

(Реєстр проектно-кошторисної документації, придбаної Косівською міською радою у період з 01.01.2016 по 30.09.2019 та не відображеної по даних бухгалтерського обліку як нематеріальні активи у Додатку 58 до акта).

Внаслідок допущених порушень, у формі «Баланс» за 2016 рік первісну вартість нематеріальних активів занижено на суму 81523,00 грн., за 2017 рік на суму 1649074,11 грн., у 2018 році на суму 962401,80 грн. та за 9 місяців 2019 року на суму 1608022,48 грн.

Операції з списання коштів в бухгалтерському обліку відображено в меморіальному ордері № 6«Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами» за дебетом рахунку 802 «Видатки з місцевого бюджету на утримання установи та інші заходи», кредитом рахунку 675 «Розрахунки з іншими кредиторами».

З приводу не відображення по даних бухгалтерського обліку та списання на видатки установи проектно-технічної документації головному бухгалтеру Косівської міської ради Медведчук Н.Ф. надано перелік запитань для надання пояснення, якою пояснень не надано.

(Перелік питань для надання пояснення головному бухгалтеру Косівської міської ради Медведчук Н.Ф. від 13.12.2019 у Додатку 59 до акта).

В час ревізії проектно-технічну документації загальною вартістю 4301021,39 грн. міською радою відображено по даних бухгалтерського обліку у складі активів.

(Бухгалтерська довідка у Додатку 60 до акта).

Крім того, Косівською міською радою, придбана проектно-технічна документація у період з 01.01.2016 по 30.09.2019 в загальній сумі 916429,10 грн. не використовується, що призвело до неефективного використання коштів.

(Реєстр проектно-кошторисної документації, придбаної Косівською міською радою у період з 01.01.2016 по 30.09.2019 та не відображеної по даних бухгалтерського обліку як нематеріальні активи додається у Додатку 61 до акта).

З приводу неефективного використання коштів міському голові Косівської міської ради Плосконосу Ю.О. надано перелік запитань для надання пояснення. В поданому поясненні міський голова Плосконос Ю.О. вказав, що: «Основна кількість ПКД стосується вирішення екологічних проблем в місті. Умовою отримання коштів з бюджетів вищих рівнів є наявність виготовленої ПДК. Саме із цією метою, отримання коштів з бюджетів вищих рівнів та з метою планування робіт за кошти міського бюджету виготовляється ПКД. По мірі надходження коштів в міський бюджет та отримання коштів з бюджетів вищих рівнів, об’єкти, на які виготовлена ПКД будуть збудовані, реконструктовані і т.д.».

(Перелік питань від 13.12.2019 та пояснення від 17.12.2019 міського голови Плосконоса Ю.О. в Додатку 62 до акта).

В ході ревізії комісією в складі заступника міського голови Костинюка С.В., спеціаліста І категорії – бухгалтера-економіста Федур У.Р., спеціаліста І категорії із захисту майнових прав та договірних відносин Мицкан В.В. в присутності директора КП «Косівміськводосервіс» Сліпанюка Ю.В., заступника начальника відділу контролю у галузі промисловості, енергетики, транспорту та фінансових послуг Тимофійчука А.В. та головного державного аудитора відділу контролю у галузі промисловості, енергетики, транспорту та фінансових послуг Двібородчин Г.С. проведено огляд матеріальних цінностей переданих міською радою КП «Косівміськводосервіс», яким встановлено, що Косівською міською радою у період з 01.01.2016 по 30.09.2016 придбано та передано КП «Косівміськводосервіс» відповідно до актів приймання передачі від 30.03.2016 та від 30.04.2016, акту внутрішнього переміщення основних засобів від 30.04.2019, а саме: урни сміттєві великі в кількості 3 шт. за ціною 590,00 грн. на суму 1770,00 грн., урни сміттєві малі в кількості 1 шт. на суму 454,00 грн., люки каналізаційні в кількості 9 шт. за ціною 2170,00 грн. на суму 19530,00 грн., люки каналізаційні, зливоприймачі в кількості 9 шт. за ціною 3480,00 грн. на суму 31320,00 грн. Зазначені матеріальні цінності зберігаються на складі та не використовуються.

(Акт огляду матеріальних цінностей, придбаних Косівською міською радою у період з 01.01.2016 по 30.09.2019 та переданих КП «Косівміськводосервіс» від 05.12.2019  у Додатку 63 до акта).

Виходячи із вище наведеного Косівською міською радою придбані та передані матеріальні цінності КП «Косівміськводосервіс» не використовуються, що привело до неефективного використання коштів на загальну суму 53074,00 грн.

З приводу неефективного використання коштів міському голові Косівської міської ради Плосконосу Ю.О. надано перелік запитань для надання пояснення. В поданому поясненні міський голова Плосконос Ю.О. вказав, що: «Урни сміттєві, люки каналізаційні, зливоприймачі встановлюються по мірі виходу з ладу старих. Наприклад, в разі тріщини старого каналізаційного люка ми можемо відразу замінити його на новий, а не замовляти і чекати на доставку від виробника. Таким чином, учасники дорожнього руху не наражаються на небезпеку, економляться кошти на доставку».

(Перелік питань від 13.12.2019 та пояснення від 17.12.2019 міського голови Плосконоса Ю.О. в Додатку 64 до акта).

Ревізією  використання бюджетних коштів на придбання основних засобів  встановлено,  що щітка гідравлічна з бункером для прибирання вулиць, вартістю 90900,00 грн придбана за кошти спеціального фонду (бюджету розвитку) згідно накладної від 12.04.2018 №РН-00025.   Так, п.5 Додатку №1 до рішення сесії Косівської міської ради від 20.02.18 №1-25  «Про внесення змін до міського бюджету 2018 р» по КПКВ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»  кошти по  спеціальному фонду міського бюджету – бюджету розвитку затверджено в сумі 91000,00грн.

Щітка гідравлічна з бункером для прибирання вулиць згідно акту внутрішнього переміщення передана МКП «Косів» та використовується для прибирання вулиць м. Косова.

Рішенням десятої позачергової сесії сьомого демократичного скликання від 02.09.2016 року №1.1-10 «Про внесення змін до міського бюджету на 2016 рік»  передбачено внести зміни до кошторисних призначень спеціального фонду в сумі 199000грн та спрямувати на придбання стрічкового конвеєра. Згідно накладної від 03.10.2016 року №146 на загальну суму 180000,00 грн придбано бункер загрузки, вартістю 87187,50 грн, конвеєр (800х10000), вартістю 43593,75 грн, шафа управління, вартістю 5625,00 грн та конвеєр, вартістю 43593,75 грн.

Згідно акту внутрішнього переміщення бункер загрузки, конвеєри та  шафа управління передані  МКП «Косів» та використовується для проведення робіт з сортування відходів.

Рішенням двадцять шостої позачергової сесії сьомого демократичного скликання від 19.04.2018 року №1.1-26 «Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік» по КПКВ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» (спеціальний фонд) затверджено капітальні  трансферти МКП «Косів» для придбання пресу для пластика в сумі 40000,00 грн.

МКП «Косів» придбано прес для промислових відходів «ПДО-1Ц» відповідно до накладної від 13.06.2018 року №3035/1, вартістю 40000,00 грн у ФОП Рац С.Л., юридична адреса: вул.Блюхера,7 м. Олександрія, Кіровоградської обл.

Проведеним під час ревізії оглядом комісією в складі заступника міського голови Костинюка С.В., спеціаліста І категорії – бухгалтера-економіста Федур У.Р., спеціаліста І категорії із захисту майнових прав та договірних відносин Мицкан В.В. в присутності директора КП «Косівміськводосервіс» Сліпанюка Ю.В., заступника начальника відділу контролю у галузі промисловості, енергетики, транспорту та фінансових послуг Тимофійчука А.В. та головного державного аудитора відділу контролю у галузі промисловості, енергетики, транспорту та фінансових послуг Двібородчин Г.С. встановлено, що придбаний МКП «Косів» за кошти міського бюджету у червні 2018 року (накладна від 13.06.2018 №3035/1) прес для промислових відходів «ПДО-1Ц» зберігається на складі та не використовується.

(Акт огляду преса для промислових відходів «ПДО-1Ц», придбаного МКП «Косів» у червні 2018 року за кошти виділені Косівською міською радою від 05.12.2019 у Додатку 65 до акта).

Внаслідок зазначено, МКП «Косів» придбано за бюджетні кошти прес для промислових відходів «ПДО-1Ц», який не використовується, що привело до неефективного використання коштів на суму 40000,00 грн.

З приводу неефективного використання коштів міському голові Косівської міської ради Плосконосу Ю.О. надано перелік запитань для надання пояснення. В поданому поясненні міський голова Плосконос Ю.О. вказав, що: «Прес для промислових відходів на даний час не використовується тому, що в комунального підприємства відсутнє приміщення для пресування відходів. Пресування відходів в орендованому приміщенні зробить процес збитковим».

(Перелік питань від 13.12.2019 та пояснення від 17.12.2019 міського голови Плосконоса Ю.О. в Додатку 66 до акта).

Ревізією дотримання законодавства при проведенні індексацій, переоцінок та іншого перегляду вартості необоротних активів порушень не встановлено.

Ревізією дотримання законодавства при нарахуванні зносу необоротних активів порушень не встановлено.

Ревізію утримання транспортних засобів проведено суцільним способом.

Ревізією наявності власних, орендованих транспортних засобів, користування транспортними послугами сторонніх підприємств, установ та організацій встановлено, що на балансі міської ради станом на 01.10.2019 обліковано 1 автомобіль ВАЗ-2107.

Штатними розписами на 2016-2019 роки, які затверджені рішеннями сесій Косівської міської ради передбачено посаду водія, яку обіймає Білоус І.І.     Подорожні листи зареєстровано в журналі реєстрації подорожніх листів та оформлені на водія Білоуса І.І. (за винятком перебування водія у чергових щорічних відпустках).

Вибірковою ревізією подорожніх листів за липень-серпень 2017 року,  лютий-березень 2018 року та вересень 2019 року встановлено, що  показники пройденого кілометражу та розходу пального відповідають даним місячних Звітів по паливно-мастильних матеріалах, порушень не встановлено.

Вибірковою ревізією достовірності оприбуткування та списання палива і мастильних матеріалів за липень-серпень 2017 року та лютий-березень 2018 року розбіжностей не встановлено.

Списання пального на роботу легкового автомобіля ВАЗ-2107 проводиться  бухгалтерією на підставі подорожніх листів у відповідності до Норм витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 10.02.1998 №43 (із внесеними змінами).

В ході ревізії організації фактичного контролю за використанням легкового автомобіля проведено зняття показника спідометра та залишку пального в баку автомобіля ВАЗ-2107 станом на 12.12.2019, за результатами якого розбіжностей в показниках спідометра або недостач (лишків) пального не виявлено.

(Копія інвентаризаційного описа у Додатку 67 до акта).

Наявності орендованих транспортних засобів, користування міською радою транспортними послугами сторонніх юридичних та фізичних осіб, відповідно до перевірених в ході ревізії документів, не встановлено.

Ревізією дотримання законодавства при списанні шин, запасних частин, оплаті послуг з обслуговування та ремонту автомобіля порушень не встановлено.

Ревізією наявності фактів використання легкового автомобіля у вихідні, святкові та інші неробочі дні, а також не на виконання функцій міської ради, порушень не встановлено.

Також, ревізією встановлено, що Косівською міською радою в 2018 році придбано три вантажні автомобілі, зокрема:

– спеціалізований сміттєвоз «Мерседес-Бенс» економік.

Кошти на придбання спеціалізованого сміттєвоза «Мерседес-Бенс» економік затверджені рішенням тридцятої позачергової сесії сьомого демократичного скликання Косівської міської ради від 09.11.2018 №1.1-30 «Про затвердження рішень постійної комісії міської ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів», де зазначено про збільшення дохідної частини спеціального фонду міського бюджету по КПКВ 41053600 «Інша субвенція з міського бюджету на здійснення природоохоронних засобів» в сумі 1550367,00 грн, наданої з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища та затверджено  рішення постійної комісії з питань бюджету та фінансів районної ради №1-64/2018 від 04.10.2018 року,  яким кошти в сумі  1550367,00 грн передбачено спрямувати на придбання спецмашини для збору та перевезення побутових відходів. Крім того, відповідно до п.1.6 рішення двадцять восьмої  сесії сьомого  демократичного скликання від 27.07.2018 №1.1.-28 «Про внесення змін до міського бюджету 2018 року»  збільшено дохідну частину спеціального фонду по КПКВ 41053600 «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів» в сумі 250000,00 грн, наданої з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища та затверджено рішення постійної комісії з питань бюджету та фінансів районної ради від 19.07.2018  №1-59/2018 року,в якому зазначено, що кошти в сумі  250000,00 грн спрямувати на придбання машини для збору та перевезення побутових відходів.

Згідно видаткової накладної від 26.12.2018 №25-12 на суму 1790500,00 грн придбано спеціалізований сміттєвоз «Мерседес-Бенс» економік у ПП «Веставтобуд», юридична адреса: м. Луцьк вул.Вахтангова,10В.

Згідно договору оренди  транспортних засобів  від 09.01.2019  №4,  вищезазначений автомобіль передано МКП «Косів» в строкове платне користування.

 • автомобіль ЗІЛ –ММЗ 4502.

Додатком №1 до рішення двадцять четвертої позачергової сесії сьомого демократичного скликання від 15.01.2018 №1-24 «Про розподіл вільних залишкових коштів за 2017 рік» по КПКВ 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління» (спеціальний фонд) затверджено кошти в сумі 110000,00 грн.

За вищезазначені кошти придбано у ТзОВ «Косівське РБУ-5 автомобіль ЗІЛ –ММЗ 4502, спеціалізований вантажний самоскид, вартістю 110000,00 (акт прийому-передачі від 06.03.2018 №1).

Косівською міською радою згідно договору оренди транспортних засобів від 27.09.2018 №5 передано вищезазначений автомобіль в строкове платне користування  МКП «Косів».

– вантажний автомобіль (сміттєвоз).

Кошти на придбання вантажного автомобіля (сміттєвоз) виділено згідно додатку 2 до п.1.3 рішення двадцять шостої сесії сьомого демократичного скликання від 19.04.2018  №1.1.26  «Про внесення змін до міського бюджету 2018 року» (із загального фонду міського бюджету  спрямовано до спеціального фонду) в сумі 900000,00 грн.

Вантажний автомобіль (сміттєвоз) згідно накладної  від 06.06.2018 №7/1, вартістю 875000,00 грн придбано у ФОП Навратюк О.П., юридична адреса: Волинська обл. мст Турійськ.

Косівською міською радою згідно договору оренди транспортних засобів від  27.09.2018  №4 передано вантажний автомобіль (сміттєвоз) в строкове платне користування МКП «Косів».

Ревізією повноти оприбуткування та правильності використання активів встановлено, що Косівською міською радою в квітні 2016 року згідно договору купівлі-продажу від 11.04.2016 №17 придбано у ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Укрресурс» (юридична адреса: м. Луцьк, вул. Воїнів-інтернаціоналістів,7 кв.70) 36 контейнерів для ТПВ пластикових, 1100 л. на загальну суму 198072,00 грн (з ПДВ). Кошти на закупівлю контейнерів затверджено рішенням другої сесії сьомого демократичного скликання від 25.12.2015 №1-2 «Про розгляд міського бюджету на 2016 рік по КФКВ 100203 «Благоустрій сіл, міст та селищ» спеціального фонду в сумі 75600,00 грн (інші видатки),  рішенням третьої сесії сьомого демократичного скликання від 10.02.2016 №3-3 « Про розподіл вільних залишкових коштів за 2015 рік» (згідно Переліку об’єктів, видатки на які у 2016 році будуть проводитись за рахунок вільних коштів міського бюджету, а саме : по КФКВ 100203 «Благоустрій  сіл, міст та селищ» по спеціальному фонду затверджено 540000,00грн).

Згідно акту приймання – передачі від 30.04.2016 №Р-00000014 контейнери в кількості 36 штук на суму 198072,00 грн передані МКП «Косівміськводосервіс».

Також, згідно додатку №1 до договору купівлі-продажу від 11.04.2016 №17 та видаткової накладної від 11.04.2016 №52 Косівською міською радою придбано у ТОВ «Науково – виробниче підприємство «Укрресурс», (юридична адреса: м. Луцьк, вул. Воїнів-інтернаціоналістів, 7 кв.70) корпус контейнера для ТПВ 1100 л. пластиковий в кількості 4 штуки на суму 13340,00 грн  та кришку контейнера для ТПВ в кількості 4 штуки на суму 5000,00 грн, всього на суму 22008,00 грн (з ПДВ).

За даними бухгалтерського обліку корпус контейнера обліковано на рах.106, а кришки контейнера на рах.113. Оплату проведено за КФКВ 100203 КЕКВ 3110 в сумі 16008,00 грн (з ПДВ) та за КФКВ 100203 КЕКВ 2210 (загальний фонд) в сумі 6000,00 грн.

Крім того, міською радою згідно накладної від  21.12.2017  №7  придбано комп’ютер вартістю 11400,00 грн. (рішення постійної комісії з питань соціально-економічого розвитку, бюджетів та фінансів від 28 березня 2017 року №4/1.2-13 «Про внесення доповнень до міського бюджету» передбачено кошти на комп’ютерну техніку в сумі 20000,00 грн. Рішення постійної комісії затверджено ХУІІ позачерговою сесією сьомого демократичного кликання  Косівської міської ради  від 26.04.2017 №1-17 «Про виконання бюджету за І квартал 2017 року»).

Пунктом 2.3 рішення ХХІІ сесії сьомого демократичного скликання Косівської міської ради від 08.12.2017 №1.1-22 «Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік» (КПКВ 6410 «Реалізація інвестиційних проектів»)  передбачено, що кошти із загального фонду в сумі 270000,00 грн  спрямувати до спеціального фонду. Згідно п.2 вищезазначеного рішення сесії дохідна частина загального фонду міського бюджету збільшена за рахунок субвенції з державного бюджету на здійснення заходів соціально-економічного розвитку окремої території в сумі 320000,00 грн.

За рахунок зазначених коштів спеціального фонду бюджету придбано мультимедійний комплекс для початкових класів вартістю 72200,00 грн згідно накладної від 01.12.2017 №483, до складу якого входить:

–  Інтерактивний короткофокусний широко форматний проектор;

– магнітно-маркерна широкоформатна дошка з матовою поверхнею, діагональ 85 дюймів;

– акустична система зовнішня 2х100 Вт.;

–  персональний комп’ютер вчителя;

– шафа для зберігання та заряджання учнівських пристроїв;

– точка доступу ТР-ЛІНК ЕАР 110;

–   маршрутизатор;

–  монтажний комплект;

Також, згідно видаткової накладної від 26.12.2017 №РВ0000005 придбано  планшети-трансформери  (20 шт х 9890,00 грн) на загальну суму 197800,00грн.

Мультимедійний комплекс для початкових класів та планшети- трансформери Косівською міською радою передано Косівській ЗОШ №1 та введено в експлуатацію згідно акта введення в експлуатацію основних засобів від 28.12.2017.

Матеріали для будівництва дитячого садка при церкві Василія Великого  та спортивне обладнання за кошти міського бюджету в 2018 році не закуповувались.

 

3.9.   Видатки на капітальне будівництво, реконструкцію та ремонт.

Ревізію видатків на капітальне будівництво, реконструкцію та ремонт проведено вибірковим методом (спосіб вибірки далі по тексту).

Косівською міською радою за період з 01.01.2016 по 30.09.2019 проведено видатки на капітальне будівництво, реконструкцію та ремонт в сумі  23409133,46 грн, з яких: у 2016 році  – 4951321,50 грн, 2017 році – 7414689,92 грн ,  2018 році – 4639844,44 грн  та за період з 01.01.2019 по 30.09.2019 року – 6403277,60 грн.

Косівською міською радою в ревізійному періоді роботи по договорах укладених в попередніх роках не виконувались.

Ревізією правильності визначення вартості виконаних робіт проведено шляхом перевірки дотримання замовником при оформленні актів виконаних робіт вимог загальнодержавних будівельних кошторисних нормативів; проектно-кошторисної документації; договірної ціни; правил застосування кошторисних норм при визначенні прямих витрат; витрат на експлуатацію машин і механізмів; розміру загальновиробничих, адміністративних витрат та прибутку.

Перевіркою наявності, оформленої у встановленому порядку, інвесторської проектно-кошторисної документації  порушень не встановлено.

На виконання ст.31 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та пунктів 5, 10 Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 №560, Косівською міською радою проведено експертизу виготовлених робочих проектів щодо додержання нормативів з питань санітарного та епідеміологічного благополуччя населення, екології, охорони праці, енергозбереження, пожежної, техногенної, ядерної та радіаційної безпеки, міцності, надійності, довговічності будинків і споруд, їх експлуатаційної безпеки та інженерного забезпечення та кошторисної документації по об’єктах кошторисна вартість яких перевищує 300000,00 гривень.

До ревізії не надано: договірних цін до договорів підряду по допорогових закупівлях; розрахунків показників для обчислення загальновиробничих та адміністративних витрат, розрахованих на підставі обґрунтованої їх величини і структури, яка склалася в Підрядника в попередній звітний період (за даними бухгалтерського обліку та загальної нормативно-розрахункової трудомісткості виконаних робіт за всіма об’єктами будівництва), як передбачено п. 4.3, 5.3 ДСТУ-Н Б Д.1.1-3:2013 та розрахунків заробітної плати, виконаних відповідно до «Порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об’єктів», який затверджено наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 20.10.2016 №281 та зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11.11.2016 за №1469/29599.

З приводу не надання вищезазначених в поясненні  міський голова Плосконос Ю.О. зазначив: «Вимогами ст.320 ч.1 Господарського кодексу України передбачено, що замовник має право не втручаючись у господарську діяльність підрядника  здійснювати контроль і технічний нагляд за відповідністю обсягу, вартості і якості виконаних робіт проектам і кошторисам. Він має право перевіряти хід і якість будівельних і монтажних робіт, а також якість матеріалів, що використовуються.

У відповідності до вимог ст. 11 ЗУ «Про архітектурну діяльність» під час будівництва об’єкта архітектури здійснюється технічний нагляд. Технічний нагляд забезпечується замовником та здійснюється особами, які мають відповідний кваліфікаційний сертифікат. У разі виявлення відхилень від проектних рішень, допущених під час будівництва об’єкта архітектури та відмови підрядника щодо їх усунення, особа , яка здійснює технічний нагляд повідомляє про це замовника і орган державного архітектурно-будівельного контролю для вжиття заходів відповідно до законодавства. Порядок проведення технічного нагляду установлюється Кабінетом Міністрів України.

Згідно пункту 5 «Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об’єкту архітектури», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 року №903, особи, що здійснюють технічний нагляд проводять перевірку: наявності документів, які підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання, що використовується під час будівництва об’єкта, – технічного паспорта, сертифіката, документів, що відображають результати лабораторних випробувань тощо;  відповідності виконаних будівельно-монтажних робіт, конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання проектним рішенням, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, технічних умов та інших нормативних документів; відповідності обсягів та якості виконаних будівельно-монтажних робіт проектно-кошторисній документації; виконання підрядником вказівок і приписів, виданих за результатами технічного нагляду, державного архітектурно-будівельного контролю та державного нагляду; ведуть облік обсягів прийнятих і оплачених будівельно-монтажних робіт, а також будівельно-монтажних робіт, виконаних з недоліками; проводять разом з підрядником огляд та оцінку результатів виконаних робіт у т.ч. прихованих і конструктивних елементів; повідомляють підряднику про невідповідність виробів, матеріалів та обладнання вимогам нормативних документів; оформляють акти робіт, виконаних з недоліками; беруть участь у проведенні перевірки; виконують інші функції, пов’язані з технічним наглядом на відповідному об’єкті.

З метою реалізації свого права в розумінні ст.320 ГКУ, а також на виконання вказівок ст. 11 ЗУ «Про архітектурну діяльність» при будівництві об’єктів архітектури на території м. Косів, Косівською міською радою (замовником) забезпечено здійснення технічного нагляду особою, яка має відповідний кваліфікаційний сертифікат, про що свідчать укладені договори на здійснення технічного нагляду за вказаний період. При цьому, немає жодного об’єкту по якому б не проводився технічний нагляд.

Враховуючи відповідне позитивне погодження документації по всіх об’єктах особою, що здійснює технічний нагляд Косівською міською радою (замовником) здійснено затвердження даної документації як такої, що відповідає вимогам законодавства, існуючим державним правилам, нормам і стандартам, а відповідно і обсяги, вартість і якість виконаних робіт відповідає проектам і кошторисам.»

(Запит щодо надання пояснення голові Косівської міської ради Плосконосу Ю.О. та пояснення у Додатку 68 до акта).

 

Капітальний ремонт дороги по вул. Ярослава Мудрого в м. Косів Івано-Франківської області

Кошторисна документація по об’єкту «Капітальний ремонт дороги по вул. Ярослава Мудрого в м. Косів Івано-Франківської області» розроблена ФОП Клим П.П. на підставі дефектного акта.

Відповідно до зведеного кошторисного розрахунку вартість об’єкта будівництва становить 716720,00 грн.

Товариством з обмеженою відповідальністю «ПРО-ЕКСПЕРТ» проведено експертизу кошторисної частини проектної документації, за результатами якої надано експертний звіт від 08.05.2016 №09-021-16.

Замовником укладено договір підряду від 01.03.2016 №13 на виконання робіт з «Капітального ремонту дорожнього покриття по вул. Ярослава Мудрого в м. Косів Івано-Франківської області» з фізичною особою-підприємцем Клим Петро Петрович (далі – ФОП Клим П.П.), ціна договору визначається у проектно-кошторисній документації, яка є невід’ємною частиною договору і складає 370000,00 грн, договірна ціна є твердою.

Додатковою угодою від 04.10.2016 №1 зменшено вартість робіт по договору від 01.03.2016 №13 на 34520,00 грн.

На виконання умов вказаного вище договору ФОП Клим П.П. виконано робіт на загальну суму 335480,00 грн, що підтверджено довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та актом приймання виконаних будівельних робіт за травень 2016 року на вказану суму.

Перевіркою правильності застосування ресурсних елементних кошторисних норм в частині списання матеріальних ресурсів завищення норми списання матеріалів не встановлено.

Вибірковою перевіркою правильності застосування ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт шляхом порівняння даних про витрати труда робітників-будівельників та машиністів необґрунтованого завищення витрат з праці за розцінками не встановлено.

Обстеженням фактично виконаних робіт по об’єкту «Капітальний ремонт дороги по вул. Ярослава Мудрого в м. Косів Івано-Франківської області» завищення об’ємів робіт не встановлено.

(Акт огляду та обстеження об’єкту «Капітальний ремонт дороги по вул. Ярослава Мудрого в м. Косів Івано-Франківської області»  у Додатку 68 до акта).

Робочий проект «Капітальний ремонт дороги по вул. Ярослава Мудрого «Під’їзна дорога до ЗОШ І-ІІІ ст. №1» в м. Косів, Косівського району, Івано-Франківської області» розроблено Приватним підприємством дизайн-студія «ПараПлан» на підставі дефектного акта.

Відповідно до зведеного кошторисного розрахунку вартість об’єкта будівництва становить 1481464,00 грн.

Товариством з обмеженою відповідальністю «ПРОЕКСП» проведено експертизу кошторисної частини проектної документації, за результатами якої надано експертний звіт від 10.12.2018 №1343-18 /ПРОЕКСП.

В 2018-2019 роках Замовником укладено два договори з фізичною особою-підприємцем Клим Ірина Ярославівна (далі – ФОП Клим І.Я.) на загальну суму 1086000,00 грн,  зокрема:

– договір від 21.12.2018 №100 на виконання робіт з «Капітального ремонту дороги по вул. Ярослава Мудрого «Під’їзна дорога до ЗОШ І-ІІІ ст. №1» в м. Косів, Косівського району Івано-Франківської області» на суму 400000,00 грн.

– договір від 19.06.2019 №44 на виконання робіт з «Капітального ремонту дороги по вул. Ярослава Мудрого «Під’їзна дорога до ЗОШ І-ІІІ ст. №1» в м. Косів» на суму 686000,00 грн.

На виконання умов вказаних вище договорів ФОП Клим І.Я. виконано робіт на загальну суму 910357,00 грн, зокрема:

– по договору від 21.12.2018 №100 на – 400000,00 грн;

– по договору від 19.06.2019 №44 на – 510357,00 грн.

До ревізії надано три акти приймання виконаних будівельних робіт по вказаному об’єкту на суму 910357,00 грн, в тому числі: акт за грудень 2018 року на суму – 400000,00 грн та акти за червень-липень 2019 року на суму 305000,00 грн і 205357,00 грн.

Ревізією встановлено, що на порушення ст.11 Закону України «Про будівельні норми» від 05.11.2009 №1704-VІ (далі – Закон України №1704-VІ) та п. 6.4.4.1 Правил визначення вартості будівництва, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2013 №293 (далі – ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013) в акті приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року включено тільки матеріальні ресурси (поребрик та бруківку в кількості відповідно 193 шт. та 1515 м2), а роботи по їх встановленню не відображено.

Для ревізії надано договір відповідального зберігання майна від 21.12.2018 №1 та акт про приймання-передачу майна на відповідальне зберігання відповідно до якого, Косівська міська рада віддає на зберігання ФОП Клим І.Я. поребрик в кількості 193 шт. та бруківку в кількості 1515 м2.

В подальшому, роботи з встановлення вказаних матеріальних ресурсів включено в актах приймання виконаних будівельних робіт за червень-липень 2019  року на суму 305000,00 грн і 205357,00 грн.

Під час проведення ревізії проведено огляд та обстеження фактично виконаних робіт по вказаному об’єкту в ході якого встановлено, що на вказаному об’єкті виконано комплекс підготовчих робіт необхідних для виконання робіт по влаштуванню покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення ФЕМ в кількості 1500 м2 та встановленню поребриків на бетонну основу в кількості 730 м/п.

Контрольними обмірами фактично виконаних робіт завищення об’ємів робіт не встановлено.

(Акт огляду та обстеження об’єкту «Капітальний ремонт дороги по вул. Ярослава Мудрого «Під’їзна дорога до ЗОШ І-ІІІ ст. №1» в м. Косів»  від 24.10.2019  у Додатку 68 до акта).

 

Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Над Гуком в м. Косів»

Кошторисна документація по об’єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Над Гуком в м. Косів» виготовлена Товариством з обмеженою відповідальністю «Відділ капітального будівництва» в 2017 році.

Відповідно до зведеного кошторисного розрахунку №0037-2017 вартість робіт становить 1345876,00 грн.

Міською радою укладено договір від 22.05.2017 №52 з ФОП Клим І.Я.  на виконання робіт по об’єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Над Гуком в м. Косів» на суму 1045529,00 грн, додатковою угодою від 26.07.2017 №1 до договору 22.05.2017 №52 збільшено вартість робіт на суму 254445,00 грн.

На виконання умов вказаного вище договору ФОП Клим І.Я. виконано робіт на загальну суму 1299974,50 грн, що підтверджено актами приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) за липень та серпень 2017 року на суму 1045529,50 грн та 254445,00 грн.

В розрахунку загальновиробничих витрат до актів форми КБ-2в, складених ФОП Клим І.Я., включено тільки єдиний соціальний внесок на загальнообов’язкове соціальне державне страхування, а витрати передбачені в І та ІІІ блоці загальновиробничих витрат не включалися.

В актах форми КБ-2в включено роботу орендованих машин і механізмів.

Слід зазначити, що при розрахунку кошторисного прибутку в актах приймання виконаних будівельних робіт трудовитрати орендованих машин та механізмів не враховано.

Перевіркою дотримання правил визначення вартості робіт в частині дотримання усереднених показників для визначення розміру кошторисного прибутку порушень не встановлено.

Слід зазначити, що а актах приймання виконаних будівельних робіт, складених ФОП Клим І.Я., адміністративні витрати не включено.

Ревізією дотримання правильності визначення робіт  в актах приймання виконаних будівельних робіт, складених ФОП Клим І.Я., порушень не встановлено.

Обстеженням фактично виконаних робіт встановлено, що на вказаному об’єкті виконано комплекс підготовчих робіт необхідних для виконання робіт по влаштуванню дорожнього покриття з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення ФЕМ в кількості 2660 м2 та встановленню бортових каменів бетонних в кількості 375 м/п.

Слід також зазначити, що в актах приймання виконаних будівельних робіт включено роботи з влаштування дорожнього покриття з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення ФЕМ в кількості 2607 м2, тож площа влаштованого покриття на 53 м2 більша.

(Акт огляду та обстеження об’єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Над Гуком в м. Косів» у Додатку 68 до акта).

 

Капітальний ремонт пішохідної зони  по вул. Над Гуком в м. Косів  Івано-Франківської області

В 2016-2017 роках Косівською міською радою укладено два договори на виконання  робіт з «Капітальний ремонт пішохідної зони  по вул. Над Гуком в м. Косів  Івано-Франківської області» на загальну суму 825000,00 грн, в тому числі:

– договір підряду від 25.07.2016 №66 з Приватним підприємством «Промбудсервіс-Косів» на суму 250000,00 грн;

– договір підряду від 14.02.2017 №11 з Товариством з обмеженою відповідальністю «ОРІОН-БУДСЕРВІС»  на суму 575000,00 грн.

Загалом, на виконання умов зазначених вище договорів підрядними організаціями виконано будівельно-монтажних робіт на суму 739689,00 грн, в тому числі:

– по договору від 25.07.2016 №66 на суму 189566,00 грн;

– по договору від 14.02.2017 №11 на суму 550123,00 грн.

В ході проведення ревізії проведено огляд та обстеження фактично виконаних робіт по об’єкту «Капітальний ремонт пішохідної зони  по вул. Над Гуком в м. Косів  Івано-Франківської області», в ході якого завищення об’ємів робіт не встановлено.

(Акти огляду та обстеження об’єкту «Капітальний ремонт пішохідної зони по вул. Над Гуком в м. Косів Івано-Франківської області» у Додатку 68 до акта).

 

Капітальний ремонт транспортної розв’язки на перехресті вул. С.Бандери та вул. Т.Шевченка в м. Косів Івано-Франківської області

Косівською міською радою укладено договір від 02.10.2017 №88 з Товариством з обмеженою відповідальністю «Зелбудсервіс» (далі – ТОВ «Зелбудсервіс») на виконання робіт по об’єкту «Капітальний ремонт транспортної розв’язки на перехресті вул. С.Бандери та вул. Т.Шевченка в м. Косів Івано-Франківської області» на суму 276300,00 грн.

Загалом, на виконання умов договору від 02.10.2017 №88 ТОВ «Зелбудсервіс» виконано робіт на суму 259189,20 грн, що підтверджено довідкою форми КБ-3 та актом приймання виконаних будівельних робіт від 01.12.2017 року на вказану суму.

Вказані роботи оплачено в повному обсязі.

Ревізією правильності визначення вартості робіт в частині дотримання державних будівельних норм встановлено, що на порушення ст.11 Закону України «Про будівельні норми» від 05.11.2009 №1704-VІ (далі – Закон України №1704-VІ); п.3.3.2 ресурсних елементних кошторисних норм  (далі – РЕКН) на ремонтно-будівельні роботи Збірник 18 зі зміною №1 «Благоустрій» (далі – ДСТУ Б Д.2.4-18-2014) та п.4.2 Правил визначення вартості будівництва, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2013 №293 (далі – ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013) при виконанні робіт з установлення поребриків на бетонну основу (РН18-30-1ЗМ) – 15,7 м, різання  дрібнорозмірних фігурних елементів мощення (РН18-49-2ЗМ)–41,5 м2, улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення (РН18-49-1ЗМ) –109 м2, різання бордюрів і поребрика (РН18-49-2ЗМ) – 54,0 м2, установлення дорожніх знаків (РН18-61-1ЗМ)– 25 шт., включених в акті форми КБ-2в на суму 259189,20 грн застосовано коефіцієнт 1,2 до трудовитрат працівників, тоді як відповідно до п.1 таблиці 3 ДСТУ Б Д.2.4-18-2014 непередбачено застосування вказаного коефіцієнту.

Крім того, у вказаному акті  зайво включено 4,94 м3 бетонної суміші, що є порушенням п.6.4.4.1 ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013.

Проведеним перерахунком прямих, загальновиробничих, адміністративних витрат та кошторисного прибутку встановлено завищення вартості робіт по вказаному об’єкту на суму 11702,86 грн.

(Копія акта приймання виконаних будівельних робіт від 01.12.2017 року, перерахунок завищеної вартості робіт по об’єкту «Капітальний ремонт транспортної розв’язки на перехресті вул. С.Бандери та вул. Т. Шевченка в м. Косів, Івано-Франківської області» у Додатку 68 до акту).

Операцію з прийняття завищеної вартості виконаних робіт в бухгалтерському обліку відображено в меморіальному ордері №6 «Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами» за грудень 2017 року  за дебетом рахунку 802 “Видатки з міського бюджету на  утримання установи та інші заходи”, кредитом рахунку 675 «Розрахунки з іншими кредиторами».

Внаслідок зазначених порушень у «Звіті про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форми 4-3м) завищено касові та фактичні видатки за 2017 рік по КФКВ 0106060 «Благоустрій міст, сіл та селищ»  КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» на 11702,86 грн, чим порушено вимоги ч.1 ст.3, ч.3 ст.9 Закону України № 996-XIV, п. 35 ст. 116 Бюджетного кодексу.

Порушення допущено міським головою Косівської міської ради Плосконосом Ю.О. яким підписано договір підряду від 02.10.2017 №88 і акт приймання виконаних будівельних робіт на суму 259189,20 грн та директором ТОВ «Відділ капітального будівництва» Ковалюком М.М., який згідно договору від 04.12.2017 №135-01-17 здійснював технічний нагляд за виконанням робіт на вказаному об’єкту.

Щодо завищення вартості виконаних робіт в поясненні  міський голова Плосконос Ю.О. зазначив: «Вимогами ст.320 ч.1 Господарського кодексу України передбачено, що замовник має право не втручаючись у господарську діяльність підрядника  здійснювати контроль і технічний нагляд за відповідністю обсягу, вартості і якості виконаних робіт проектам і кошторисам. Він має право перевіряти хід і якість будівельних і монтажних робіт, а також якість матеріалів, що використовуються.

У відповідності до вимог ст. 11 ЗУ «Про архітектурну діяльність» під час будівництва об’єкта архітектури здійснюється технічний нагляд. Технічний нагляд забезпечується замовником та здійснюється особами, які мають відповідний кваліфікаційний сертифікат. У разі виявлення відхилень від проектних рішень, допущених під час будівництва об’єкта архітектури та відмови підрядника щодо їх усунення, особа , яка здійснює технічний нагляд повідомляє про це замовника і орган державного архітектурно-будівельного контролю для вжиття заходів відповідно до законодавства. Порядок проведення технічного нагляду установлюється Кабінетом Міністрів України.

Згідно пункту 5 «Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об’єкту архітектури», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 року №903, особи, що здійснюють технічний нагляд проводять перевірку: наявності документів, які підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання, що використовується під час будівництва об’єкта, – технічного паспорта, сертифіката, документів, що відображають результати лабораторних випробувань тощо;  відповідності виконаних будівельно-монтажних робіт, конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання проектним рішенням, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, технічних умов та інших нормативних документів; відповідності обсягів та якості виконаних будівельно-монтажних робіт проектно-кошторисній документації; виконання підрядником вказівок і приписів, виданих за результатами технічного нагляду, державного архітектурно-будівельного контролю та державного нагляду; ведуть облік обсягів прийнятих і оплачених будівельно-монтажних робіт, а також будівельно-монтажних робіт, виконаних з недоліками; проводять разом з підрядником огляд та оцінку результатів виконаних робіт у т.ч. прихованих і конструктивних елементів; повідомляють підряднику про невідповідність виробів, матеріалів та обладнання вимогам нормативних документів; оформляють акти робіт, виконаних з недоліками; беруть участь у проведенні перевірки; виконують інші функції, пов’язані з технічним наглядом на відповідному об’єкті.

З метою реалізації свого права в розумінні ст.320 ГКУ, а також на виконання вказівок ст. 11 ЗУ «Про архітектурну діяльність» при будівництві об’єктів архітектури на території м. Косів, Косівською міською радою (замовником) забезпечено здійснення технічного нагляду особою, яка має відповідний кваліфікаційний сертифікат, про що свідчать укладені договори на здійснення технічного нагляду за вказаний період. При цьому, немає жодного об’єкту по якому б не проводився технічний нагляд.

Враховуючи відповідне позитивне погодження документації по всіх об’єктах особою, що здійснює технічний нагляд Косівською міською радою (замовником) здійснено затвердження даної документації як такої, що відповідає вимогам законодавства, існуючим державним правилам, нормам і стандартам, а відповідно і обсяги, вартість і якість виконаних робіт відповідає проектам і кошторисам.»

(Запит щодо надання пояснення голові Косівської міської ради Плосконосу Ю.О. та пояснення у Додатку 68 до акта).

В ході ревізії оплату завищеної вартості виконаних робіт в сумі 11702,86 грн відшкодовано шляхом перерахування коштів  ТОВ «Зелбудсервіс» на рахунок  Косівської міської ради.  ( пл. дор. від 27.12.2019 №197).

 опія платіжного доручення від 27.12.2019 №197  у Додатку 68 до акта).

 

Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Ірчана в м. Косів Івано-Франківської області

Робочий проект «Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Ірчана в м. Косів Івано-Франківської області» розроблена Приватним підприємством дизайн-студія «ПараПлан» на підставі дефектного акта.

Відповідно до зведеного кошторисного розрахунку вартість об’єкта будівництва становить 3383522,00 грн.

Товариством з обмеженою відповідальністю «ПРОЕКСП» проведено експертизу кошторисної частини проектної документації, за результатами якої надано експертний звіт від 14.09.2018 №0967-18 /ПРОЕКСП.

Косівською міською радою, в особі міського голови Плосконоса Ю.О. укладено договір будівельного підряду від 07.11.2018 №88 з Товариством з обмеженою відповідальністю «Шляхбуд-Лім», в особі директора Мокловича Р.Р., на виконання робіт по об’єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Ірчана в м. Косів Івано-Франківської області» (ДК 021:2015: 45230000-8 – Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) (надалі – Об’єкт).

Роботи виконуються Підрядником згідно проектно-кошторисної документації та тендерної документації в межах ціни цього Договору.

Обсяги виконуваних робіт можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.

Строки виконання робіт – до 31.12.2019 року.

Ціна цього Договору становить 3281956,00 грн (з ПДВ) (Додаток № 1 до цього Договору). Bapтість виконання робіт на 2018 рік згідно рішення сесії Косівської міської ради від 22.12.2017 №1.1-23 та від 27.07.2018 №1.1-28 становить 1454908,00 грн.

Договірна ціна має бути складена відповідно до діючих національних стандартів України з ціноутворення у будівництві у відповідності до обсягів проектно-кошторисної документації.

Ціна цього Договору є динамічною.

Вартість будівництва визначається з урахуванням ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, проектно-кошторисної документації, тендерної документації, тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі та вимог чинного законодавства.

Розрахунки проводяться шляхом поетапної оплати Замовником по факту виконаних робіт, при умові надходження коштів з джерел фінансування на даний Об’єкт.

Постачання, складування та зберігання матеріалів, конструкцій, виробів здійснюється силами Підрядника.

Підрядник гарантує якість закінчених робіт і змонтованих конструкцій, досягнення показників, визначених у проектній документації, та можливість їх експлуатації протягом гарантійного строку. Гарантійний строк експлуатації Об’єкта становить десять років від дня його прийняття Замовником.

Цей Договір набирає чинності з моменту підписання і діє до 31.12.2019 року, або до передачі об’єкта будівництва Замовнику, а у випадку невиконання Сторонами зобов’язань, передбачених Договором – діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.

Додатками до цього Договору є:

 • Додаток № 1 – Договірна ціна;
 • Додаток № 2 – Календарний графік виконання робіт;
 • Додаток № 3 – Протокол погодження договірної ціни на весь період будівництва;
 • Додаток № 4 – Протокол погодження договірної ціни на 2018 рік.

Додатковою угодою від 08.11.2018 №1 до Договору від 07.11.2018 №88 визначено, що вартість робіт на 2018 рік становить 1454908,00 грн.

Додатковою угодою від 27.12.2018 №2 зменшено обсяги виконуваних робіт на  суму 181823,00 грн.

Додатковою угодою від 08.11.2018 №1 визначено, що вартість робіт на 2019 рік згідно рішення сесії Косівської міської ради від 24.12.2018 №1.1-33 становить 1581960,00 грн.

За даними бухгалтерського обліку міської ради ТОВ «Шляхбуд-Лім» оплачено кошти в сумі 2850522, 00 грн.

Згідно наданих до ревізії довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати та дев’яти актів приймання будівельних робіт за вересень, листопад-грудень 2018 року та лютий-травень, липень та вересень 2019 року ТОВ «Шляхбуд-Лім» виконано робіт на загальну суму 2850522,00 гривень.

Ревізією правильності визначення вартості робіт в частині дотримання договірної ціни до договору від 07.11.2018 №88 встановлено, що в актах приймання виконаних будівельних робіт усереднений показник для визначення розміру кошторисного прибутку становить 6,8 грн/люд-год тоді як, відповідно до договірної ціни передбачено застосування усередненого показника для визначення розміру кошторисного прибутку в розмірі 2,96 грн/люд-год, що є порушенням ст.11 Закону України «Про будівельні норми» та п.6.3.2.3 ДСТУ-Б Д.1.1-1:2013 і призвело до завищення вартості робіт на суму 7387,60 грн з врахуванням ПДВ.

(Копії договірної ціни на суму 3281956,00 грн та актів приймання виконаних будівельних робіт за 2018-2019 роки у Додатку 68 до акта).

Операцію з прийняття завищеної вартості виконаних робіт в бухгалтерському обліку відображено в меморіальному ордері №6 «Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами» за грудень 2018 року  за дебетом рахунку 802 “Видатки з міського бюджету на  утримання установи та інші заходи”, кредитом рахунку 675 «Розрахунки з іншими кредиторами».

Внаслідок зазначених порушень у «Звіті про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форми 4-3м) завищено касові та фактичні видатки за 2018 рік по КПКВ 0117472 «Утримання та розвиток інших об’єктів транспортної інфраструктури» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» на 7387,60 грн, чим порушено вимоги ч.1 ст.3, ч.3 ст.9 Закону України № 996-XIV, п. 35 ст. 116 Бюджетного кодексу.

Ревізією правильності визначення вартості робіт в частині дотримання розміру заробітної плати передбаченому в договірній ціні до договору від 07.11.2018 №88 встановлено, що в тендерної пропозиції ТОВ «Шляхбуд-Лім» і відповідно в договірній ціні розмір середньомісячної заробітної плати становить 6400,00 грн, тоді як  в актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за 2018-2019 роки розмір середньомісячної заробітної плати складає 7400,00 грн, що є порушенням ст.193 Господарського кодексу України, ст.11 Закону України «Про будівельні норми» від 05.11.2009 №1704-VІ (далі – Закон України №1704-VІ), п.6.3.1 Правил визначення вартості будівництва, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2013 №293 (далі – ДСТУ Б Д.1.1-1:2013) та п.6.1.2, 6.2.2 Настанови щодо прямих витрат у вартості будівництва, затвердженої наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 27.08.2013 №405 (далі – ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013).

Проведеним перерахунком встановлено завищення вартості робіт по вказаному вище об’єкту на суму 14425,00 гривень.

«Перерахунок заробітної плати по об’єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Ірчана в м. Косів Івано-Франківської області» у відповідності до договірної ціни до договору від 07.11.2018 №88 у Додатку 68 до акта).

Порушення допущено міським головою Косівської міської ради Плосконосом Ю.О. яким підписано договір підряду від 07.11.2018 №88 і акти приймання виконаних будівельних робіт на суму 2850522,00 грн та директором ТОВ «Відділ капітального будівництва» Ковалюком М.М., який згідно договору від 09.11.2018 №94-01-18 здійснював технічний нагляд за виконанням робіт на вказаному об’єкту.

Щодо завищення розміру середньомісячної заробітної плати  в актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за 2018-2019 роки в поясненні  міський голова Плосконос Ю.О. зазначив: «Вимогами ст.320 ч.1 Господарського кодексу України передбачено, що замовник має право не втручаючись у господарську діяльність підрядника  здійснювати контроль і технічний нагляд за відповідністю обсягу, вартості і якості виконаних робіт проектам і кошторисам. Він має право перевіряти хід і якість будівельних і монтажних робіт, а також якість матеріалів, що використовуються.

У відповідності до вимог ст. 11 ЗУ «Про архітектурну діяльність» під час будівництва об’єкта архітектури здійснюється технічний нагляд. Технічний нагляд забезпечується замовником та здійснюється особами, які мають відповідний кваліфікаційний сертифікат. У разі виявлення відхилень від проектних рішень, допущених під час будівництва об’єкта архітектури та відмови підрядника щодо їх усунення, особа , яка здійснює технічний нагляд повідомляє про це замовника і орган державного архітектурно-будівельного контролю для вжиття заходів відповідно до законодавства. Порядок проведення технічного нагляду установлюється Кабінетом Міністрів України.

Згідно пункту 5 «Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об’єкту архітектури», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 року №903, особи, що здійснюють технічний нагляд проводять перевірку: наявності документів, які підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання, що використовується під час будівництва об’єкта, – технічного паспорта, сертифіката, документів, що відображають результати лабораторних випробувань тощо;  відповідності виконаних будівельно-монтажних робіт, конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання проектним рішенням, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, технічних умов та інших нормативних документів; відповідності обсягів та якості виконаних будівельно-монтажних робіт проектно-кошторисній документації; виконання підрядником вказівок і приписів, виданих за результатами технічного нагляду, державного архітектурно-будівельного контролю та державного нагляду; ведуть облік обсягів прийнятих і оплачених будівельно-монтажних робіт, а також будівельно-монтажних робіт, виконаних з недоліками; проводять разом з підрядником огляд та оцінку результатів виконаних робіт у т.ч. прихованих і конструктивних елементів; повідомляють підряднику про невідповідність виробів, матеріалів та обладнання вимогам нормативних документів; оформляють акти робіт, виконаних з недоліками; беруть участь у проведенні перевірки; виконують інші функції, пов’язані з технічним наглядом на відповідному об’єкті.

З метою реалізації свого права в розумінні ст.320 ГКУ, а також на виконання вказівок ст. 11 ЗУ «Про архітектурну діяльність» при будівництві об’єктів архітектури на території м. Косів, Косівською міською радою (замовником) забезпечено здійснення технічного нагляду особою, яка має відповідний кваліфікаційний сертифікат, про що свідчать укладені договори на здійснення технічного нагляду за вказаний період. При цьому, немає жодного об’єкту по якому б не проводився технічний нагляд.

Враховуючи відповідне позитивне погодження документації по всіх об’єктах особою, що здійснює технічний нагляд Косівською міською радою (замовником) здійснено затвердження даної документації як такої, що відповідає вимогам законодавства, існуючим державним правилам, нормам і стандартам, а відповідно і обсяги, вартість і якість виконаних робіт відповідає проектам і кошторисам.»

(Запит щодо надання пояснення голові Косівської міської ради Плосконосу Ю.О. та пояснення у Додатку 68 до акта).

Операцію з прийняття завищеної вартості виконаних робіт в бухгалтерському обліку відображено в меморіальному ордері №6 «Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами» за грудень 2018 року  за дебетом рахунку 802 “Видатки з міського бюджету на  утримання установи та інші заходи”, кредитом рахунку 675 «Розрахунки з іншими кредиторами».

Внаслідок зазначених порушень у «Звіті про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форми 4-3м) завищено касові та фактичні видатки за 2018 рік по КПКВ 0117472 «Утримання та розвиток інших об’єктів транспортної інфраструктури» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» на суму 14425,00 грн.

Під час проведення ревізії проведено огляд та обстеження фактично виконаних робіт по об’єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Ірчана в м. Косів Івано-Франківської області» в ході якого встановлено, що на вказаному об’єкті виконано комплекс підготовчих робіт необхідних для влаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей на двох ділянках дороги довжиною 287,9 м та 450,2 м, загальна площа покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей (з врахуванням з’їздів) становить 3893,9 м2.

Крім того виконано роботи по влаштуванню укріпних смуг по краях дорожніх покриттів.

Контрольними обмірами фактично виконаних робіт завищення об’ємів робіт не встановлено.

Слід також зазначити, що в актах приймання виконаних будівельних робіт включено роботи з влаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей в кількості 3742,0 м2 тож площа влаштованого покриття на 151,9 м2 більша.

(Акт огляду та обстеження об’єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Ірчана в м. Косів Івано-Франківської області» від 31.10.2019 у Додатку 68 до акта).

 

Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. О. Кобилянської в м. Косів Івано-Франківської області

Робочий проект «Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. О. Кобилянської в м. Косів Івано-Франківської області» розроблена Приватним підприємством дизайн-студія «ПараПлан» на підставі дефектного акта та завдання на проектування.

Відповідно до зведеного кошторисного розрахунку вартість об’єкта будівництва становить 1490780,00 грн.

Товариством з обмеженою відповідальністю «ПРОЕКСП» проведено експертизу кошторисної частини проектної документації, за результатами якої надано експертний звіт від 14.09.2018 №0968-18 /ПРОЕКСП.

В 2018-2019 роках Замовником укладено два договори підряду з ТОВ «Шляхбуд-Лім» на виконання робіт по об’єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. О. Кобилянської в м. Косів Івано-Франківської області» на загальну суму 992127,00 грн, зокрема:

– договір від 25.10.2018 на суму – 534766,00 грн;

– договір від 06.02.2019 на суму 457631,00 грн.

На виконання умов вказаних договорів ТОВ «Шляхбуд-Лім» виконано робіт на загальну суму 992127,00 грн, в тому числі в 2018 році на суму 534766,00 грн, в 2019 на – 457631,00 грн, що підтверджено актами приймання виконаних будівельних робіт від 29.10.2018 на суму 534766,00 грн та від 08.02.2019 на суму 457631,00 грн.

Звіркою видів об’ємів та вартості робіт в актах приймання виконаних будівельних робіт з видами, об’ємами та вартістю робіт включеними в договірних цінах розбіжностей не встановлено.

Перевіркою правильності застосування ресурсних елементних кошторисних норм в частині списання матеріальних ресурсів завищення норми списання матеріалів не встановлено.

Під час проведення ревізії проведено огляд та обстеження фактично виконаних робіт по об’єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. О. Кобилянської в м. Косів Івано-Франківської області» обстеженням фактично виконаних робіт встановлено, що на вказаному об’єкті виконано комплекс підготовчих робіт необхідних для влаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей на ділянці дороги довжиною 243,5 м, загальна площа покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей (з врахуванням з’їздів) становить 1266,5 м2.

Крім того, виконано роботи по влаштуванню укріпних смуг по краях дорожніх покриттів.

Контрольними обмірами фактично виконаних робіт завищення об’ємів робіт не встановлено.

Слід також зазначити, що в актах приймання виконаних будівельних робіт включено роботи з влаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей в кількості 1215,0 м2, тож площа влаштованого покриття на 51,5 м2 більша

.(Акт огляду та обстеження об’єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. О. Кобилянської в м. Косів Івано-Франківської області» від 31.10.2019 у Додатку 68 до акта).

 

Нове будівництво берегозакріплюючих, протиобвальних і протизсувних споруд по вул. І.Франка в м. Косів Івано-Франківської області

Міською радою укладено договір від 25.09.2017 №86 з ПФ «Марія» на виконання робіт по об’єкту «Нове будівництво берегозакріплюючих, протиобвальних і протизсувних споруд по вул. І.Франка в м. Косів Івано-Франківської області», ціна договору складає 287 417,00 грн.

На виконання умов договору від 25.09.2017 №86 ПФ «Марія» виконано робіт на суму 287 417,00 грн, що підтверджено двома актами приймання виконаних будівельних робіт на суму 202 386,00 та 85 031,00 грн.

Ревізією правильності визначення вартості робіт встановлено, що на порушення ст.11 Закону України №1704-VІ, п.4.2, 6.4.3 ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, в акті приймання виконаних будівельних робіт на суму 202386,00 грн включено 128,125 т сипучих матеріалів, а в розділі ІІ «Будівельні машини і механізми» включено перевезення сипучих матеріалів в кількості 252 т, що на 123,875 т більше.

Під час ревізії проведено зустрічну звірку у Приватній фірмі «Марія» з метою документального підтвердження виду, обсягу і якості операцій та розрахунків, для з’ясування їх реальності та повноти відображення в обліку Косівської міської ради.

(Матеріали зустрічної звірки від 11.11.2019 №19-21/31-з у Додатку 68 до акта).

До зустрічної звірки не надано первинних документів щодо підтвердження 0,6447 маш-год роботи бульдозера на суму 201,00 грн включених в акті форми КБ-2в на суму 202386,00 грн.

Враховуючи вищенаведене ревізією встановлено завищення вартості робіт по об’єкту «Нове будівництво берегозакріплюючих, протиобвальних і протизсувних споруд по вул. І.Франка в м. Косів Івано-Франківської області» на загальну суму 17310,10 грн.

Зустрічною звіркою встановлено, що розділі ІІ «Будівельні машини і механізми» відомості ресурсів до акту приймання виконаних будівельних робіт за червень 2016 на суму 12 000,00 грн по об’єкту «Капітальний ремонт берегоукріплення потоку Монастирський по вул. Стефурака в м. Косів» включено витрати на роботу екскаватора на суму 158,00 грн та перевезення сміття на суму 153,00 грн про те, первинних документів щодо підтвердження вказаних витрат до звірки не надано.

Враховуючи вищенаведене звіркою встановлено завищення витрат на роботу машин і механізмів на суму 327,36 грн (з врахуванням єдиного податку) ((158+153)х5%=327,36)

Операцію з прийняття завищеної вартості виконаних робіт в бухгалтерському обліку відображено в меморіальному ордері №6 «Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами» за червень 2016 року та вересень 2017 року  за дебетом рахунку 802 “Видатки з міського бюджету на  утримання установи та інші заходи”, кредитом рахунку 675 «Розрахунки з іншими кредиторами».

Внаслідок зазначених порушень у «Звіті про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форми 4-3м) завищено касові та фактичні видатки за 2016 рік по КФКВ 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» на суму 327,36 грн та за  2017 рік по КПКВ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» на суму 17310,10 грн

В ході ревізії порушення у сумі 17637,46 грн відшкодовані шляхом повернення коштів до місцевого бюджету.

(Копія платіжного доручення від 19.11.2019 №121 на суму 17637,46 грн у Додатку 68 до акта).

Капітальний ремонт моста на перехресті вулиць Стефурака та Середньої в м. Косові, Івано-Франківської області

До звірки надано акт обстеження від 14.06.2018 в якому зазначено, що підпірна конструкція дорожнього переїзду (містка) який сполучає вул. Стефурака та Середня за тривалі роки експлуатації зазнала часткових руйнувань, що може призвести до подальшого руйнування всього дорожнього переїзду. Доцільним є проведення невідкладного ремонту даного об’єкту.

(Акт обстеження від 14.06.2018 з додатками у Додатку 68 до акта).

Відповідно до дефектного акта на вказаному об’єкті необхідно виконати роботи з відновлення опор моста вимуруваних з бутового каменю та заповнення бетоном окремих місць покриття моста.

Кошторисна документація «Капітальний ремонт моста на перехресті вулиць Стефурака та Середньої в м. Косові, Івано-Франківської області» виготовлена Товариством з обмеженою відповідальністю «Відділ капітального будівництва» в 2018 році на підставі дефектного акту.

Відповідно до зведеного кошторисного розрахунку №0064-2018 вартість робіт становить 35740,00 грн.

Міською радою укладено договір від 03.08.2018 №64 з Приватною фірмою «Марія» на виконання робіт з капітального ремонту моста на перехресті вулиць Стефурака та Середньої в м. Косові, Івано-Франківської області на суму 21150,00 грн.

Договірна ціна є твердою.

Звіркою видів та об’ємів робіт в кошторисній документації з видами  та об’ємами робіт включеними в дефектному акті розбіжностей не встановлено.

Суцільною звіркою види та об’ємів робіт включеним в кошторисній документації з видами та об’ємами робіт включеними в акті приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року на суму 21150,00 грн.

В локальному кошторисі на будівельні роботи №0064-2018-02-1-1 по об’єкту «Капітальний ремонт моста на перехресті вулиць Стефурака та Середньої в м. Косові, Івано-Франківської області» включено 1,7649 маш-год роботи автокрана на суму 517,00 грн, про те при виконанні робіт вказаний механізм не застосовувався тож відповідно в наданому до ревізії акті приймання виконаних будівельних робіт робота крана не відображена.

Під час проведення ревізії проведено огляд та обстеження фактично виконаних робіт по вказаному вище об’єкту в ході якого завищення об’ємів робіт не встановлено.

(Акт огляду та обстеження об’єкту «Капітальний ремонт моста на перехресті вулиць Стефурака та Середньої в м. Косові, Івано-Франківської області» від 11.12.2019, копії схеми мурування стін із бутового каменю та  акту огляду схованих робіт у Додатку 68 до акта).

Будівництво дитячого відпочинкового комплексу (1-ша черга) по вул. Грушевського в м. Косові, Івано-Франківської області

Робочий проект «Будівництва дитячого відпочинкового комплексу (1-ша черга) по вул. Грушевського в м. Косові, Івано-Франківської області» розроблено ЛКП «Інститут просторового розвитку» на підставі завдання на проектування, вартість проектних робіт становить 37915,20 грн.

Відповідно до зведеного кошторисного розрахунку вартість об’єкта будівництва становить 1421656,00 грн.

На виконання умов договору від 12.12.2018 №7874-1 ДП «Західний експертно-технічний центр Держпраці» проведено експертизу кошторисної частини проектної документації, за результатами якої надано експертний звіт від 12.12.2018  №1180.6286.18/7196, вартість експертизи  складає 6480,00 грн.

Косівською міською радою укладено договір від 25.06.2019 №46 з Приватною фірмою «Марія» (далі – ПФ «Марія») на виконання робіт з «Будівництва дитячого відпочинкового комплексу (1-ша черга) по вул. Грушевського в м. Косові, Івано-Франківської області» на суму 740789,00 грн (додатковою угодою від 11.09.2019 №1 збільшено суму договору на 12525,00 грн).

На виконання умов договору ПФ «Марія» виконано робіт на загальну суму 753314,00 грн, що підтверджено актами приймання виконаних будівельних робіт за липень та вересень 2019 року, вказані роботи оплачено в повному обсязі.

Перевіркою правильності застосування ресурсних елементних кошторисних норм в частині списання матеріальних ресурсів завищення норми списання матеріалів не встановлено.

Вибірковою перевіркою правильності застосування ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт шляхом порівняння даних про витрати труда робітників-будівельників та машиністів необґрунтованого завищення витрат з праці за розцінками не встановлено.

Обстеженням фактично виконаних робіт встановлено, що на вказаному вище об’єкті виконано роботи з розчистки будівельного майданчика від існуючих дерев, комплекс робіт з демонтажу бетонних плитних тротуарів, частина тротуарних плит знаходиться на об’єкті.

Як пояснив міський голова Косівської міської ради Ю.О. Плосконос тротуарні плити будуть використані при ремонті стоянки для автомобілів, що знаходиться поряд.

Крім того, виконано роботи з влаштування одношарової основи з щебеню, роботи з установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу в кількості 322 м, встановлення палісаду типу 60х17/16х11 – 108 шт.

Обстеженням фактично виконаних робіт завищення об’ємів робіт не встановлено.

В акті приймання виконаних будівельних робіт за липень 2019 року на суму 599091,00 грн включено ігровий комплекс «Бастіон», який станом на 25.10.2019 року зберігається за адресою: м. Косів, вул. Грушевського, 1 складське приміщення Логістичної компанії «Делівері».

Слід зазначити, що в наданих до ревізії актах приймання виконаних будівельних робіт роботи з встановлення вказаного майданчика не включено.

(Акт огляду та обстеження об’єкту «Будівництва дитячого відпочинкового комплексу (1-ша черга) по вул. Грушевського в м. Косові, Івано-Франківської області» у Додатку 68 до акта).

До ревізії надано:

– акти приймання виконаних будівельних робіт за липень та вересень 2019 року на суму 599091,00 грн та 154223,00 грн;

– накладну від 24.07.2019 №1 відповідно до якої ПФ «Марія» передало Косівській міській раді ігровий комплекс «Бастіон» вартістю 385000,00 грн;

– договір відповідального зберігання від 24.07.2019 року відповідно до якого ПФ «Марія» передає на відповідальне зберігання за актом передачі Косівській міській раді матеріальні цінності, адреса зберігання: м. Косів, вул. Грушевського, 1 Логістична компанія «Делівері», відповідальна особа за зберігання – представник складського приміщення ФОП Якимюк І.І.;

– акт приймання-передачі матеріальних цінностей на відповідальне зберігання від 24.07.2019 згідно якого ігровий комплекс «Бастіон» вартістю 385000,00 грн передано у відмінному; працездатному стані, придатному до використання за призначенням без дефектів та недоліків (акт приймання-передачі підписаний представниками директором ПФ «Марія» Стручуком В.П., міським головою Косівської міської ради Плосконосом Ю.О. та ФОП Якимюк І.І. (індивідуальний податковий номер 3014818852) і завірений печатками ПФ «Марія» та Косівської міської ради).

Транспортні та заготівельно-складські витрати на устаткування  розраховано за усередненими показниками, що становлять: транспортні витрати становлять  3%  від відпускної ціни, заготівельно-складські витрати 0,9% від суми відпускної ціни та транспортних витрат.

Ревізією правильності списання матеріальних ресурсів в частині дотримання ресурсних елементних кошторисних норм (далі РЕКН) встановлено, що на порушення ст.11 Закону України №1704-VІ, п.4.2, 6.4.3 ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 та п.6.3.3 Настанови щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва, затвердженої наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 27.08.2013 №405 (далі – ДСТУ Б.Д.1.2-1:2013) в акті приймання виконаних будівельних робіт на суму 599091,00 грн при виконанні робіт з улаштування одношарової основи з щебеню товщиною 10 см (РЕКН ЕН27-13-1 ЗМ та ЕН27-13-4 ЗМ), завищено норму списання матеріалів, а саме: списано на 6,4798 м3 щебеню більше ніж передбачено вказаними нормами.

Аналогічно, при виконанні вказаних вище робіт включених в акті приймання виконаних будівельних робіт на суму 154223,00 грн включено на 6,4618 м3 щебеню більше ніж передбачено (РЕКН), згідно акті форми КБ-2в вартість 1 м3 щебеню складає 537,77 грн (з врахуванням вартості перевезення та складських витрат).

Враховуючи вищенаведене, ревізією встановлено завищення матеріальних ресурсів по вказаному об’єкту на загальну суму 7325,90 грн. ((6,4798+6,4618)х537,77х5%=7325,90)

Зустрічною звіркою встановлено, що в акті приймання виконаних будівельних робіт на суму 154223,00 грн включено 1,187 маш-год роботи котка на суму 3364,00 грн, про те до звірки не надано жодних бухгалтерських документів щодо підтвердження витрат на роботу котка.

Враховуючи вищенаведене звіркою встановлено завищення витрат на роботу машин і механізмів на суму 3541,05 грн (з врахуванням єдиного податку) ((3364х5%=3541,05)

Враховуючи вищенаведене, ревізією встановлено завищення вартості робіт по об’єкту «Будівництва дитячого відпочинкового комплексу (1-ша черга) по вул. Грушевського в м. Косові» на загальну суму 10866,95 гривень.

Операцію з прийняття завищеної вартості виконаних робіт в бухгалтерському обліку відображено в меморіальному ордері №6 «Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами» за липень, вересень 2019 року за дебетом рахунку 802 “Видатки з міського бюджету на  утримання установи та інші заходи”, кредитом рахунку 675 «Розрахунки з іншими кредиторами».

Внаслідок зазначених порушень у «Звіті про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форми 4-3м) завищено касові та фактичні видатки за період з 01.01.2019 по 30.09.2019 по КПКВ 0117363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках» КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво  (придбання) інших об’єктів» на суму 10866,95 грн.

В ході ревізії порушення у сумі 10866,95 грн відшкодовано шляхом повернення коштів до місцевого бюджету.

(Платіжне доручення від 19.11.2019 №122 на суму 10866,95 грн  у Додатку 68 до акта)

Товариство з обмеженою відповідальністю «Комфортбуд»

Кошторисна документація «Капітальний ремонт піднятих пішохідних переходів в м. Косів Івано-Франківської області» виготовлена Товариством з обмеженою відповідальністю «Відділ капітального будівництва» в 2019 році на підставі дефектного акту.

Відповідно до зведеного кошторисного розрахунку №0016-2019 вартість робіт становить 185702,00 грн.

Косівською міською радою укладено договір від 19.04.2019 №36 з Товариством з обмеженою відповідальністю «Комфортбуд» (далі – ТОВ «Комфортбуд») на виконання робіт з «Капітального ремонту піднятих пішохідних переходів в м. Косів, Івано-Франківської області», вартість робіт визначається у проектно-кошторисній документації, яка є невід’ємною частиною договору і складає 146000,00 грн, договірна ціна є твердою.

На виконання мов договору від 19.04.2019 №36 з ТОВ «Комфортбуд» виконано робіт на загальну суму 139469,47 грн.

До ревізії надано:

 • договірну ціну та локальний кошторис з розрахунком договірної ціни на суму 139469,47 грн;
 • довідку форми КБ-3 та акт приймання виконаних будівельних робіт від 17.04.2019 року на суму 139469,47 грн.

Звіркою видів та об’ємів робіт в кошторисній документації з видами  та об’ємами робіт включеними в дефектному акті розбіжностей не встановлено.

Види, об’єми та вартість робіт в договірній ціні відповідають видам об’ємам та вартості робіт включених в акті приймання виконаних будівельних робіт.

Ревізією правильності визначення вартості робіт в частині дотримання державних будівельних норм встановлено, що на порушення ст.11 Закону України №1704-VІ; п.3.3.2 РЕКН на ремонтно-будівельні роботи Збірник 18 ДСТУ Б Д.2.4-18-2014 та п.4.2 ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, при виконанні робіт з установлення поребриків на бетонну основу (РН18-30-2ЗМ) – 14 м, установлення дорожніх знаків (РН18-61-1ЗМ) – 3 шт., улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення (ФЕМ) (РН18-49-1ЗМ)  – 110,15 м2 та різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення (РН-18-49-2ЗМ)  – 115 м в договірній ціні і відповідно в акті форми КБ-2в за квітень застосовано коефіцієнт 1,2 до трудовитрат працівників, тоді як відповідно до п.1 таблиці 3 ДСТУ Б Д.2.4-18-2014 непередбачено застосування вказаного коефіцієнту.

Проведеним перерахунком прямих, загальновиробничих витрат та кошторисного прибутку встановлено завищення вартості робіт на суму 6206,70 грн.

(Копія акта приймання виконаних будівельних робіт на суму 139469,47 грн та перерахунок завищеної вартості робіт по об’єкту «Капітальний ремонт піднятих пішохідних переходів в м. Косів Івано-Франківської області» у Додатку 68 до акта).

Порушення допущено міським головою Косівської міської ради Плосконосом Ю.О. яким підписано договір від 19.04.2019 №36 і акт приймання виконаних будівельних робіт на суму 139469,47 грн та директора ТОВ «Відділ капітального будівництва» Ковалюком М.М., який згідно договору від 17.04.2019 №47-01-19 здійснював технічний нагляд за виконанням робіт на вказаному об’єкту.

Щодо завищення вартості робіт в поясненні  міський голова Плосконос Ю.О. зазначив: «Вимогами ст.320 ч.1 Господарського кодексу України передбачено, що замовник має право не втручаючись у господарську діяльність підрядника  здійснювати контроль і технічний нагляд за відповідністю обсягу, вартості і якості виконаних робіт проектам і кошторисам. Він має право перевіряти хід і якість будівельних і монтажних робіт, а також якість матеріалів, що використовуються.

У відповідності до вимог ст. 11 ЗУ «Про архітектурну діяльність» під час будівництва об’єкта архітектури здійснюється технічний нагляд. Технічний нагляд забезпечується замовником та здійснюється особами, які мають відповідний кваліфікаційний сертифікат. У разі виявлення відхилень від проектних рішень, допущених під час будівництва об’єкта архітектури та відмови підрядника щодо їх усунення, особа , яка здійснює технічний нагляд повідомляє про це замовника і орган державного архітектурно-будівельного контролю для вжиття заходів відповідно до законодавства. Порядок проведення технічного нагляду установлюється Кабінетом Міністрів України.

Згідно пункту 5 «Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об’єкту архітектури», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 року №903, особи, що здійснюють технічний нагляд проводять перевірку: наявності документів, які підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання, що використовується під час будівництва об’єкта, – технічного паспорта, сертифіката, документів, що відображають результати лабораторних випробувань тощо;  відповідності виконаних будівельно-монтажних робіт, конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання проектним рішенням, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, технічних умов та інших нормативних документів; відповідності обсягів та якості виконаних будівельно-монтажних робіт проектно-кошторисній документації; виконання підрядником вказівок і приписів, виданих за результатами технічного нагляду, державного архітектурно-будівельного контролю та державного нагляду; ведуть облік обсягів прийнятих і оплачених будівельно-монтажних робіт, а також будівельно-монтажних робіт, виконаних з недоліками; проводять разом з підрядником огляд та оцінку результатів виконаних робіт у т.ч. прихованих і конструктивних елементів; повідомляють підряднику про невідповідність виробів, матеріалів та обладнання вимогам нормативних документів; оформляють акти робіт, виконаних з недоліками; беруть участь у проведенні перевірки; виконують інші функції, пов’язані з технічним наглядом на відповідному об’єкті.

З метою реалізації свого права в розумінні ст.320 ГКУ, а також на виконання вказівок ст. 11 ЗУ «Про архітектурну діяльність» при будівництві об’єктів архітектури на території м. Косів, Косівською міською радою (замовником) забезпечено здійснення технічного нагляду особою, яка має відповідний кваліфікаційний сертифікат, про що свідчать укладені договори на здійснення технічного нагляду за вказаний період. При цьому, немає жодного об’єкту по якому б не проводився технічний нагляд.

Враховуючи відповідне позитивне погодження документації по всіх об’єктах особою, що здійснює технічний нагляд Косівською міською радою (замовником) здійснено затвердження даної документації як такої, що відповідає вимогам законодавства, існуючим державним правилам, нормам і стандартам, а відповідно і обсяги, вартість і якість виконаних робіт відповідає проектам і кошторисам.»

(Запит щодо надання пояснення голові Косівської міської ради Плосконосу Ю.О. та пояснення у Додатку 68 до акта).

Операцію з прийняття завищеної вартості виконаних робіт в бухгалтерському обліку відображено в меморіальному ордері №6 «Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами» за квітень 2019 року  за дебетом рахунку 802 “Видатки з міського бюджету на  утримання установи та інші заходи”, кредитом рахунку 675 «Розрахунки з іншими кредиторами».

Внаслідок зазначених порушень у «Звіті про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форми 4-3м) завищено касові та фактичні видатки за січень-вересень 2019 року по КПКВ 0118311 «Охорона та раціональне використання природних ресурсів» КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів» на суму 6206,70 грн.

В ході ревізії оплату завищеної вартості виконаних робіт в сумі 6206,70 рн відшкодовано, шляхом перерахування коштів  ТОВ «Комфортбуд» на рахунок міської ради.  ( пл. дор. від 27.12.2019 №627).

 опія платіжного доручення від 27.12.2019 №627  у Додатку 68 до акта).

 

Реконструкція тротуарів в центральній частині міста для потреб людей з інвалідністю, маломобільних груп

Кошторисна документація «Реконструкція тротуарів в центральній частині міста для потреб людей з інвалідністю, маломобільних груп» виготовлена Товариством з обмеженою відповідальністю «Відділ капітального будівництва» в 2019 році на підставі дефектного акту.

Відповідно до зведеного кошторисного розрахунку №0022-2019 вартість робіт становить 102170,00 грн.

Міською радою укладено договір від 21.03.2019 №27 з ТОВ «Комфортбуд» договір на виконання робіт з «Реконструкції тротуарів в центральній частині міста для потреб людей з інвалідністю, маломобільних груп» на суму 96000,00 грн, додатковою угодою від 31.07.2019 зменшено вартість робіт на суму 28992,63 грн в зв’язку із зменшенням об’ємів робіт.

Згідно наданого до ревізії акту приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) за березень 2019 року ТОВ «Комфортбуд» виконано будівельних робіт на суму 67007,37 грн.

Звіркою видів та об’ємів робіт в кошторисній документації з видами  та об’ємами робіт включеними в дефектному акті розбіжностей не встановлено.

Види, об’єми та вартість робіт в договірній ціні відповідають видам об’ємам та вартості робіт включених в акті приймання виконаних будівельних робіт.

Ревізією правильності визначення вартості робіт в частині дотримання державних будівельних норм встановлено, що на порушення ст.11 Закону України №1704-VІ; п.3.3.2 ДСТУ Б Д.2.4-18-2014 та п.4.2 ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013  при виконанні робіт з улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення (демонтаж) (РН18-49-1ЗМ) в кількості 86,5 м2, улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення (ФЕМ) (РН18-49-1ЗМ)  – 86,5 м2, установлення поребриків на бетонну основу (РН18-30-2ЗМ) – 10,5 м, установлення дорожніх знаків (демонтаж) (РН18-61-1ЗМ)  – 2 шт., установлення дорожніх знаків (демонтаж) (РН18-61-1ЗМ) – 2 шт. в договірній ціні і відповідно в акті форми КБ-2в за березень, застосовано коефіцієнт 1,2 до трудовитрат працівників, тоді як відповідно до п.1 таблиці 3 ДСТУ Б Д.2.4-18-2014 непередбачено застосування вказаного коефіцієнту.

Проведеним перерахунком прямих, загальновиробничих витрат та кошторисного прибутку встановлено завищення вартості робіт на суму 5810,05 гривень.

(Копія акта приймання виконаних будівельних робіт на суму 67007,37 грн та перерахунок завищеної вартості робіт по об’єкту «Реконструкція тротуарів в центральній частині міста для потреб людей з інвалідністю, маломобільних груп» у Додатку 68 до акта).

Порушення допущено міським головою Косівської міської ради Плосконосом Ю.О. яким підписано договір від 21.03.2019 №27 і акт приймання виконаних будівельних робіт за березень 2019 року на суму 67007,37 грн та директора ТОВ «Відділ капітального будівництва» Ковалюком М.М., який згідно договору від 21.03.2019 №36-01-19 здійснював технічний нагляд за виконанням робіт на вказаному об’єкту.

Щодо завищення вартості виконаних робіт з реконструкції тротуарів в поясненні  міський голова Плосконос Ю.О. зазначив: «Вимогами ст.320 ч.1 Господарського кодексу України передбачено, що замовник має право не втручаючись у господарську діяльність підрядника  здійснювати контроль і технічний нагляд за відповідністю обсягу, вартості і якості виконаних робіт проектам і кошторисам. Він має право перевіряти хід і якість будівельних і монтажних робіт, а також якість матеріалів, що використовуються.

У відповідності до вимог ст. 11 ЗУ «Про архітектурну діяльність» під час будівництва об’єкта архітектури здійснюється технічний нагляд. Технічний нагляд забезпечується замовником та здійснюється особами, які мають відповідний кваліфікаційний сертифікат. У разі виявлення відхилень від проектних рішень, допущених під час будівництва об’єкта архітектури та відмови підрядника щодо їх усунення, особа , яка здійснює технічний нагляд повідомляє про це замовника і орган державного архітектурно-будівельного контролю для вжиття заходів відповідно до законодавства. Порядок проведення технічного нагляду установлюється Кабінетом Міністрів України.

Згідно пункту 5 «Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об’єкту архітектури», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 року №903, особи, що здійснюють технічний нагляд проводять перевірку: наявності документів, які підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання, що використовується під час будівництва об’єкта, – технічного паспорта, сертифіката, документів, що відображають результати лабораторних випробувань тощо;  відповідності виконаних будівельно-монтажних робіт, конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання проектним рішенням, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, технічних умов та інших нормативних документів; відповідності обсягів та якості виконаних будівельно-монтажних робіт проектно-кошторисній документації; виконання підрядником вказівок і приписів, виданих за результатами технічного нагляду, державного архітектурно-будівельного контролю та державного нагляду; ведуть облік обсягів прийнятих і оплачених будівельно-монтажних робіт, а також будівельно-монтажних робіт, виконаних з недоліками; проводять разом з підрядником огляд та оцінку результатів виконаних робіт у т.ч. прихованих і конструктивних елементів; повідомляють підряднику про невідповідність виробів, матеріалів та обладнання вимогам нормативних документів; оформляють акти робіт, виконаних з недоліками; беруть участь у проведенні перевірки; виконують інші функції, пов’язані з технічним наглядом на відповідному об’єкті.

З метою реалізації свого права в розумінні ст.320 ГКУ, а також на виконання вказівок ст. 11 ЗУ «Про архітектурну діяльність» при будівництві об’єктів архітектури на території м. Косів, Косівською міською радою (замовником) забезпечено здійснення технічного нагляду особою, яка має відповідний кваліфікаційний сертифікат, про що свідчать укладені договори на здійснення технічного нагляду за вказаний період. При цьому, немає жодного об’єкту по якому б не проводився технічний нагляд.

Враховуючи відповідне позитивне погодження документації по всіх об’єктах особою, що здійснює технічний нагляд Косівською міською радою (замовником) здійснено затвердження даної документації як такої, що відповідає вимогам законодавства, існуючим державним правилам, нормам і стандартам, а відповідно і обсяги, вартість і якість виконаних робіт відповідає проектам і кошторисам.»

(Запит щодо надання пояснення голові Косівської міської ради Плосконосу Ю.О. та пояснення у Додатку 68 до акта).

Операцію з прийняття завищеної вартості виконаних робіт в бухгалтерському обліку відображено в меморіальному ордері №6 «Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами» за березень 2019 року  за дебетом рахунку 802 “Видатки з міського бюджету на  утримання установи та інші заходи”, кредитом рахунку 675 «Розрахунки з іншими кредиторами».

Внаслідок зазначених порушень у «Звіті про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форми 4-3м) завищено касові та фактичні видатки за січень-березень  2019 року по КПКВ 0116030 Організація благоустрою населених пунктів» КЕКВ 3132 «Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів» на суму 5810,05 грн.

В ході ревізії оплату завищеної вартості виконаних робіт в сумі 5810,05 грн відшкодовано, шляхом перерахування коштів  ТОВ «Комфортбуд» на рахунок міської ради.  ( пл. дор. від 27.12.2019 №626).

 опія платіжного доручення від 27.12.2019 №626  у Додатку 68 до акта).

 

Капітальний ремонт (облаштування парковки)  по вул. Небесної Сотні (від податкової інспекції до АТК) в м. Косів Івано-Франківської області

Кошторисна документація «Капітальний ремонт (облаштування парковки)  по вул. Небесної Сотні (від податкової інспекції до АТК) в м. Косів Івано-Франківської області» виготовлена Приватним підприємством «Промбудсервіс-Косів» на підставі договору на проведення проектно-вишукувальних робіт від 12.03.2018 №04, вартість проектних робіт становить 3693,60 грн.

Згідно до зведеного кошторисного розрахунку вартості об’єкта вартість робіт становить 1167575,00 грн.

ДП Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут «НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ» проведено експертизу кошторисної частини проектної документації, за результатами якої надано експертний звіт №61-1/17.

Косівською міською радою укладено договір підряду від 12.03.2018 №21 з Товариством з обмеженою відповідальністю «ОРІОН-БУДСЕРВІС» на виконання робіт з «Капітального ремонту (облаштування парковки) по вул. Небесної Сотні (від податкової інспекції до АТК) в м. Косів Івано-Франківської області» на суму 349106,00 грн, додатковою угодою від 15.08.2018 №1 збільшено суму договору на 68064,00 грн.

На виконання умов договору від 12.03.2018 №21 ТОВ «ОРІОН-БУДСЕРВІС» виконано робіт на суму 417170,00 грн, що підтверджено актами приймання виконаних будівельних робіт за червень 2018 на суму 255486,00 грн та  серпень на суму 93620,00 і 68064,00 грн.

Перевіркою правильності застосування ресурсних елементних кошторисних норм в частині списання матеріальних ресурсів завищення норми списання матеріалів не встановлено.

Вибірковою перевіркою правильності застосування ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт шляхом порівняння даних про витрати труда робітників-будівельників та машиністів необґрунтованого завищення витрат з праці за розцінками не встановлено.

Під час проведення ревізії проведено огляд та обстеження фактично виконаних робіт по об’єкту «Капітальний ремонт (облаштування парковки)  по вул. Небесної Сотні (від податкової інспекції до АТК) в м. Косів Івано-Франківської області» в ході якого встановлено, що на вказаному об’єкті виконано комплекс робіт з розбирання існуючих дорожніх покриттів та покриттів тротуарів, роботи з встановлення поребриків та бордюрів на бетонну основу в кількості відповідно 433 м/п. та 438 м/п.

Крім того, станом на 12.12.2019 року виконано роботи по влаштуванню покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення ФЕМ в кількості 1043,4 м2, які не включені в актах приймання виконаних будівельних робіт за червень 2018 на суму 255486,00 грн і серпень 2018 на суму відповідно 93620,00 та 68064,00 грн.

Контрольними обмірами фактично виконаних робіт завищення об’ємів робіт не встановлено.

(Акт огляду та обстеження об’єкту «Капітальний ремонт (облаштування парковки) по вул. Небесної Сотні (від податкової інспекції до АТК) в м. Косів Івано-Франківської області»  у Додатку 68 до акта).

 

Надання послуг з поточного ремонту дорожнього покриття

Косівською міською радою укладено чотири договори з Філією «Коломийська ДЕД» ДП «Івано-Франківський облавтодор» ВАТ ДК «Автомобільні дороги України» (далі – Коломийська ДЕД) на надання послуг з поточного ремонту дорожніх покриттів на загальну суму 476345,00 грн, зокрема:

– договір від 19.10.2018 №53 на надання послуг з поточного ремонту дорожнього покриття по вул. Незалежності, вул. Небесної Сотні, вул. Попова, вул. Франка, вул. Ірчана, вул. Хмельницького в м. Косів на суму 176108,00 грн;

– договір від 08.04.2019 №9 на надання послуг з поточного ремонту дорожнього покриття по вул. Шевченка, вул. Бандери, вул. Незалежності, вул. Небесної Сотні, вул. Франка в м. Косів Івано-Франківської області на суму    199646,00 грн.

– договір від 08.05.2019 №9/1 на надання послуг з поточного ремонту дорожнього покриття по вул. Незалежності, вул. Небесної Сотні, вул. І. Франка в м. Косів Івано-Франківської області на суму  49877,00 грн;

– договір від 23.09.2019 №62 на надання послуг з поточного ремонту дорожнього покриття по вул. Небесної Сотні в м. Косів Івано-Франківської області на суму 50714,00 грн.

П.3.4 вказаних договорів визначено, що договірна ціна визначається відповідно до «Порядку проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою населених пунктів», затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003 №154, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.02.2004 за №189/8788 (далі – Порядок), окремих положень ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва».

Показники для обчислення загальновиробничих витрат визначаються згідно п.12 Додатку Б ДСТУ Б.Д.1.3-1:2013 (п.3.5).

Адміністративні витрати визначаються згідно п.7 Додатку Д ДСТУ Б.Д.1.3-1:2013 (п.3.6).

Прибуток визначається згідно п.8 Додатку Е ДСТУ Б.Д.1.3-1:2013 (п.3.7 Договорів). (Копії договорів від 08.04.2019 №9 від 08.05.2019 №9/1 та копії актів приймання за квітень та травень 2019 року на суму 99823,00 грн, 99823,00 грн  та  49877,00 грн  у Додатку 68 до акта).

На виконання вказаних вище договорів Коломийською ДЕД надано послуг на загальну суму 476345,00 грн, в тому числі:

– по договору від 19.10.2018 №53 на – 176108,00 грн;

– по договору від 08.04.2019 №9 на – 199646,00 грн;

– по договору від 08.04.2019 №9 на – 49877,00 грн;

– по договору від 23.09.2019 №62 на – 50714,00 грн.

Вказані послуги оплачено в повному обсязі.

Ревізією правильності визначення вартості робіт в частині дотримання правил визначення вартості робіт та договірної ціни встановлено, що на порушення ст.11 Закону України №1704-VІ; п.6.2.6, 6.2.9 ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013; п.12 Додатку Б, п.7 Додатку Д, п.8 Додатку Е Настанови щодо визначення загальновиробничих і адміністративних витрат та прибутку у вартості будівництва, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 27.08.2013 №405 (далі – ДСТУ Б.Д.1.3-1:2013) та п.3.4-3.7 Договорів в кошторисній документації, договірній ціні і відповідно в актах приймання виконаних робіт за квітень-травень на суму 99823,00 грн, 99823,00 грн, 49877,00 грн, складених Коломийською ДЕД, розмір загальновиробничих, адміністративних витрат і кошторисного прибутку розраховано у відповідності до Стандарту організації України 42.1-37641918-085-2018 Автомобільні дороги «Правила визначення вартості робіт з поточного ремонту та експлуатаційного утримання» (далі – СОУ 42.1-37641918-085-2018), тоді як відповідно до п.3.4-3.7 договорів вказані витрати визначаються згідно ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013.

Проведеним перерахунком встановлено завищення вартості робіт по двох об’єктах на загальну суму 23205,75 грн.

(Перерахунки загальновиробничих, адміністративних витрат та кошторисного прибутку по об’єктах «Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Шевченка, вул. Бандери, вул. Незалежності, вул. Небесної Сотні, вул. Франка в м. Косів Івано-Франківської області» та «Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Незалежності, вул. Небесної Сотні, вул. Франка в м. Косів Івано-Франківської області» у Додатку 68 до акта).

Порушення допущено міським головою Косівської міської ради Плосконосом Ю.О. яким підписано договори від 08.04.2019 №9, від 08.05.2019 №9/1 та акти приймання виконаних будівельних робіт за квітень-травень 2019 року на суму 99823,00 грн, 99823 грн, 49877,00 грн.

(Запит щодо надання пояснення міському голові Косівської міської ради Плосконосу Ю.О. від 20.12.2019  у Додатку 68 до акта).

Операцію з прийняття завищеної вартості виконаних робіт в бухгалтерському обліку відображено в меморіальному ордері №6 «Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами» за квітень – травень 2019 року  за дебетом рахунку 802 “Видатки з міського бюджету на  утримання установи та інші заходи”, кредитом рахунку 675 «Розрахунки з іншими кредиторами».

Внаслідок зазначених порушень у «Звіті про надходження і використання власних надходжень  (форми-2) завищено касові та фактичні видатки за січень-червень  2019 року по КПКВ 117442 «Утримання та розвиток інших об’єктів транспортної»» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 23205,75 грн.

Також, в ході ревізії охоплено контролем 10 підрядних організацій, якими виконувались ремонтно-будівельні роботи для Косівської міської ради.

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «ОРІОН-БУДСЕРВІС»

В період що підлягав звірці, Косівською міською радою в особі міського голови Плосконоса Ю.О. (надалі – Замовник) та ТОВ «ОРІОН-БУДСЕРВІС» в особі директора Попазова А.Л. (надалі – Підрядник)  укладено 19 договорів підряду на виконання комплексу робіт по капітальному та поточному ремонтах об’єктів соціальної сфери м. Косів, загальна вартість робіт за якими складає 2310592,40 грн, в тому числі: у 2016 році 2 договори вартістю робіт 180800,00 грн, у 2017 році 9 договорів  вартістю робіт 1362268,00 грн, у 2018 році – 6 договорів вартістю робіт 655370,40 грн та за період січень-вересень 2019 року 2 договори вартістю робіт 112154,00 гривень.

Зустрічною звіркою щодо документального та фактичного підтвердження виду, обсягу і якості операцій та розрахунків, що здійснювались між Косівською міською радою  та ТзОВ «ОРІОН-БУДСЕРВІС» встановлено, що фактично виконані роботи оформлені актами приймання виконаних будівельних робіт і довідками про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (примірні форми № КБ-2в та № КБ-3) відповідно до додатку Т та У ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 (п.6.4.2), на підставі яких Замовником проводилась оплата.

Загальна вартість виконаних Товариством ремонтних робіт по вище перелічених договорах підряду, відповідно до представлених для звірки актів приймання виконаних будівельних робіт ф. №КБ-2в та довідок форми №КБ-3 за відповідні періоди становить 2514862,26 грн, в тому числі: у 2016 році – 180308,26 грн, 2017 році – 1442183,00 грн, у 2018 році – 779722,00 грн та у період  за січень-вересень 2019 року – 112154,00 грн.

Вибірковою перевіркою правильності виставлення до оплати кількості матеріалів, що вказані в актах приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року по об’єкту «Капітальний ремонт пішохідної зони вул. Піша в м. Косів», червень,  вересень 2017 року по об’єктах «Капітальний ремонт пішохідної зони по вул. Над Гуком в м. Косів та «Капітальний ремонт (облаштування автобусної зупинки та тротуару по вул. Небесної Сотні в м. Косів, червень 2018 року по об’єкту «Капітальний ремонт (облаштування парковки) по вул. Небесної Сотні (від ДПІ до АТК) в  м. Косів з даними прихідних накладних на придбання матеріалів, розбіжностей не встановлено.

Для підтвердження транспортної складової, котра вказана в розділі ІІ «Будівельні машини і механізми» та розділі ІV «Будівельні матеріали, вироби і конструкції» актів форми №КБ-2в до звірки надано договори оренди будівельної техніки та автотранспорту від 18.01.2017 №12 та від 23.01.2018 №4, які Товариством укладено з ТОВ «Ромекс-ІФ» та акти надання послуг будівельної техніки.

Співставленням кількості машино-годин, включених в розділі ІІ «Будівельні машини і механізми» актів форми №КБ-2в по об’єктах «Капітальний ремонт парку на перехресті вул. Бандери та вул. Шевченка в м. Косів», «Капітальний ремонт тротуару по вул. Небесної Сотні (біля гімназії) в м. Косів», «Капітальний ремонт (облаштування парковки) по вул. Небесної Сотні (від ДПІ до АТК) в  м. Косів» та «Капітальний ремонт скверу по вул. Грушевського в м. Косів» з даним актів про надання послуг будівельною технікою розбіжностей не встановлено.

Витрати праці робітників, що обслуговують орендовані машини та механізми за наданими до звірки актами виконаних підрядних робіт складають  85 люд/год.

Суцільним порядком під час звірки досліджено питання, щодо правильності застосування в актах приймання виконаних підрядних робіт форми №КБ-2в показників, які використовуються при розрахунку розміру прибутку, адміністративних та загально-виробничих витрат. При розрахунку вищезазначених витрат Товариством застосовано усереднені показники, визначені ДСТУ-Н Б Д.1.1-3:2013 «Настанова щодо визначення загально виробничих і адміністративних витрат та прибутку у вартості будівництва». Розрахунки коефіцієнтів загальновиробничих та адміністративних витрат до звірки не надано.

Разом тим,  при розрахунку вищевказаних витрат, враховано фактично не понесені Товариством витрати праці працівників, зайнятих на обслуговуванні орендованого транспорту в кількості 85 люд/год. Враховуючи зазначене,  вартість робіт з капітального та поточного ремонтів об’єктів соціальної сфери м. Косів завищено на 810,52 гривень, що є порушенням Настанови щодо визначення загальновиробничих і адміністративних витрат та прибутку у вартості будівництва ДСТУ-Н Б Д.1.1-3:2013 (додаток Д ДСТУ-Н Б Д.1.1-3:2013) та (додаток  Е ДСТУ-Н Б Д.1.1-3:2013), ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-ХІV.

На підтвердження ІІ блоку загальновиробничих витрат до звірки надано  довідку про нарахування ТОВ «ОРІОН-БУДСЕРВІС» єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування відповідно до якої за період листопад-грудень 2016 року Товариством нараховано єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове  державне соціальне страхування – 4878,44 грн, у 2017 році – 49564,86 грн., у 2018 році – 59020,18грн  та за лютий, серпень 2019 року -15203,00 гривень.

Разом з тим, відповідно до розрахунків загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних робіт ф. КБ-2в, витрати на сплату єдиного соціального внеску за вищевказані періоди становлять відповідно: за листопад-грудень 2016 року 5620,00 грн, за 2017 рік – 57842,00 грн., за 2018 рік – 38955,00 грн. Та за лютий, серпень 2019 року – 5607,00 грн.

Враховуючи зазначене, Товариством не підтверджено витрати ІІ блоку загальновиробничих витрат за жовтень-грудень 2016 року на суму 741,56 грн та за 2017 рік на суму 8277,14 грн, чим завищено вартість робіт з капітального та поточного ремонтів об’єктів соціальної сфери м. Косів на загальну суму 9493,36 грн (з урахуванням єдиного податку) , що є порушенням п.16 ПСБО 18 «Будівельні контракти», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2001 № 205 (із змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 21.05.2001 №433/5624 та п.1, 5 ст. 9 Закону України  № 996-ХІV.

Операцію з прийняття завищеної вартості виконаних робіт в бухгалтерському обліку відображено в меморіальному ордері №6 «Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами» за жовтень-грудень 2016 року та за 2017 рік  за дебетом рахунку 802 “Видатки з міського бюджету на  утримання установи інші заходи”, кредитом рахунку 675 «Розрахунки з іншими кредиторами».

Внаслідок зазначених порушень у «Звіті про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форми 4-3м) завищено касові та фактичні видатки за 2016 рік по КФКВ 100203 «Благоустрій міст, сіл та селищ»  КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» на 778,64 грн та  за 2017 рік по КФКВ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» на 8714,72 грн, чим порушено вимоги ч.1 ст.3, ч.3 ст.9 Закону України № 996-XIV, п. 35 ст. 116 Бюджетного кодексу.

В ході ревізії оплату завищеної вартості виконаних робіт в сумі 9493,36 грн відшкодовано шляхом перерахування коштів  Товариством на рахунок міської ради.  ( пл. дор. від 06.12.2019 №11).

(Матеріали зустрічної звірки щодо документального та фактичного підтвердження виду, обсягу операцій та розрахунків у Товаристві з обмеженою відповідальністю «ОРІОН-БУДСЕРВІС» для з’ясування їх реальності та повноти відображення в обліку Косівської міської ради від 29.10.2019 № 05-21/48-з та копія платіжного доручення від 06.12.2019 №11  в Додатках 69,70 до акта).

 

Приватне підприємство «ДІМОН  2007»

У періоді, який підлягав ревізії, Косівською міською радою в особі міського голови Плосконоса Юрія Олександровича та ПП «ДІМОН 2007» , в особі директора Копчука Дмитра Дмитровича  укладено 4 договори на загальну суму 140 514,74 грн,  з них  в 2016 році 3 договори, предметом яких є поточний ремонт вул. Незалежності, Небесної Сотні, Бендери, Шевченка, Павлика в м. Косів Івано-Франківської області на  загальну суму 126 606,32 грн та договір про надання послуг від 01.02.2017 №8, предметом якого є зимове утримання доріг, а саме ліквідація наслідків снігопаду у м. Косів Івано-Франківської області на загальну суму13 908,42 грн.

Зустрічною звіркою щодо документального та фактичного підтвердження виду, обсягу і якості операцій та розрахунків, що здійснювались між Косівською міською радою  та ПП «ДІМОН  2007» встановлено, що фактично виконані роботи оформлені довідками про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми КБ-3), актами приймання виконаних підрядних робіт (форми №КБ-2в) та актом надання послуг на загальну  на суму 140 514,74 грн.

Зустрічною звіркою з метою документального підтвердження виду, обсягу  операцій та розрахунків у ПП «ДІМОН 2007» завищення вартості виконаних підрядних робіт не встановлено та підтверджено стан взаєморозрахунків з Косівською міською радою.

(Матеріали зустрічної звірки щодо документального та фактичного підтвердження виду, обсягу операцій та розрахунків у ПП «ДІМОН 2007»для з’ясування їх реальності та повноти відображення в обліку Косівської міської ради від22.11.2019  № 05-21/55-з в Додатку 71 до акта).

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «ШЛЯХБУД-ЛІМ»

За ревізійний період Косівською міською радою в особі міського голови Плосконоса Ю.О. (надалі – Замовник) укладено з ТОВ «Шляхбуд-Лім»  в особі директора Мокловича Р.Р.  (надалі – Підрядник)  2 договори на виконання робіт з капітального ремонту дорожнього покриття вул. Кобилянської в м. Косів Івано-Франківської області» на загальну суму 992 397,0 грн, з них договір підряду від 25.10.2018 № 85 к -534 766,0  грн ; від 06.02.2019 №12 на суму 457 631,0 грн та договір будівельного підряду по об’єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Ірчана в м. Косів Івано-Франківської області» від 07.11.2018 №88, вартістю 3 281 956,00 грн. Вартість виконаних  робіт на 2018 рік згідно бюджетних призначень становить 1 454 908,00 гривень.

Відповідно до п.4.2 договору поточні та остаточні розрахунки за виконанні роботи Замовник здійснює лише при умові надходження коштів з джерел фінансування, на підставі актів форми КБ-3, підписані уповноваженими представниками сторін. Акти виконаних робіт готує Підрядник і передає для підписання Замовнику у строк не пізніше 20-го числа звітного місяця в паперовому вигляді.

В пункті 1 додаткових  угод  від 08.11.2018 №1 та від 22.02.2019 №3 вищезазначеного договору зазначено, що вартість виконання робіт на 2018 рік згідно рішення сесії Косівської міської ради від 22.12.2017 №1.1-23 та від 27.07.2018 №1.1-28 становить 1 454 908,00 грн. та вартість виконання робіт на 2019 рік згідно рішення сесії Косівської міської ради від 24.12.2018 №1.1-33 становить 1 581 960,00 грн (з ПДВ).

Зустрічною звіркою щодо документального та фактичного підтвердження виду, обсягу і якості операцій та розрахунків, що здійснювались між Косівською міською радою  та ТзОВ «ШЛЯХБУД-ЛІМ» встановлено що  на виконання умов договорів підряду від 25.10.2018 № 85 та від 06.02.2019 №12 предметом, яких є капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Кобилянської в м. Косів Івано-Франківської області виконано робіт в повному обсязі, що підтверджено актом приймання виконання будівельних робіт за жовтень 2018 року без номера на суму 534 766,0 грн. та актом приймання виконання будівельних робіт за лютий 2019 року без номера, на суму 457 631,0 грн.

Вибірковою звіркою будівельних матеріалів, включених у відомість ресурсів до актів прийняття виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2в) по договорах від 25.10.2018 № 85 та від 06.02.2019 №12 на виконання робіт з капітальний ремонту дорожнього покриття вул. Кобилянської в м. Косів шляхом співставлення кількості та вартості матеріалів з даними бухгалтерського обліку Товариства (акти на  списання матеріалів, накладні) встановлено, що в акт приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року по договору від 25.10.2018 № 85 включено бітум нафтовий дорожній МГ і СГ, рідкі  в кількості 0,47586 т на загальну суму 8619,6 грн (з ПДВ) використання якого не підтверджені документально за даними бухгалтерського обліку Товариства.

Внаслідок не підтвердження використання окремих матеріалів при виконанні робіт з капітального ремонту дорожнього покриття вул. Кобилянської в м. Косів завищено вартість виконаних робіт на загальну суму 8619,6  грн з  врахуванням ( ПДВ), що є порушенням п.16 ПСБО 18 «Будівельні контракти», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2001 № 205 (із змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 21.05.2001 №433/5624 та п.1, 5 ст. 9 Закону України  № 996-ХІV.

Також у відомість ресурсів до актів прийняття виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2в) по договору від 07.11.2018 №88 з капітального ремонту дорожнього покриття вул. Ірчана Товариством включено бітумну емульсію в кількості 0,248 т, бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5м, ширина 75-150мм, товщина 40-75мм, III сорт в кількості 0,5457 м³ та бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі в кількості 0,12978 т  на загальну суму 8008,80 грн. (з ПДВ), використання яких не підтверджено документально з даними бухгалтерського обліку Товариства.

Внаслідок не підтвердження використання окремих матеріалів при виконанні робіт з капітального ремонту дорожнього покриття вул. Кобилянської в м. Косів завищено вартість виконаних робіт на загальну суму 8619,6  грн з  врахуванням ( ПДВ), та з капітального ремонту дорожнього покриття вул. Ірчана на загальну суму 8008,80 грн. (з ПДВ), що є порушенням п.16 ПСБО 18 «Будівельні контракти», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2001 № 205 (із змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 21.05.2001 №433/5624 та п.1, 5 ст. 9 Закону України  № 996-ХІV.

Операцію з прийняття завищеної вартості виконаних робіт в бухгалтерському обліку відображено в меморіальному ордері №6 «Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами» за жовтень-листопад  2018 року за дебетом рахунку 802 “Видатки з міського бюджету на  утримання установи інші заходи”, кредитом рахунку 675 «Розрахунки з іншими кредиторами».

Внаслідок зазначених порушень у «Звіті про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форми 4-3м) завищено касові та фактичні видатки за 2018 рік по КПКВ 0117472 «Утримання та розвиток інших об’єктів транспортної інфраструктури» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» на 16628,40 грн, чим порушено вимоги ч.1 ст.3, ч.3 ст.9 Закону України № 996-XIV, п. 35 ст. 116 Бюджетного кодексу.

В ході ревізії оплату завищеної вартості виконаних робіт в сумі 16628,40 грн відшкодовано шляхом перерахування коштів  ТзОВ ШЛЯХБУД-ЛІМ» на рахунок Косівської  міської ради.  ( пл. дор. від 11.12.2019 №1842 на  суму 8619,60 грн та від 11.12.2019 №1843 на суму 8008,80 грн).

          (Матеріали зустрічної звірки щодо документального та фактичного підтвердження виду, обсягу операцій та розрахунків у Товаристві з обмеженою відповідальністю «Шляхбуд-Лім» для з’ясування їх реальності та повноти відображення в обліку Косівської міської ради від 30.10.2019 № 05-21/47-з та копії платіжних доручень від 11.12.2019 №1842 та від  11.12.2019 №1843   в Додатках 72, 73  до акта).

 

Філія «Коломийська ДЕД» ДП «Івано-Франківський облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України»

Філією «Коломийська ДЕД» ДП «Івано-Франківський облавтодор» в особі начальника Мельничука  Василя Михайловича (надалі-Підрядник) з Косівською міською радою, в особі міського голови Плосконоса Юрія Олександровича, (надалі – Замовник) протягом ревізійного періоду укладено 8 договорів  на загальну суму 705 431 грн,  з них:

– договір від 14.05.2018 №45 відповідно до якого Підрядник зобов’язується виконати поточний ремонт  дорожнього покриття по вул. С. Бандери, вул. Шевченка, вул. Незалежності, вул. Франка, вул. Небесної Сотні, вул. Ірчана, вул. Гоголя, вул. Середня, вул. Лісна в м. Косів Івано-Франківської області на загальну суму 140 320,00 грн.

– договір від 10.07.2018 №61 відповідно до якого до якого є виконання робіт, а саме: поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Лісна, вул. Шевченка, вул. С.Бандери, вул. Франка, вул. Небесної Сотні, вул. Незалежності, вул. Ірчана, вул. Гоголя та вул. Середня в м. Косів Івано-Франківської області на суму 37 760,00 грн.

– договір від 19.10.2018 №53 предметом якого є: поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Незалежності, вул. Небесної Сотні, вул. Попова, вул. Франка, вул. Ірчана, вул. Хмельницького в м. Косів Івано-Франківської області на загальну суму 176 108,00 грн.

– договір від 06.12.2018 №62 предметом якого є: Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Гоголя та вул. М. Грушевського в м. Косів Івано-Франківської області на загальну суму 44 614,00 грн.

– договір від 01.02.2019 №1, предметом якого є послуги з  зимового утримання вулично-шляхової мережі Косівської міської ради на суму 6 392,00 грн.

– договір від 08.04.2019 №9 предметом якого є поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Шевченка, вул. Бандери, вул. Незалежності, вул. Небесної Сотні, вул. Франка в м.  Косів Івано-франківської області на загальну суму 199 646,00 грн.

– договір від 08.05.2019 №9/1 предметом якого є поточний ремонт дорожнього покриття по аул. Незалежності, вул. Небесної сотні, вул. Франка м. Косів Івано-Франківської області на загальну суму 49 877,00 грн.

– договір без дати №62 предметом якого є поточний ремонт дорожнього покриття вул. Небесної Сотні м. Косів Івано-Франківської області на загальну суму 50 714,00 грн.

Ціна вищезазначених договорів є твердою (п.3.1 Договорів).

Договірна ціна визначається відповідно до Порядку проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою населених пунктів», затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 29.03.2003 №154, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.02.2004 за № 189/8788 (Порядок), окремих положень ДСТУБ Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» П.3.4 Договорів).

Відповідно до п.4.1 вищезазначених договорів розрахунки проводяться шляхом поетапної оплати замовником за надані послуги. Замовник здійснює щомісячні та проміжні платежі за надані послуги на підставі актів приймання виконаних будівельних робіт (форма №КБ -2в), довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма №КБ-3), підписаних уповноваженими представниками Сторін.

Зустрічною звіркою щодо документального та фактичного підтвердження виду, обсягу і якості операцій та розрахунків, що здійснювались між Косівською міською радою  та Філією «Коломийська ДЕД» встановлено, що  на виконання умов вищезазначених договорів Філією виконано робіт для Косівської міської ради на загальну суму 705 431,00 грн., що підтверджено актами приймання виконання будівельних робіт, які підписані представниками Замовника і Підрядника та скріплені відповідними печатками.

Вибірковою звіркою відповідності кількості та найменувань використаних будівельних матеріалів, виробів (конструкцій), які включені в акти приймання виконаних будівельних робіт ф.КБ-2в за жовтень 2018 року по договору від 19.10.2018 №53, квітень 2019 року по договору від 08.04.2019 №9 та травень 2019 року по договору від 08.05.2019 №9/1, а саме: емульсія бітумна, дорожня та щебінь із природного каменю для будівельних робіт з оборотно-сальдовими відомостями (по рах. 201), матеріальними звітами та актами списання, розбіжностей не встановлено.

Звіркою відповідності включених у відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт витрат на експлуатацію машин, механізмів ф.КБ-2в підтверджено факт наявності основних засобів на балансі Філії «Коломийська ДЕД» ДП Івано-Франківський облавтодор (рах.10).

Співставленням кількості машино-годин, включених в акти приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2019 року по об’єкту «поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Шевченка, вул. Бандери, вул. Незалежності, вул. Небесної Сотні, вул. Франка в м. Косів Івано-франківської області», за травень 2019 року по об’єкту «поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Незалежності, вул. Небесної сотні, вул. Франка м. Косів Івано-Франківської області», за вересень 2019 року по об’єкту «поточний ремонт дорожнього покриття вул. Небесної Сотні м. Косів Івано-Франківської області» з даними  бухгалтерського обліку Філії та  подорожніми листами вантажного автомобіля не підтверджено роботу автомобілів бортових, вантажопідйомність 3т в кількості 7,6 маш/год, внаслідок чого збільшено вартість виконаних робіт на 2949,00 грн. (з ПДВ).

Внаслідок зайвого включення 7,6 машино-годин роботи вантажного автомобіля   в акти приймання виконаних робіт з поточного ремонту дорожнього покриття по вул. Шевченка, вул. Бандери, вул. Незалежності, вул. Небесної Сотні, вул. Франка за квітень – травень та вересень 2019 року завищено вартість виконаних робіт з поточного ремонту дорожнього покриття на загальну суму 2949,00 грн з врахуванням (ПДВ), що є порушенням п.16 ПСБО 18 «Будівельні контракти», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2001 № 205 (із змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 21.05.2001 №433/5624 та п.1, 5 ст. 9 Закону України  № 996-ХІV.

Операцію з прийняття завищеної вартості виконаних робіт в бухгалтерському обліку відображено в меморіальному ордері №6 «Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами»  за квітень-вересень  2019 року за дебетом рахунку 802 “Видатки з міського бюджету на  утримання установи інші заходи”, кредитом рахунку 675 «Розрахунки з іншими кредиторами».

Внаслідок зазначених порушень у «Звіті про надходження і використання власних надходжень (форми-2) завищено касові та фактичні видатки за  9-ть місяців 2019 року  по КПКВ 0117472 «Утримання та розвиток інших об’єктів транспортної інфраструктури» КЕКВ 2240  «Оплата послуг (крім комунальних)» на 2949,00 грн, чим порушено вимоги ч.1 ст.3, ч.3 ст.9 Закону України № 996-XIV, п. 35 ст. 116 Бюджетного кодексу.

В ході ревізії оплату завищеної вартості виконаних робіт в сумі 2949,00 грн відшкодовано шляхом перерахування коштів Філією «Коломийська ДЕД» ДП «Івано-Франківський облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України»   на рахунок  Косівської міської ради  ( пл. дор. від 20.12.2019 №654).

          (Матеріали зустрічної звірки щодо документального та фактичного підтвердження виду, обсягу операцій та розрахунків у Філії «Коломийська ДЕД» ДП «Івано-Франківський облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України»  для з’ясування їх реальності та повноти відображення в обліку Косівської міської ради від 15.11.2019  № 05-21/54-з  та копія платіжного доручення від 20.12.2019 №654  в Додатках 74, 75 до акта).

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Комфортбуд»

ТзОВ «Комфортбуд» в період що підлягав звірці укладено з Косівською міською радою 20 договорів на виконання робіт з нового будівництва, поточного та капітального ремонтів об’єктів інфраструктури (дорожнє покриття, транспортна розв’язка, огорожа, тротуари, розподільна каналізаційна мережа) на території Косівської міської ради в м. Косів, всього, із внесеними змінами додатковими угодами, на суму  1 961 710,22 грн, із яких в 2017 році – 684 250,53 грн, в 2018 році – 353 599,16 грн та в січні-вересні 2019 року – 923 860,53 гривні.

Зустрічною звіркою щодо документального та фактичного підтвердження виду, обсягу і якості операцій та розрахунків, що здійснювались між Косівською міською радою  та ТзОВ «Комфортбуд»  встановлено, що  у період, що підлягав звірці ТзОВ «Комфортбуд» виконано робіт у відповідності до укладених договорів на загальну суму 1 896 220,22 гривень та оформлено актами приймання підрядних робіт форми №КБ-2в, які підписані представниками Замовника та Підрядника та скріплені відповідними печатками.

В рахунок оплати вартості виконаних робіт Підприємством отримано від Косівської міської ради кошти в сумі  1 896 220,22 гривень.

Списання матеріальних ресурсів здійснюється згідно актів списання по об’єкту будівництва на підставі актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в.

Вибірковою звіркою кількості та вартості матеріальних ресурсів, які включені в акти приймання виконаних будівельних робіт (ф.КБ-2в) підтверджено даними бухгалтерського обліку підприємства  (акти на списання, оборотно-сальдові відомості по рахунках 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями»). Розбіжностей не встановлено.

Перевіркою правильності і обґрунтованості розрахунку заробітної плати в зазначених актах виконаних робіт встановлено, що розрахунки заробітної плати проведено у відповідності до вимог Правил визначення вартості будівництва, на підставі нормативних трудовитрат на виконані обсяги робіт.

В акти приймання виконаних будівельних робіт витрати на відрядження працівників не включалися.

Перевіркою дотримання правил визначення вартості робіт в частині дотримання усереднених показників для визначення розміру кошторисного прибутку, розбіжностей не встановлено.

Вибірковою звіркою  правильності і обґрунтованості розрахунку заробітної плати в зазначених актах виконаних робіт встановлено, що розрахунки заробітної плати проведено у відповідності до вимог Правил визначення вартості будівництва, на підставі нормативних трудовитрат на виконані обсяги робіт.

Для виконання вищезазначених робіт (по укладених договорах), використовувалась  як власна так і орендована техніка.

Робота орендованої техніки здійснювалась на підставі укладених договорів з ТзОВ «Зелбудсервіс».

Звіркою не підтверджено роботу екскаватора одноковшевого дизельного на пневмоколісному ходу, місткістю ковша 0,25 м. куб в кількості 7 маш.год., що призвело до збільшення вартості виконаних робіт у вересні 2019 року  по об’єкту «Реконструкція водовідведення по вул. Шашкевича в м. Косів, Івано-Франківської області» на 3 150,0 грн, а з урахуванням єдиного податку на 3 307,5 гривень.

Внаслідок зайвого включення 7 машино-годин роботи  екскаватора одноковшевого дизельного на пневмоколісному ходу, місткістю ковша 0,25 м. куб  в акт приймання виконаних робіт з реконструкції водовідведення по вул. Шашкевича в м. Косів, Івано-Франківської області» за вересень 2019 року завищено вартість виконаних робіт з реконструкції водовідведення на загальну суму 3307,50 грн з врахуванням (ПДВ), що є порушенням п.16 ПСБО 18 «Будівельні контракти», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2001 № 205 (із змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 21.05.2001 №433/5624 та п.1, 5 ст. 9 Закону України  № 996-ХІV.

Операцію з прийняття завищеної вартості виконаних робіт в бухгалтерському обліку відображено в меморіальному ордері №6 «Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами» за вересень 2019 року  за дебетом рахунку 802 “Видатки з міського бюджету на  утримання установи інші заходи”, кредитом рахунку 675 «Розрахунки з іншими кредиторами».

Внаслідок зазначених порушень у «Звіті про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форми 4-3м) завищено касові та фактичні видатки за 9 –ть місяців 2019 року по КПКВ 0118311 «Охорона та раціональне використання природних ресурсів» «КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об’єктів» на суму  3307,50 грн, чим порушено вимоги ч.1 ст.3, ч.3 ст.9 Закону України № 996-XIV, п. 35 ст. 116 Бюджетного кодексу

В ході ревізії оплату завищеної вартості виконаних робіт в сумі 3307,50 грн відшкодовано, шляхом перерахування коштів ТзОВ «Комфортбуд»  на рахунок  Косівської міської ради  ( пл. дор. від  04.12.2019 №613).

(Матеріали зустрічної звірки щодо документального та фактичного підтвердження виду, обсягу операцій та розрахунків у ТзОВ «Комфортбуд» для з’ясування їх реальності та повноти відображення в обліку Косівської  міської ради від 22.11.2019 №06-21/38-з та копія платіжного доручення від 04.12.2019 №613 в Додатках 76, 77 до акту).

 

Приватне підприємство «Маестро М»

У  періоді, який підлягає звірці,  між ПП «Маестро М», в особі директора  Мочерняка Я.Р.(надалі –Підрядник),  з однієї сторони та Косівською міською радою, в особі  міського голови Плосконоса Ю.О. (надалі –Замовник), з другої сторони укладено договір підряду від 03.04.2017 №34 на виконання робіт з капітального ремонту світлофорів в м. Косові.

Загальна вартість робіт (ціна Договору)  розрахована на підставі твердої  договірної ціни  та становить 147433,20 грн з (ПДВ).

Зустрічною звіркою щодо документального та фактичного підтвердження виду, обсягу і якості операцій та розрахунків, що здійснювались між Косівською міською радою  та ПП «Маестро М» встановлено, що  розрахунки за виконані роботи  здійснювались   на підставі довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати ( форми КБ-3) та акту виконаних робіт (форми КБ-2в).

Відповідно до довідки  про вартість виконаних будівельних робіт (форми КБ -3)    та акту виконаних підрядних робіт (форми КБ-2в) за травень 2017 року  ПП «Маестро М» виконано робіт з капітального ремонту світлофорів  м. Косова на суму  147433,20 грн в т.ч. ПДВ -24572,20 грн.

Звіркою об’ємів виконаних робіт, зазначених в акті виконаних робіт в порівнянні з дефектним актом, який  перевірено та затверджено заступником міського голови Костинюком С.В.  розбіжностей не встановлено.

При звірці вартості матеріалів, включених в акт  приймання виконаних підрядних робіт (форми КБ-2в)  з вартістю матеріалів, зазначених у накладних на їх придбання,  розбіжностей не встановлено.

У  вищезазначений акт виконаних робіт з капітального ремонту  включено вартість експлуатації автовишки, яка використовувались для монтажних робіт, однак  на балансі підприємства автовишка відсутня.

Агропромислово-ремонтно-виробничим підприємством «Техніка» м. Коломиї у формі ТзОВ, в особі директора Римарука В.Д. (надалі –Постачальник) з однієї сторони та ПП «Маестро М», в особі директора Мочернюка Я.Р.( надалі –Замовник), з другої сторони укладено договір від 05.01.2017 року №1/1.

Згідно п.1.1 Договору  Постачальник зобов’язується надати послуги чи товар згідно замовлення, а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити згідно виписаних розхідних накладних чи акту виконаних робіт.

Сума договору не обмежена та дорівнює загальній сумі по відпускних накладних, рахунках (п.2.1Договору).

Договір набирає чинності з моменту підписання його і діє до кінця 2017 року (п.3 Договору).

Відповідно до акту  приймання-здавання робіт  від 20.05.2017 №271  агропромислово-ремонтно-виробничим підприємством «Техніка» м. Коломиї надано послуг автовишкою по технічному обслуговуванню світлофорів на суму 2362,18 грн в т.ч .(ПДВ) – 393,70 грн.

Згідно акту виконаних робіт з капітального ремонту світлофорів м. Косова   в прямі витрати включено заробітну плату робітників, що обслуговують машини (автовишку)  на суму 382,14 грн і, як результат зайво включено до ІІ блоку Розрахунку загальновиробничих витрат єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на суму 84,07 грн, загалом на суму 466,21 грн.

Під час звірки досліджено питання, щодо правильності застосування в акті приймання виконаних підрядних робіт форми №КБ-2в показників, які використовуються при розрахунку розміру прибутку та  адміністративних витрат, і  встановлено, що при  їх розрахунку враховано  18 людино-годин роботи автовишки,  яка орендована.

За результатами перерахунку  акту виконаних робіт зайво нараховано прибутку   на суму 48,78  грн та  адміністративних витрат  на суму  19,12 грн.

Загалом, в акті приймання виконаних будівельних робіт завищено вартість виконаних робіт з капітального ремонту світлофорів  на загальну суму  640,93 грн з врахуванням (ПДВ) що є порушенням Настанови щодо визначення загальновиробничих і адміністративних витрат та прибутку у вартості будівництва ДСТУ-Н Б Д.1.1-3:2013 (додаток Д ДСТУ-Н Б Д.1.1-3:2013) та (додаток  Е ДСТУ-Н Б Д.1.1-3:2013), ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-ХІV.

Операцію з прийняття завищеної вартості виконаних робіт в бухгалтерському обліку відображено в меморіальному ордері №6 «Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами» за квітень 2017 року  за дебетом рахунку 802 “Видатки з міського бюджету на  утримання установи інші заходи”, кредитом рахунку 675 «Розрахунки з іншими кредиторами».

Внаслідок зазначених порушень у «Звіті про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форми 4-3м) завищено касові та фактичні видатки за 2017 рік по КФКВ 116030« Організація благоустрою населених пунктів» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» на 3307,50 грн, чим порушено вимоги ч.1 ст.3, ч.3 ст.9 Закону України № 996-XIV, п. 35 ст. 116 Бюджетного кодексу

В ході ревізії  оплату завищеної вартості виконаних робіт ПП «Маестро М» в сумі  640,93 грн  відшкодовано  шляхом перерахування коштів  на рахунок Косівської міської ради ( пл. дор. від 25.11.2019 №1501).

(Матеріали зустрічної звірки щодо документального та фактичного підтвердження виду, обсягу операцій та розрахунків у Приватному підприємстві «Маестро М» для з’ясування їх реальності та повноти відображення в обліку Косівської  міської ради від 25.11.2019 №05-21/56-з та копія платіжного доручення від 25.11.2019 №1501 в Додатках 78,79 до акту).

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Косівське ремонтно-будівельне управління -5» .

Товариством з обмеженою відповідальністю «Косівське РБУ-5», в особі директора Волощука Володимира Анатолійовича (надалі-Підрядник) укладено договір від 25.07.2016 № 64 з Косівською  міською радою, в особі міського голови Плосконоса Юрія Олександровича (надалі – Замовник), предметом якого є: послуги по розробці (демонтаж) старої музичної школи  по вул. Незалежності, 58 м. Косів, Косівського району Івано-Франківської області на загальну суму 85000,00 грн.

Зустрічною звіркою щодо документального та фактичного підтвердження виду, обсягу і якості операцій та розрахунків, що здійснювались між Косівською міською радою та ТзОВ «Косівське ремонтно-будівельне управління»-5» встановлено, що на виконання умов  вищезазначеного договору до зустрічної звірки  надано довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми КБ-3) та акт приймання виконаних підрядних робіт (форми №КБ-2в)  без номеру на суму 85 000,00грн.

Звіркою вищезазначеного акту приймання виконаних підрядних робіт форми № КБ-2в на предмет відповідності будівельним нормам встановлено наступне:

– показник адміністративних витрат застосовано відповідно до п.6 Додатку Д ДСТУ-Н Б Д.1.1-3:2013, який передбачає, що при ремонті житла, об’єктів соціальної сфери, комунального призначення та благоустрою застосовують усереднений показник для визначення розміру адміністративних витрат, грн./люд. год. – 1,23.

– вартість експлуатації  машин та механізмів, включених в акт приймання виконаних підрядних робіт (ф. №КБ-2в) без номеру, підтверджено первинними документами, розбіжностей не встановлено.

Суцільною звіркою витрат на перевезення сміття, включених в акт приймання виконаних будівельних робіт з фактичними витратами Товариства, понесеними на перевезення сміття та відображення їх за даними бухгалтерського обліку розбіжностей не встановлено.

Вибірковою звіркою кількості та вартості будівельних матеріалів, включених в акт приймання  виконаних підрядних робіт (ф. КБ-2в), а саме: дерев’яні деталі риштувань в кількості 0,019488 м³ та щити настилу в кількості 5,9765м2,  шляхом співставлення кількості матеріалів у прихідних накладних та в  акті на списання матеріалів з даними бухгалтерського обліку Товариства (бал. рах. 201 «Матеріали»), відхилень не встановлено.

Також, до звірки надано 21 договір, укладені ТОВ «Косівське РБУ-5» та Косівською міською радою на виготовлення проектно-кошторисної документації.

По вищезазначених договорах Товариством виконано роботи на загальну суму 14 100,00 грн, що підтверджено актами здачі-приймання технічної документації.

Водночас Товариством представлено договори підряду укладенні з Косівською міською радою, предметом яких є зрізка аварійних зелених насаджень по вулицях, а саме: Грушевського, Зарічна, Піша,  Міцкевича, Кобилянської, Туристична, над Гуком, Небесної Сотні м. Косів  Косівського району та підготовка трави для проведення чемпіонату України на загальну суму 56800,00 грн, зокрема: без дати №22 на суму 24 900,00 грн, від 13.06.2016 року  №52 на суму 10 000,00 грн, від 18.11.2016 року  №105 на суму 7 500,00 грн, та від 13.03.2017 року  №24 на суму  14 400,00 грн.

По вищезазначених договорах ТОВ «Косівським РБУ-5» виконано роботи  на загальну суму 60 400,00 грн, що підтверджується актами здачі – приймання робіт (надання послуг).

Згідно акту здачі – прийняття робіт (надання послуг)  на суму 28 500,00 грн. без дати та номеру проведено зрізку аварійних зелених насаджень по вул. Грушевського, вул. Зарічна, вул. Піша, вул. Міцкевича в м. Косів, які  передано  ТОВ «Косівському РБУ-5»  в кількості 72м3 на суму 3600,00 грн.

Зрізані дерева згідно актів здачі-прийняття робіт (надання послуг)  від 16.11.2016 року  №16/11 на суму 7500,00 грн. та від 10.03.2017 року №10/03 на суму 14400,00 грн.  Товариством оприбутковано  за даними бухгалтерського обліку та використано на власні потреби.

Крім того, ТОВ «Косівське РБУ-5» з  Косівською міською радою  укладено 3 договори поставки на загальну суму 138500,00 грн, зокрема:

–  договір від 06.03.2018 №14 на суму 110 00,00 грн., предметом якого постачальник зобов’язується доставити і передати у власність покупцю товар, а саме автомобіль ЗИЛ-ММ З4502 спеціалізований вантажний самоскид в кількості 1 штука на суму 110 000,00 грн., що підтверджено атом прийому-передачі від 06.03.2018 №1, який підписаний та скріплений печатками.

Товариством представлено накладну від 19.02.2018 №19                                                                                                                                                                                                                                              на придбання автомобіля ЗИЛ-ММ З4502 спеціалізованого вантажного самоскиду у ПП Кравчука Ю.Ю. (код 2971114598) в кількості 1 шт. на загальну суму 110 000,00 грн;

– договір від 22.03.2017 №33 на суму 16 500,00 грн. предметом якого є поставка металоящиків для пластикових  відходів у кількості 15 штук.

Відповідно до накладної від 28.03.2017 №167 до договору Косівській міській раді Товариством відпущено металоящики для пластикових відходів у кількості 15 штук на загальну суму 16 500,00 грн.

Товариством представлено накладну від 22.03.2017 №22/03 на отримання ящиків у ФОП Жук Н.Б. (код 3221303743) в кількості 15 штук на загальну суму 15 675,00 грн;

– договір від 03.05.2017 №45 на суму 12 000,00 грн. предметом якого є доставка і передача у власність покупцю товар (ящики).

Згідно  накладної без номеру та дати  по вищезазначеному договорі ТОВ «Косівське РБУ-5» реалізувало Косівській міській раді ящики в кількості 15 штук  на загальну суму 12000,00 грн.

Товариством представлено накладну від 25.04.2017 №25/04 на отримання ящиків у ФОП Жук Н.Б.(код 3221303743) в кількості 15 штук на загальну суму  11 700,00 грн.

Зустрічною звіркою з метою документального підтвердження виду, обсягу  операцій та розрахунків завищення вартості виконаних підрядних робіт не встановлено та підтверджено стан взаєморозрахунків з Косівською міською радою.

(Матеріали зустрічної звірки щодо документального та фактичного підтвердження виду, обсягу операцій та розрахунків у ТОВ «Косівське РБУ-5»»для з’ясування їх реальності та повноти відображення в обліку Косівської міської ради від 04.11.2019 № 05-21/49-з  в Додатку 80 до акта).

 

Приватне підприємство «ПРОМБУДСЕРВІС-КОСІВ»

Косівською міською радою, в особі міського голови Плосконоса Юрія Олександровича, (надалі – Замовник) з ПП «ПРОМБУДСЕРВІС – КОСІВ», в особі директора Тинкалюка Володимира Миколайовича (надалі – Підрядник) укладено 7 договорів підряду на загальну суму 856 407,00 грн, а саме:

– договір від 12.02.2016 №8, предметом якого є капітальний ремонт будівлі чергового персоналу на огорожі на водозаборі міста Косів Івано-Франківської області на загальну суму 191 330,00 грн.

– договір підряду від 04.04.2016 №26, предметом якого є капітальний ремонт сміттєвих майданчиків в м. Косів Івано-Франківської області  на суму  99 520,00 грн;

– договір підряду від 25.07.2016 №69,  предметом якого є капітальний ремонт сміттєвих майданчиків (по вул. Незалежності, м-ні Незалежності, вул. Стефурака та вул. Шевченка) в м. Косів Івано-Франківської області на суму 164 732,00 грн;

– договір від 25.07.2016 №66, предметом якого є капітальний ремонт пішохідної зони по вул. Над Гуком в м. Косів Івано-Франківської області  на суму 250 00,00 грн;

– договір підряду від 06.07.2016 №56 відповідно до якого Підрядник зобов’язується виконати поточний ремонт тротуару та заїзду до будинку №42 по вул. Незалежності у м. Косів  Івано-Франківської області  на суму 87 158,00 грн;

– договір підряду від 25.07.2016 №68 відповідно до якого Підрядник зобов’язується виконати поточний ремонт лавочок на Майдані Незалежності  м. Косів  Івано-Франківської області  на суму 37 543,00 грн;

договір від 22.03.2016 №20, предметом якого є поточний ремонт (влаштування перил) по вул. Небесної сотні м. Косів Івано-Франківської області на суму 26 124,00 грн.

Зустрічною звіркою щодо документального та фактичного підтвердження виду, обсягу і якості операцій та розрахунків, що здійснювались між Косівською міською радою  та ПП «ПРОМБУДСЕРВІС-КОСІВ» встановлено, що на виконання умов вищезазначених договорів Приватним підприємством виконано робіт для Косівської міської ради на загальну суму 736 204,00 грн., що підтверджено актами приймання виконання будівельних робіт за лютий 2016 №326-1-02-1-1, березень 2016 №326-2-02-1-1 та №329-02-1-1, за квітень 2016 №326-3-02-1-1, червень 2016 №381-1-02-1-1, серпень 2016 №129-1-02-1-1 та №143-02-1-1, жовтень 2016 №136-1-02-1-1, липень 2016 №328-02-1-1 які підписані представниками Замовника і Підрядника та скріплені відповідними печатками.

З метою підтвердження роботи машин і механізмів  при виконанні робіт  по об’єктах: «поточний ремонт тротуару та заїзду до будинку №42 по вул. Незалежності у м. Косів Івано-Франківської області», «капітальний ремонт пішохідної зони по вул. Над Гуком  в м. Косів Івано-Франківської області» та «капітальний ремонт сміттєвих майданчиків (по вул. Незалежності, Стефурака та Шевченка) в м. Косів Івано-Франківської області» ПП «ПРОМБУДСЕРВІС – КОСІВ» до зустрічної звірки  надано договір оренди будівельної техніки від 21.01.2016 №2, укладений між ТОВ «Ромекс ІФ» (далі – Орендодавець), в особі директора Пліхтяка Р.П. та Приватним підприємством   «ПРОМБУДСЕРВІС – КОСІВ», в особі директора Тинкалюка В.М. (далі – Орендар).

Звіркою відповідності включених до актів приймання виконаних будівельних робіт витрат на експлуатацію машин, механізмів по вищезазначених об’єктах, а саме послуга роботи екскаватора одноковшового дизельного підтверджено договором оренди будівельної техніки від 21.01.2016 №2 та актами прийому-передачі від 03.10.2016,  від 11.08.2016 та від 05.07.2016 року.

При цьому за даними бухгалтерського обліку, не підтверджено роботу екскаватора одноковшового дизельного в кількості 3,5 маш-год по об’єкту «поточний ремонт тротуару та заїзду до будинку №42 по вул. Незалежності у м. Косів Івано-Франківської області», згідно акту приймання виконаних будівельних робіт за липень 2016 року № 328-02-1-1, внаслідок чого збільшено вартість виконаних робіт на 1470,00 грн. (з ПДВ).

Внаслідок зайвого включення 3,5  машино-годин роботи  екскаватора одноковшевого дизельного  в акт приймання виконаних робіт з поточного ремонту тротуару та заїзду до будинку №42 по вул. Незалежності у м. Косів Івано-Франківської області за липень 2016 року завищено вартість виконаних робіт з поточного ремонту на загальну суму 1470,00 грн (з ПДВ), що є порушенням п.16 ПСБО 18 «Будівельні контракти», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2001 № 205 (із змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 21.05.2001 №433/5624 та п.1, 5 ст. 9 Закону України  № 996-ХІV.

Операцію з прийняття завищеної вартості виконаних робіт в бухгалтерському обліку відображено в меморіальному ордері №6 «Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами» за липень 2016 року  за дебетом рахунку 802 “Видатки з міського бюджету на  утримання установи інші заходи”, кредитом рахунку 675 «Розрахунки з іншими кредиторами».

Внаслідок зазначених порушень у «Звіті про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду  (форми-4-3м) завищено касові та фактичні видатки за 2016 рік по КФКВ 100203 «Благоустрій міст, сіл і селищ» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» на 1470,00 грн, чим порушено вимоги ч.1 ст.3, ч.3 ст.9 Закону України № 996-XIV, п. 35 ст. 116 Бюджетного кодексу

В ході ревізії оплату  завищеної вартості виконаних робіт в сумі 1470,00 грн ПП «ПРОМБУДСЕРВІС-КОСІВ» відшкодовано шляхом перерахування коштів  на рахунок Косівської міської ради (пл. дор. від 03.12.2019 №1779).

(Матеріали зустрічної звірки щодо документального та фактичного підтвердження виду, обсягу операцій та розрахунків у ПП «ПРОМБУДСЕРВІС-КОСІВ» для з’ясування їх реальності та повноти відображення в обліку Косівської міської ради від 11.11.2019 № 05-21/50-з та копія платіжного доручення від 03.12.2019 №1779  в Додатках 81, 82 до акта).

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Зелбудсервіс»

Косівською міською радою – (Замовник) укладено з Товариством з обмеженою відповідальністю «Зелбудсервіс» – (Підрядник) 6 договорів підряду на загальну суму 2 965 102,20 грн (з врахування додаткових угод), в тому числі за період з 01.01.2016 по 31.12.2016 на суму 1 491 368,8 грн, за період з 01.01.2017 по 31.12.2017 на суму 1 162 293,60 грн  та за період з 01.01.2019 по 30.09.2019 на суму 311 439,80 грн, зокрема:

Договір підряду від 25.05.2016 №42 (далі – Договір), укладений між Косівською міською радою, в особі міського голови Плосконоса Юрія Олександровича (далі – Замовник) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Зелбудсервіс», в особі директора Зеленевича Василя Васильовича (далі – Підрядник) на виконання робіт  з капітального ремонту  вул. Б. Хмельницького в м. Косові Івано-Франківської області.

Згідно п.2.1 Ціна Договору визначається у проектно-кошторисній документації, яка є невід’ємною частиною Договору і складає 950 000,00 грн. з ПДВ, Замовник зобов’язується перерахувати на розрахунковий рахунок Підрядника аванс в розмірі 30% від суми Договору, а Підрядник зобов’язується протягом місяця прозвітувати за використаний аванс.

У відповідності до п.2.2 Договору кошторис (договірна ціна) є твердим і може бути зміненим лише за згодою сторін. При підвищенні Підрядником твердої договірної ціни всі пов’язані з цим витрати, якщо інше не встановлено законом, несе Підрядник.

Відповідно до п.15.1 Договір вступає в силу з моменту його підписання двома сторонами і діє до повного виконання сторонами своїх зобов’язань, але не пізніше 31.12.2016.

Згідно додаткової угоди від 04.10.2016 №1 збільшено суму Договору від 25.05.2016 №42 на 261 500,00 грн.

Договір підряду від 01.06.2016 №46 на виконання робіт по об’єкту «Дощова каналізація від пров. Шевченка, вздовж вул. Шевченка до перехрестя вулиць Тиха-Девдюка (капітальний ремонт).

Згідно п.2.1 Ціна Договору визначається у проектно-кошторисній документації, яка є невід’ємною частиною Договору і складає 220 000,00 грн. з ПДВ, Замовник зобов’язується перерахувати на розрахунковий рахунок Підрядника аванс в розмірі 30% від суми Договору, а Підрядник зобов’язується протягом місяця прозвітувати за використаний аванс.

У відповідності до п.2.2 Договору кошторис (договірна ціна) є твердим і може бути зміненим лише за згодою сторін. При підвищенні Підрядником твердої договірної ціни всі пов’язані з цим витрати, якщо інше не встановлено законом, несе Підрядник.

Відповідно до п.15.1 Договір вступає в силу з моменту його підписання двома сторонами і діє до повного виконання сторонами своїх зобов’язань, але не пізніше 31.12.2016.

Згідно додаткової угоди (без зазначення реквізитів) зменшено суму Договору від 01.06.2016 №46 на 14 286,40 грн.

Договір підряду від 19.12.2016 №132 (далі – Договір), укладений між Косівською міською радою, в особі міського голови Плосконоса Юрія Олександровича (далі – Замовник) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Зелбудсервіс», в особі директора Зеленевича Василя Васильовича (далі – Підрядник).

Відповідно до п.1.1 Договору за завданням Замовника Підрядник зобов’язується на свій ризик виконати та здати йому в установлений Договором строк закінчені роботи  по об’єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Б. Хмельницького в м. Косів Івано-Франківській області.

Ціна Договору визначається у проектно-кошторисній документації, яка є невід’ємною частиною Договору і складає 74 155,20 грн. з ПДВ.

Договір підряду від 05.10.2017 №88  на виконання робіт по об’єкту «Капітальний ремонт транспортної розв’язки на перехресті вул. С. Бандери та вул. Т. Шевченка в м. Косів. Ціна Договору визначається у проектно-кошторисній документації, яка є невід’ємною частиною Договору і складає 276 300,00 грн. з ПДВ, в тому числі субвенція 100 000,00 грн. відповідно до рішення постійної комісії з питань бюджету та фінансів Косівської районної ради від 31.01.2017 №1-29/2017.

Договір підряду від 19.10.2017 №96 згідно якого за завданням Замовника Підрядник зобов’язується на свій ризик виконати та здати йому в установлений Договором строк закінчені роботи по об’єкту «Нове будівництво роздільної каналізаційної мережі від провулку Шевченка, впродовж вул. Шевченка до перехрестя вул. Тиха-Девдюка в м. Косів», а Замовник зобов’язується передати затверджену проектно-кошторисну документацію, прийняти від Підрядника роботи та оплатити їх.

Ціна Договору визначається у проектно-кошторисній документації, яка є невід’ємною частиною Договору і складає 886 000,00 грн.

Договір підряду від 01.07.2019 №47 на виконання робіт по об’єкту «Нове будівництво роздільної каналізаційної мережі від провулку Шевченка, впродовж вул. Шевченка до перехрестя вул. Тиха – Девдюка в м. Косів», а Замовник зобов’язується передати затверджену проектно-кошторисну документацію, прийняти від Підрядника роботи та оплатити їх.

Згідно п.2.1 Ціна Договору визначається у проектно-кошторисній документації, яка є невід’ємною частиною Договору і складає 284 200,00 грн. з ПДВ

Договір підряду від 01.08.2019 №56 на виконання робіт – підсипка щебенем фр.20*40 дорожнього покриття по вул. Каменярів, вул. Івасюка, вул. Я. Мудрого, вул. Кобилянської в м. Косів Івано-Франківської області. Сума даного Договору складає 27 239,80 грн.

Зустрічною звіркою щодо документального та фактичного підтвердження виду, обсягу і якості операцій та розрахунків, що здійснювались між Косівською міською радою  та ТзОВ «Зелбудсервіс» встановлено, що на виконання умов вищезазначених договорів, Товариством за період з 01.01.2016 по 30.09.2019 виконано будівельних робіт (надано послуг) на загальну суму 2 965 007,80 грн., в тому числі за період з 01.01.2016 по 31.12.2016 на суму 1 491 274,80 грн., за період з 01.01.2017 по 31.12.2017 на суму 1 162 293,60 грн. та за період з 01.01.2019 по 30.09.2019 на суму 311 439,80 грн.

Виконані роботи оформлені актами приймання виконаних робіт форми КБ-2в i довідками про вартість виконаних робіт та витрат форми КБ-3 (типові форми первинних облікових документів у будівництві).

Звіти про витрати основних матеріалів у будівництві у співвідношенні з виробничими нормами (форма М-29) та Звіти про рух матеріальних цінностей (форма М-19) ТОВ «Зелбудсервіс» для звірки не надано.

Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд, додаткові витрати при виконанні будівельно-монтажних робіт у зимовий (літній) період, витрати пов’язані із відрядженням працівників, кошти на покриття ризиків та кошти на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами в актах виконаних будівельних робіт не враховувались.

При розрахунку загальновиробничих витрат до І та ІІІ блоку застосовувались понижуючі коефіцієнти.

Перевіркою дотримання правил визначення вартості робіт в частині дотримання усереднених показників для визначення розміру кошторисного прибутку та адміністративних витрат по об’єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Б. Хмельницького в м. Косів Івано-Франківській області», по об’єкту «Капітальний ремонт вул. Б. Хмельницького в м. Косові Івано-Франківської області» та по об’єкту «Капітальний ремонт транспортної розв’язки на перехресті вул. С. Бандери та вул. Т. Шевченка в м. Косів» порушень не встановлено.

Вибірковою звіркою відповідності кількості та найменувань використаних матеріалів, які включені у відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт ф.КБ-2в, а саме: цемент, труба каналізаційна гофрована, муфти для труб, ущільнювачі для труб, плити днищ, плити покриття, кільця для оглядових колодязів, кільця опорні, дорожні знаки, стояки металеві, кріплення, поребрики, емульсія бітумна, бруківка тротуарна, асфальтобетон, щебінь підтверджено накладними на придбання.

При цьому, ТОВ «Зелбудсервіс» документально не підтверджено первинними документами придбання та списання (накладні, акти на списання, оборотно-сальдові відомості по рах. 201, 205) окремих будівельних матеріалів (виробів), включених у відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт ф.КБ-2в по на загальну суму 4 304,00 грн. без ПДВ, зокрема по об’єкту «Капітальний ремонт вул. Хмельницького в м. Косів Івано-Франківської області» на суму 1 333,00 грн., по об’єкту «Дощова каналізація від пров. Шевченка, вздовж вул. Шевченка до перехрестя вулиць Тиха-Девдюка (капітальний ремонт)» на суму 864,00 грн., по об’єкту «Капітальний ремонт транспортної розв’язки на перехресті вул. С. Бандери та вул. Т. Шевченка в м. Косів» на суму 2 107,00 грн.

Внаслідок не підтвердження використання окремих матеріалів при виконанні робіт по об’єкту «Капітальний ремонт вул. Хмельницького в м. Косів Івано-Франківської області» на суму 1 333,00 грн., по об’єкту «Дощова каналізація від пров. Шевченка, вздовж вул. Шевченка до перехрестя вулиць Тиха-Девдюка (капітальний ремонт)» на суму 864,00 грн., по об’єкту «Капітальний ремонт транспортної розв’язки на перехресті вул. С. Бандери та вул. Т. Шевченка в м. Косів» на суму 2 107,00 грн завищено вартість виконаних робіт на загальну суму 5165,00 грн з  врахуванням ( ПДВ), що є порушенням п.16 ПСБО 18 «Будівельні контракти», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2001 № 205 (із змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 21.05.2001 №433/5624 та п.1, 5 ст. 9 Закону України  № 996-ХІV.

На підтвердження роботи машин, механізмів, включених у відомості ресурсів до актів приймання виконаних підрядних робіт ф.КБ-2в, ТОВ «Зелбудсервіс» представлено оборотно-сальдову відомість по рах. 10 «Основні засоби», акт приймання-здавання робіт – послуг асфальтоукладчика від 31.07.2016 №14, акт надання послуг по оренді котка від 31.07.2016 №31/05-17 та акт надання послуг екскаватора від 12.07.2016 № 495.

На підтвердження перевезення грунту до 3 км, без завантаження в загальній кількості 1 726,21 т до звірки надано подорожні листи вантажного автомобіля, де зазначено пункт навантаження та розвантаження (вул. Дружби м. Косів).

Однак, Товариством документально не підтверджено витрати щодо перевезення сміття до 3 км, без завантаження, включені у відомість ресурсів до акту приймання виконаних будівельних робіт ф.КБ-2в  за грудень 2017 року по об’єкту «Капітальний ремонт транспортної розв’язки на перехресті вул. С. Бандери та вул. Т. Шевченка в м. Косів, Івано-Франківської області» в загальній сумі 1 105,00 грн. без ПДВ.

Враховуючи вищенаведене Товариством завищено вартість виконаних робіт на загальну суму 1 326,00 грн. (з ПДВ), що є порушенням що є порушенням п.16 ПСБО 18 «Будівельні контракти», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2001 № 205 (із змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 21.05.2001 №433/5624 та п.1, 5 ст. 9 Закону України  № 996-ХІV.

Операцію з прийняття завищеної вартості виконаних робіт в бухгалтерському обліку відображено в меморіальному ордері №6 «Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами» за липень, жовтень 2016 року  та грудень 2017 року за дебетом рахунку 802 “Видатки з міського бюджету на  утримання установи інші заходи”, кредитом рахунку 675 «Розрахунки з іншими кредиторами».

Внаслідок зазначених порушень у «Звіті про надходження і використання власних надходжень (форми- 2) завищено касові та фактичні видатки за 2016 рік по КФКВ 170703 «Видатки на проведення робіт, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг» КЕКВ 2240 «Оплата послуг ( крім комунальних») на суму 1438,00 грн;  у Звіті про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма 4-3м) по КФКВ 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ»  «КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» на 1198,00 грн та за 2017 рік по КЕКВ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних) – 3855,00 грн, чим порушено вимоги ч.1 ст.3, ч.3 ст.9 Закону України № 996-XIV, п. 35 ст. 116 Бюджетного кодексу.

В ході ревізії оплату завищеної вартості виконаних робіт в сумі 6491,00 грн відшкодовано шляхом перерахування коштів ТзОВ «Зелбудсервіс» на рахунок  Косівської міської ради  ( пл.дор. від  02.12.2019 №150).

(Матеріали зустрічної звірки щодо документального та фактичного підтвердження виду, обсягу операцій та розрахунків у ТзОВ «Зелбудсервіс» для з’ясування їх реальності та повноти відображення в обліку Косівської  міської ради від 11.11.2019 №05-21/51-з та копія платіжного доручення від 02.12.2019 №150 в Додатках 83, 84 до акту).

 

Філія «Косівський райавтодор» ДП «Івано-Франківський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України».

Філією «Косівський райавтодор» ( надалі- Підрядник») в період що підлягав звірці укладено з Косівською міською радою (далі – Замовник) 14 договорів та додаткових угод на виконання робіт з зимового утримання автомобільних доріг на території Косівської міської ради та утримання вулично-дорожньої мережі в м. Косів, всього на 158 358,0 гривень.

Зустрічною звіркою щодо документального та фактичного підтвердження виду, обсягу і якості операцій та розрахунків, що здійснювались між Косівською міською радою  та  Філією «Косівський райавтодор» встановлено, що Філією виконано  робіт у відповідності до укладених договорів на загальну суму 157 960,0 гривень та оформлено актами приймання підрядних робіт форми №КБ-2в, які підписані представниками Замовника та підрядника та скріплені відповідними печатками.

В рахунок оплати вартості виконаних робіт Підприємством отримано від Косівської міської ради кошти в сумі 157 960,0 гривень.

Акти приймання виконаних підрядних робіт форми №КБ-2в  оформлялися на програмному комплексі «Строительные Технологии – Смета» із застосуванням відомчих будівельних норм ВБН Д 1.1-218-1-2001, затверджених наказом Державної служби автомобільних доріг України від 29.06.2004 №410, від 19.12.2005 №631/1 та від 14.06.2006 №258 і узгодженого листом Державного комітету України з будівництва та архітектури від 09.04.2004. №7/10-278 та наказом Держбуду України від 13.06.2005 №94 (із змінами та доповненнями) та СОУ 42.1-37641918-050:2012 «Порядок визначення вартості капітального та поточного ремонтів автомобільних доріг загального користування (державного та місцевого значення)».

Списання матеріальних ресурсів здійснюється згідно актів списання по об’єкту будівництва на підставі актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в.

Вибірковою звіркою кількості та вартості матеріальних ресурсів, які включені в акти приймання виконаних будівельних робіт (ф.КБ -2в) підтверджено даними бухгалтерського обліку підприємства  (акти на списання, оборотно-сальдові відомості по рахунках 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями»). Розбіжностей не встановлено.

Перевіркою правильності і обґрунтованості розрахунку заробітної плати в зазначених актах виконаних робіт встановлено, що розрахунки заробітної плати проведено у відповідності до вимог Правил визначення вартості будівництва, на підставі нормативних трудовитрат на виконані обсяги робіт.

В акти приймання виконаних будівельних робіт витрати на відрядження працівників не включалися.

Перевіркою дотримання правил визначення вартості робіт в частині дотримання усереднених показників для визначення розміру кошторисного прибутку, розбіжностей не встановлено.

Вибірковою звіркою  правильності і обґрунтованості розрахунку заробітної плати в зазначених актах виконаних робіт встановлено, що розрахунки заробітної плати проведено у відповідності до вимог Правил визначення вартості будівництва, на підставі нормативних трудовитрат на виконані обсяги робіт.

Для виконання вищезазначених робіт (по укладених договорах), використовувалась  власна техніка.

Звіркою не підтверджено 11 км проходу автогрейдера ГС -14.02 потужністю 99 кВт, що призвело до завищення вартості виконаних робіт в 2018 році на 1 327,2 грн (з ПДВ), що є порушенням п.16 ПСБО 18 «Будівельні контракти», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2001 № 205 (із змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 21.05.2001 №433/5624 та п.1, 5 ст. 9 Закону України  № 996-ХІV.

Операцію з прийняття завищеної вартості виконаних робіт в бухгалтерському обліку відображено в меморіальному ордері №6 «Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами» за 2018 рік за дебетом рахунку 802 “Видатки з міського бюджету на  утримання установи інші заходи”, кредитом рахунку 675 «Розрахунки з іншими кредиторами».

Внаслідок зазначених порушень у «Звіті про надходження і використання власних надходжень (форми-2) завищено касові та фактичні видатки за 2018 рік по КПКВ 0117472 «Утримання та розвиток інших об’єктів транспортної інфраструктури» КЕКВ 2240  «Оплата послуг (крім комунальних)» на 1327,20 грн, чим порушено вимоги ч.1 ст.3, ч.3 ст.9 Закону України № 996-XIV, п. 35 ст. 116 Бюджетного кодексу

В ході ревізії оплату завищеної вартості виконаних робіт в сумі 1327,20 грн відшкодовано шляхом перерахування коштів Філією «Косівський райавтодор» на рахунок  Косівської міської ради  ( пл.дор. від  26.12.2019 №349).

(Матеріали зустрічної звірки щодо документального та фактичного підтвердження виду, обсягу операцій та розрахунків у Філії «Косівський райавтодор» для з’ясування їх реальності та повноти відображення в обліку Косівської  міської ради від 18.11.2019 №06-21/37-з та копія платіжного доручення від 26.12.2019 №349 у Додатках 85, 86 до акту)

Загалом, ревізією видатків на капітальне будівництво, реконструкцію та ремонт  встановлено порушень на загальну суму 139549,76 грн (з ПДВ).

 

3.10. Утворення та використання власних надходжень бюджетних установ. Надання адміністративних послуг.

Ревізією утворення та використання власних надходжень, надання адміністративних послуг проведено суцільним методом.

Перевіркою щодо утворення та використання власних надходжень бюджетних установ, надання адміністративних послуг встановлено, що відповідно до даних бухгалтерського обліку Косівської міської ради,  власних надходжень за ревізійний період не обліковується. За ревізійний період, надання адміністративних послуг, Косівською міською радою не здійснювалося.

До ревізії надано договір міни від 31 серпня 2010 року в якому зазначено, що Територіальна громада м. Косів в особі Косівської міської ради передає Територіальній громаді міст, сіл і селищ Косівського району в особі Косівською районної ради у власність належну їй на праві комунальної власності нежитлову будівлю, а взамін Територіальна громада міст, сіл і селищ Косівського району в особі Косівською районної ради передає Територіальній громаді м. Косів в особі Косівською міської ради у власність належні їй на праві комунальної власності нежитлові приміщення адмінбудинку.

У власність Територіальної громади м. Косів в особі Косівської міської ради переходять нежитлові приміщення адмінбудинку загальною площею 271,7 кв.м., що становлять 10/100 частин адмінбудинку, а саме, приміщення № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, що знаходяться в м. Косів, майдан Незалежності, буд. № 11 Косівського району, Івано-Франківської області.

Водночас, до ревізії надано договір безоплатного користування майном від 01.02.2012 № 11 (далі – Договір № 11) укладений Косівською міською радою в особі міського голови Фокшея Миколи Миколайовича (далі – Майнодавець) з МКП «Косівміськводосервіс», в особі директора Сліпанюка Юрія Васильовича предметом якого є передача у безоплатне користування МКП «Косівміськводосервіс» (далі – Майноутримувач) приміщень площею 15,2 кв.м., які знаходяться в м. Косів, майдан Незалежності, буд. № 11.

Термін дії договору з 01.02.2012 до 31.12.2012.

Договором № 11 передбачено, що Майноутримувач зобов’язується прийняти в безоплатне користування будівлі згідно технічної документації на будівлі; використовувати приміщення за цільовим призначенням; здійснювати поточний ремонт будівель за свій рахунок; утримувати приміщення в належному санітарному стані; дотримуватись правил протипожежної безпеки; своєчасно та в повному обсязі сплачувати комунальні платежі за користування приміщенням (п.п. 2.2.1-2.2.6 Договору № 11).

Також п.5.2 Договору № 11 передбачено, що Договір вважається продовженим на той самий термін на таких самих умовах, якщо за один місяць до закінчення терміну дії договору жодна із сторін не подала письмової заяви про його припинення.

Водночас до ревізії надано Договір оренди комунального майна від 04.01.2016 № 2, укладений Косівською міською радою в особі міського голови Плосконоса Юрія Олександровича з (далі – Майнодавець) з Косівською районною державною адміністрацією в особі голови адміністрації Томащука Зеновія Юрійовича (далі – Майноутримувач) предметом якого є передача у користування Майноутримувачу приміщення площею 28,3 кв.м. для розміщення Центру надання адміністративних послуг Косівською районної державної адміністрації (далі – Центр надання адміністративних послуг).

Термін дії договору з 01.01.2016 до 31.12.2017, а орендна плата за користування приміщенням становить 1 гривню в рік.

Пунктом 5.2 договору передбачено, що сторона, яка відмовляється від договору, повинна повідомити другу сторону за один місяць про його розірвання.

Разом з тим до ревізії надано Договір про відшкодування витрат Майнодавця на утримання майна та надання комунальних послуг від 04.01.2016 № 3, (далі – Договір № 3) укладений Косівською міською радою в особі міського голови Плосконоса Юрія Олександровича (далі – Майнодавець) з Косівською районною державною адміністрацією в особі голови адміністрації Томащука Зеновія Юрійовича (далі – Майноутримувач).

Термін дії договору з 01.01.2016 до 31.12.2017.

В п.1.1. Договору № 3 зазначено, що Майнодавець забезпечує обслуговування, експлуатацію та ремонт приміщень, що знаходяться в будівлі за адресою м. Косів, майдан Незалежності,11, утримання прибудинкової території, а Майноутримувач бере участь у витратах Майнодавця на виконання вказаних робіт пропорційно до займаної ним площі в цій будівлі.

Контрольним оглядом приміщень, що належать на праві власності Косівський міській раді комісією в складі: заступника міського голови Костинюка С.В., спеціаліста І категорії – бухгалтера-економіста Федур У.Р., спеціаліста І категорії із захисту майнових прав та договірних відносин Мицкан В.В. в присутності головного державного аудитора відділу контролю у галузі промисловості, енергетики, транспорту та фінансових послуг Управління Західного офісу Держаудитслужби в Івано-Франківській області Труш Г.В. проведено огляд приміщень, що знаходиться у лівому крилі будинку за адресою: м. Косів, майдан Незалежності,11 (далі-приміщення) встановлено, що у приміщенні здійснюють діяльність МКП «Косівміськводосервіс» (займає кабінет площею 15,4 м.кв.), МКП «Косів» (займає кабінети площею 13,4 м.кв. та 9,8 м.кв.) та Центр надання адміністративних послуг Косівської районної державної адміністрації (займає кабінет площею 28,3 м.кв.). Лічильники обліку теплової енергії та електроенергії у приміщеннях відсутні.

(Акти огляду від 31.10.2019  у Додатках 87 до акта).

Слід зазначити, що до ревізії не надано договору оренди комунального майна та договору на відшкодування вартості комунальних послуг укладених  Косівською міською радою з МКП «Косів» що діяли у ревізійний період.

Міському голові Косівською міської ради Плосконосу Ю.О. вручено запит від 11.12.2019 щодо надання договорів, укладених з МКП «Косів», зокрема: договору оренди комунального майна та договору про відшкодування витрат на утримання комунального майна та відшкодування комунальних послуг яким пояснення не надано.

Ревізією дотримання законодавства при проведенні орендарями розрахунків з Косівською міською радою за спожиті ними комунальні послуги та послуги оренди комунального майна встановлено, що в порушення ст.ст. 9, 10 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» від 10.04.1992 № 2269-ХІІ (зі змінами), в 2016-2019 роках в приміщенні Косівською міської ради без договірних відносин розміщене МКП «Косів».

Відшкодування витрат на комунальні послуги МКП «Косівміськводосервіс», МКП «Косів» та Центр надання адміністративних послуг, які здійснювали свою діяльність  у приміщеннях міської ради протягом 2016-2019 не здійснювалось.

При цьому, Косівською міською радою за рахунок коштів загального фонду протягом ревізійного періоду здійснювалось оплату за послуги з постачання електричної енергії та послуги з опалення за адресою: м. Косів, майдан Незалежності, буд. № 11.

Відповідно до наданих до ревізії документів щодо відшкодування протягом ревізійного періоду витрат за спожиту електроенергію та витрат на опалення здійснено видатки за рахунок коштів загального фонду Косівською міської ради (КФК 10116 (у 2016 році), КФК 100170 (у 2017 році та КПК 110150 у 2018-2019 роках) на загальну суму 112 890,06 грн. (з них у 2016 році – 35 699,41 грн.; у 2017 році – 36 007,63 грн.; у 2018 році – 35 000,0 грн.; за період з 01.01.2019 по 30.09.2019 – 6 183,02 грн.) в тому числі за спожиту електроенергію та опалення приміщень, які орендують МКП «Косівміськводосервіс», МКП «Косів» та Центр надання адміністративних послуг Косівської районної державної адміністрації (далі- Центр надання адміністративних послуг).

Внаслідок зазначеного, в порушення статті 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-ХІV з наступними змінами, Косівською міською радою за період з 01.01.2016 по 30.09.2019 зайво проведено видатки за спожиту електроенергію та опалення (КФК 10116 (у 2016 році), КФК 100170 (у 2017 році) та КПК 110150 (у 2018-2019 роках) тобто, безпідставно покрито витрати сторонніх юридичних осіб в сумі 30 960,78 грн.

          (Розрахунок вартості невідшкодованих комунальних послуг у Додатку 88 до акта).

Зустрічними звірками від 11.11.2019 № 52 та від 15.11.2019 № 53, проведеними відповідно у МКП «Косівміськводосервіс», МКП «Косів» встановлено, що вищезазначені підприємства вартість спожитої електроенергії та вартість витрат на опалення Косівський міській раді не відшкодовували.

(Матеріали зустрічних звірок від 11.11.2019 № 52 та від 15.11.2019 № 53 в Додатках 3, 89 до акта).

Відповідно до посадових обов’язків міський голова Плосконос Ю.О. організовує в межах, визначених Законом, роботу відповідної ради та її виконавчого комітету; здійснює керівництво апаратом виконавчого комітету; укладає від імені територіальної громади, міської ради та виконавчого комітету договори відповідно до законодавства.

Відповідно до ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV із змінами відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фактів здійснення всіх господарських операцій несе власник або уповноважений орган (посадова особа), який здійснює керівництво підприємством відповідно до законодавства та установчих документів.

На запит міському голові Плосконосу Ю.О. від 11.12.2019 щодо відшкодування МКП «Косів» орендної плати, вартості спожитої електроенергії та вартості опалення відповідь не надано.

(Запит міському голові Плосконосу Ю.О. у Додатку 90 до акта).

Відповідно до посадових обов’язків головний бухгалтер міської ради Медведчук Н.Ф. здійснює бухгалтерський облік та контроль за використанням бюджетних коштів, які виділяються для фінансування комунальних підприємств по благоустрою, капітальному ремонту житлового фонду, по формуванню кошторисів; веде облік касових та фактичних видатків; несе відповідальність за виконання дорученої дохідної частини бюджету згідно розподілу, затвердженого рішенням сесії.

На запит головному бухгалтеру Медведчук Н.Ф. від 11.12.2019 щодо відшкодування МКП «Косів» орендної плати, вартості спожитої електроенергії та вартості опалення відповідь не надано.

(Запит головному бухгалтеру Медведчук Н.Ф. від 11.12.2019 Додатку 91 до акта).

Крім того, зустрічною звіркою щодо документального та фактичного підтвердження виду, обсягу операцій та розрахунків у міському комунальному підприємстві «Косівміськводосервіс» (далі – МКП «Косівміськводосервіс», Підприємство) для з’ясування їх реальності та повноти відображення в обліку Косівської міської ради встановлено, що міська рада, в особі міського голови Фокшея М.М. (надалі – Орендодавець), з одного боку та МКП «Косівміськводосервіс»,  в особі директора  Сліпанюка Ю.В.( надалі – Орендар) з іншого боку уклала 5 договорів. зокрема:

– від 03.01.2012 №8, згідно якого Орендодавець зобовязується передати Орендареві в строкове платне користування автомобіль вакуумний КО-503 на шасі ГАЗ-3309, 2009 року випуску, державний номер АТ 3497 АХ, балансовою вартістю 129000,00 грн, а Орендар зобовязується прийняти названий транспортний засіб та використовувати його виключно за призначенням, а також сплачувати Орендодавцеві орендну плату;

– від 03.01.2012 №11, згідно якого Орендодавець зобовязується передати Орендареві в строкове платне користування екскаватор ЕО-2626 ТО-49 «Борекс»-2201, 2007 року випуску, балансовою вартістю 250000,00 грн, а Орендар зобовязується прийняти названий транспортний засіб та використовувати його виключно за призначенням, а також сплачувати Орендодавцеві орендну плату;

– від 03.01.2012 №12, згідно якого Орендодавець зобовязується передати Орендареві в строкове платне користування спеціальний транспортний засіб – каналопромивочну машину IZUZU КО-503 КП-15, 2009 року випуску, державний номер АТ 9695 АХ, балансовою вартістю 485000 грн, а Орендар зобовязується прийняти названий транспортний засіб та використовувати його виключно за призначенням, а також сплачувати Орендодавцеві орендну плату;

– від 23.01.2012  №13, де Орендодавець зобовязується передати Орендареві в строкове платне користування автомобіль ГАЗ-3309 на шасі, 2010 року випуску, державний номер АТ 1023 ВВ, балансовою вартістю 279800,00 грн, а Орендар зобовязується прийняти названий транспортний засіб та використовувати його виключно за призначенням, а також сплачувати Орендодавцеві орендну плату;

– від 03.01.2012 №10, де Орендодавець зобовязується передати Орендареві в строкове платне користування автомобіль КО-431 на шасі ЗІЛ-130, 1986 року випуску, державний номер  АТ 0897 ВА, балансовою вартістю 180000,00 грн, а Орендар зобовязується прийняти названий транспортний засіб та використовувати його виключно за призначенням, а також сплачувати Орендодавцеві орендну плату.

Орендар бере на себе зобовязання  своєчасно та в повному розмірі вносити орендну плату до першого грудня  кожного року ( п.2.3 договорів).

Пунктом 2.4 передбачено, що орендар здавати транспортний засіб у суборенду має право лише за письмовою згодою Орендодавця.

Згідно п.3.1 вищезазначених договорів розмір щорічної орендної плати становить відповідно 129,00 грн, 250,00 грн, 485,00 грн та 279,00 грн та 180,00 грн.

Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до 31.12.2012 року. Договір вважається продовженим на той самий термін на таких самих умовах, якщо за один місяць до закінчення терміну дії договору жодна із сторін не подала письмової заяви про його припинення  ( п.6.1 Договорів).

Згідно рішення двадцять пятої сесії сьомого демократичного скликання Косівської міської ради від 13.03.2018 №3.1-25/2 «Про передачу функцій комунальним підприємствам» автомобіль вакуумний ГАЗ-3309 року випуску, державний номер АТ 1023 ВВ, балансовою вартістю 279800,00 грн  та автомобіль КО-431 на шасі ЗІЛ-130, 1986 року випуску, державний номер  АТ 0897 ВА, балансовою вартістю 180000,00 грн з 01.04.2018 року передано міському комунальному підприємству «Косів».

За ревізійний період за даними бухгалтерського обліку Підприємства нарахування орендної плати не відображено та відповідно  Косівській міській раді не перераховано.

За період з 01.01.2016 по 30.09.2019 відповідно до умов договорів  розмір  орендної плати за користування транспортними засобами становить 4272,75 грн, з них за 2016 рік – 1323,00 грн (129,00+250,00+485,00 +279,00 +180,00), 2017 рік -1323,00грн (129,00+250,00+485,00+279,00 =180,00), 2018 рік – 978,75грн  (129,00+250,00+485,00 +69,75 +45) грн та  за період з 01.01.2019 по 30.09.2019  –648,00 грн (129,00+250,00+485,00 =864,00 :12міс. х 9міс.).

Внаслідок зазначеного, на порушення умов договорів та статті 762 Цивільного Кодексу України від 16.01.2003 №435-ІV з наступними змінами, МКП «Косівміськводосервіс» не сплачено орендну плату в сумі 4272,75 грн.

При цьому, Косівською міською радою на порушення статті 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-ХІV з наступними змінами, по даних бухгалтерського обліку не відображено станом на 30.09.2019 по розрахунках з орендарем автомобілів МКП «Косівміськводосервіс» дебіторську заборгованість по орендній платі в сумі 4272,75 грн.

Внаслідок зазначеного міським бюджетом недоотримано орендної плати в сумі 4272,75 грн.

Також зустрічною звіркою встановлено, що згідно п.2 рішення виконавчого комітету Косівської міської ради від 23.12.2009 №196-1 передано на баланс МКП «Косівміськводосервіс» міську вбиральню по вул. Попова в м. Косів.

Згідно рішення ХІУ сесії шостого демократичного скликання Косівської міської ради від 20.03.2012 №2.9-14 «Про передачу в оренду приміщення громадської вбиральні» приміщення громадської вбиральні передано в оренду ФОП Ярохно Р.В.

Пунктом 2 вищезазначеного рішення встановлена річна орендна плата в розмірі 3% від експертної оцінки.

Рішенням ХХІІ сесії шостого демократичного скликання від 21.06.2013 №97-22  продовжено договір оренди громадської вбиральні на один рік.

До звірки надано договір оренди майна, що належить до власності територіальної громади м. Косів  від 15.05.2013 №1.

Згідно п.3.7 Договору орендна плата перераховується Орендарем не пізніше 10 числа місяця, наступного за звітним в розмірі 270,85 грн з урахуванням щомісячного індексу інфляції.

Пунктом 10.1 Договору  передбачено, що договір укладено на 1 рік та діє з моменту підписання сторонами. У разі відсутності заяви однієї із сторін про припинення або зміну цього Договору за один місяць до закінчення строку його чинності Договір вважається продовженим  на той самий термін  і на тих самих умовах , які були передбачені цим Договором ( п.10.6 Договору).

Додатковою угодою від 01.03.2019 №1 до договору від 15.05.2013 №1 термін дії Договору оренди продовжено до 15.05.2021 року.

До звірки надано висновок №11.05.12 на ринкову вартість громадської вбиральні, що належить територіальній громаді м. Косова (комунальна вартість), проведеного експертом – оцінювачем Худаком Я.І. Ринкова вартість обєкта оцінки для оренди  становить 108328,00 грн (без ПДВ).

За період з  01.01.2016 по 30.09.2019 Підприємством нараховано орендної плати  в сумі  12188,25 грн, сплачено ФОП Ярохно Р.В. – 9750,60 грн.

За даними бухгалтерського обліку Підприємства станом на 30.09.2019 року дебіторська заборгованість за оренду майна  склала в сумі 2437,65 грн без (ПДВ).

При цьому, розмір орендної плати не скориговано на індекс інфляції (п.3.7 Договору від 15.05.2013 №1) та не нараховано ПДВ (вартість обєкта оцінки для оренди визначена без ПДВ).

В результаті  перерахунку орендної плати  на індекс інфляції  та з врахуванням (ПДВ) донараховано ФОП Ярохно Р.В. орендної плати на суму  8526,66 грн з (ПДВ).

При цьому, на порушення п.4.2 Методики розрахунку плати за оренду майна територіальної громади м. Косова та п. 13.2 Положення про порядок передачі в оренду майна, що перебуває у комунальній власності міста Косова та порядок проведення конкурсу на право оренди комунального майна територіальної громади м. Косова, затвердженого рішенням сесії міської ради від 18.09.2013 №7.15-23 МКП «Косівміськводосервіс» за період з 01.01.2016 по 30.09.2019  не спрямовано 50 відсотків плати за оренду Орендодавцю (міській раді), що складає  на загальну суму 7615,23 грн (15230,45 х50%).

(Матеріали зустрічної звірки від 11.11.2019 № 52-з в Додатку 89 до акта).

При цьому, Косівською міською радою на порушення статті 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-ХІV з наступними змінами, по даних бухгалтерського обліку не відображено станом на 30.09.2019 по розрахунках з МКП «Косівміськводосервіс» дебіторську заборгованість по частині орендної плати в сумі 7615,23 грн.

Внаслідок зазначеного міським бюджетом недоотримано орендної плати в сумі 7615,23 грн.

 

3.11 Своєчасність укладання договорів про пайову участь замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста. Повнота сплати коштів пайової участі до міського бюджету.

Ревізію своєчасності укладання договорів про пайову участь замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста, повноти сплати коштів пайової участі до міського бюджету проведено суцільним методом.

Відповідно до статті 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 № 3038-VI (з наступними змінами та доповненнями) (далі – Закон України від 17.02.2011 № 3038-VI) визначено, що порядок  залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту встановлюють органи місцевого самоврядування відповідно до цього Закону. Замовник, який має намір щодо забудови земельної ділянки у відповідному населеному пункті, зобов’язаний взяти участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту, крім випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті. Також, визначено, що пайова участь у розвитку інфраструктури населеного пункту полягає у перерахуванні замовником до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію до відповідного місцевого бюджету коштів для створення і розвитку зазначеної інфраструктури. Договір про пайову участь у розвитку інфраструктури населеного пункту укладається не пізніше ніж через 15 робочих днів з дня реєстрації звернення замовника про його укладення, але до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію.

Частиною 2 статті 40 Закону України від 17.02.2011 № 3038-VI визначено, що замовник зобов’язаний взяти участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту.

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень у сфері архітектурно-будівельного контролю та удосконалення містобудівного законодавства» від 09.04.2015 № 320-VІІІ статтю 40 Закону України від 17.02.2011 № 3038-VI доповнено з 01.09.2015 частиною 11, відповідно до якої інформація щодо договору про пайову участь у розвитку інфраструктури населеного пункту та його виконання зазначається у декларації про готовність об’єкта до експлуатації або в акті готовності об’єкта до експлуатації.

Рішенням шістнадцятої сесії VI демократичного скликання Косівської міської ради від 19.09.2012 №1-16 затверджено Порядок залучення та використання пайової участі (внеску) замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Косів (надалі – Порядок).

Рішенням двадцять першої сесії VIІ демократичного скликання Косівської міської ради від 05.10.2017 №3.1 затверджено Порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі замовників у розвитку інфраструктури міста Косів (надалі – Порядок).

Зазначений Порядок розроблено відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», статті 40 та частини 7 Розділу V «Прикінцеві положення» Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

Даним Порядком визначено порядок, умови і методику розрахунку розміру пайових внесків, порядок укладання договору про пайову участь та сплати пайового внеску, здійснення контролю за укладанням та дотриманням договірних умов.

(Копія Рішення двадцять першої сесії VIІ демократичного скликання Косівської міської ради від 05.10.2017 №3.1 у Додатку 92 до акта).

Косівською міською радою до ревізії надано 10 договорів про пайову участь замовників будівництва у розвитку інфраструктури міста укладених протягом 2016-2019 років. Відповідно до зазначених договорів замовниками будівництва сплачено до міського бюджету 45721,44 грн. пайового внеску.

Розрахунки пайового внеску до зазначених договорів проведено у відповідності до вищезазначених Порядків залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі замовників у розвитку інфраструктури міста Косів.

На запит Управління Західного офісу Держаудитслужби в Івано-Франківській області від 29.11.2019 № 13-09-05-14/4183-2019 щодо зареєстрованих декларацій про початок виконання будівельних робіт та про готовність об’єкта до експлуатації в м. Косів, Управлінням державної архітектурно-будівельної інспекції в Івано-Франківській області надано інформацію від 17.12.2019 № 1009-1.20/1/1813.

(Запит Управління Західного офісу Держаудитслужби в Івано-Франківській області від 29.11.2019 № 13-09-05-14/4183-2019 та інформація Управління державної архітектурно-будівельної інспекції в Івано-Франківській області від 17.12.2019 № 1009-1.20/1/1813 у Додатках 93, 94 до акта).

Звіркою укладених міською радою договорів про пайову участь замовників будівництва у розвитку інфраструктури міста з даними інформації Управління державної архітектурно-будівельної інспекції в Івано-Франківській області про зареєстровані декларації про початок виконання будівельних робіт та про готовність об’єкта до експлуатації в м. Косів встановлено, що 11 замовниками, якими протягом 2016-2019 років подано декларації (повідомлення) про початок виконання будівельних робіт в м. Косів не укладено з міською радою договори про пайову участь замовників будівництва у розвитку інфраструктури міста та не сплачено пайовий внесок. Слід зазначити, що станом на 30.09.2019 зазначеними замовниками будівництва об’єкти не введено в експлуатацію. Крім того, Управлінням державної архітектурно-будівельної інспекції в Івано-Франківській області в наданій інформації не зазначено площу 11 об’єктів будівництва, які не введено в експлуатацію, в зв’язку з чим розрахувати упущену вигоду в отриманні додаткових доходів міським бюджетом не видається можливим.

 

3.12. Забезпечення цільового використання бюджетних коштів.

Ревізію забезпечення цільового використання бюджетних коштів проведено суцільним методом.

Ревізією цільового використання Косівською міською радою бюджетних коштів за ревізійний період порушень, окрім задокументованих в розділі акта ревізії «Стан використання коштів, виділених на здійснення заходів і завдань державних цільових програм та/або місцевих програм», не встановлено.

 

3.13 Стан виконання заходів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2014 №65 та від 11.10.2016 №710 «Про ефективне використання державних коштів».

Ревізію стану виконання заходів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2014 № 65 «Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету» та від 11.10.2016 №710 «Про ефективне використання державних коштів» проведено суцільним способом.

З метою отримання інформації про затвердження сесією міської ради Заходів щодо наповнення міського бюджету, ефективного та раціонального використання бюджетних коштів і посилення фінансово-бюджетної дисципліни надано запит секретарю міської ради Печижаку Р.М.

Відповідно до наданої на запит інформації, рішення про затвердження заходів щодо ефективного та раціонального використання державних коштів сесією міської ради не приймались.

(Інформація у Додатку 95 до акта).

 

3.14 Дотримання законодавства про державні закупівлі.

Згідно ст. 11 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII (далі – Закон № 922-VIII) та розпорядження міського голови міста Косова (далі – Замовник) від 08.12.2016 № 141 «Про створення тендерного комітету Косівської міської ради та затвердження його складу» затверджено новий склад тендерного комітету (далі – комітет) у складі п’яти осіб: Костинюк Святослав Васильович, заступник міського голови – голова тендерного комітету; Печижак Роман Михайлович, секретар ради; Михайлюк Таїсія Іванівна, секретар виконавчого комітету міської ради; Федур Уляна Романівна, спеціаліст 1 категорії, бухгалтер-економіст міської ради; Сав’юк Людмила Володимирівна, спеціаліст 2 категорії, юрисконсульт міської ради та затверджено Положення про тендерний комітет Косівської міської ради (далі – Положення), яким визначено правовий статус, загальні організаційні та процедурні засади діяльності тендерного комітету, а також його права, обов’язки та відповідальність.

Фактична кількість членів комітету Замовника відповідає кількості передбаченій законодавством.

Відповідно до п.2.13 Положення голова комітету персонально відповідає за виконання покладених на комітет функцій, а відповідно до п. 2.15 Положення голова та секретар комітету персонально відповідають за повноту та достовірність інформації, що оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель для загального доступу.

Ревізією дотримання вимог чинного законодавства при створенні тендерного комітету порушень не встановлено.

Ревізією встановлено, що за період з 01.01.2017 по 30.09.2019 відповідно до річних планів на 2017-2019 роки (зі змінами), Замовником проведено 113 процедур закупівель загальною очікуваною вартістю
29 652 446,88 грн, в тому числі:

– 10 процедур відкритих торгів загальною очікуваною вартістю 12 971 511,4 грн, за результатами яких укладено 5 договорів на загальну суму договорів на суму 8 387 275,88 грн.

– 103 допорогові закупівлі на загальну суму 16 680 935,48 грн.

На виконання вимог ст.4 Закону України №922-VІІІ на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель «PROZORRO» оприлюднено річні плани закупівель на 2017-2019 роки зі змінами.

Перевіркою відповідності форм річних планів закупівель на 2017-2019 роки зі змінами, формі, яка затверджена наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України «Про затвердження форм документів у сфері публічних закупівель» від 22.03.2016 № 490 (далі – Наказ № 490), порушень не встановлено.

Ревізію проведено вибірковим способом по шести процедурах закупівель очікуваною вартістю 6 704 487,0 грн., за результатами яких укладено шість договорів на загальну суму 6 584 471,0 грн.

 

Відкриті торги на закупівлю предмета «Спецмашина для збору та перевезення побутових відходів у м. Косів Івано-Франківської області» очікуваною вартістю 1 800 367,00 грн (оголошення UA2018-11-20-001620-b).

Відповідно до змін до річного плану закупівель від 25.10.2017 за № UA-P-2018-11-20-002586-b, які оприлюднено згідно вимог ст.4 Закону України № 922-VIII на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель «PROZZORO»  (далі – веб-портал Уповноваженого органу) міською радою заплановано в листопаді 2018 року провести закупівлю предмету «Спецмашина для збору та перевезення побутових відходів у м. Косів Івано-Франківської області» очікуваною вартістю 1 800 367,00 грн.

Замовником оприлюднено оголошення про проведення відкритих торгів від 20.11.2018 за № UA-2018-11-20-001620-b.

Предмет закупівлі визначений за показником національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», який затверджений наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 23.12.2015 №1749 (далі – Єдиний закупівельний словник): 34140000-0 — Великовантажні мототранспортні засоби та підставі Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 17.03.2016 №454 (далі – Наказ №454). Таким чином, порушень при визначенні предмета закупівлі ревізією не встановлено.

Відповідно до наданого до ревізії протоколу засідання тендерного комітету Косівською міської ради від 20.11.2018 № 30, комітетом прийнято рішення застосувати процедуру відкритих торгів по предмету закупівлі – «Великовантажні мототранспортні засоби».

Рішенням комітету, яке оформлене протоколом від 05.12.2018 № 31 затверджено зміни до тендерної документації по закупівлі предмету «Великовантажні мототранспортні засоби».

Перевіркою дотримання вимог законодавства під час проведення вищезазначеної закупівлі в частині відповідності вимогам ст.10 Закону України №922-VIII порушень не встановлено.

На веб-порталі Уповноваженого органу оприлюднено:

– оголошення про проведення відкритих торгів UA-2018-11-20-001620-b;

– тендерна документація – Тендерна документація на закупівлю товару ДК 021:2015: 34140000-0 — Великовантажні мототранспортні засоби (спецмашина для збору та перевезення побутових відходів у м. Косів Івано-Франківської області);

– зміни до тендерної документації від 05.12.2018;

– перелік змін до тендерної документації від 05.12.2018;

– протокол розкриття тендерних пропозицій від 13.12.2018;

– повідомлення про намір укласти договір від 13.12.2018;

– договір про закупівлю товарів за державні кошти від 24.12.2018 № 25-12;

– звіт про укладений договір від 24.12.2018;

– звіт про виконання договору від 03.01.2019.

Тендерна документація (зі змінами) на закупівлю предмету «Великовантажні мототранспортні засоби», затверджена рішенням Тендерного комітету, яке оформлено протоколом від 20.11.2018 № 30 зі змінами від 05.12.2018 № 31 та підписана головою Комітету з розшифровкою підпису С.В. Костинюк.

У п. 1 Додатку 2 до Тендерної документації Замовником зазначено, що переможець торгів у строк, що не перевищує 5 днів з дати з оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір, повинен надати Замовнику інформацію в довільній формі за підписом уповноваженої особи переможця та завірену печаткою (у разі наявності) про те, що відомості про юридичну особу, яка є переможцем не вносились до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.

У зв’язку з набранням чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо доступу до публічної інформації у формі відкритих даних» від 09.04.2015№319-VIII Міністерство юстиції України з 13 липня 2015 року запустило оновлений реєстр, усі дані якого, крім персональних, є повністю відкритими. Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України (за адресою: http://corrupt.informjust.ua/) підлягають відомості про всіх осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень, щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.

Таким чином, ревізією встановлено, що на порушення ч.3 ст.17 та п.2 ч.2 ст.22 Закону України № 922-VIII Замовник вимагає документального підтвердження інформації, що міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним.

Відповідальною особою за вказане порушення за період з 27.11.2017 по дату завершення ревізії є голова комітету – С.В. Костинюк, який згідно п.2.13 розділу ІІ Положення та ч.2 ст.11 Закону України №922-VIII несе персональну відповідальність за виконання покладених на комітет функцій.

На запит від 11.12.2019 № 2 головою тендерного комітету – заступником міського голови Костинюком С.В. пояснення не надано.

(Запит від 11.12.2019 № 2 голові тендерного комітету – заступнику міського голови Костинюку С.В. у Додатку 96 до акта).

На участь у процедурі закупівлі надійшли дві тендерні пропозиції, зокрема від:

– ПП “Веставтобуд” з первинною пропозицією – 1 798 000,0 грн з ПДВ та остаточною пропозицією – 1 790 500,00 грн з ПДВ;

– ФО Мукосій Віталій Тарасович з первинною пропозицією – 1 797 000,00   грн з ПДВ та остаточною пропозицією –1 792 000,0 грн (з ПДВ).

Відповідно до ст.28 Закону України №922-VIII, електронною системою закупівель шляхом застосування електронного аукціону визначено найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію учасника ПП “Веставтобуд”  з остаточною пропозицією 1 790 500,00 грн.

До ревізії надано протокол засідання тендерного комітету Косівської міської ради від 13.12.2018 № 32, в якому зазначено, що тендерна пропозиція  ПП «Веставтобуд» відповідає вимогам тендерної документації.

Відповідно до наданого до протоколу засідання комітету від 13.12.2018 № 32 комітетом прийнято рішення про намір укласти договір про закупівлю з переможцем процедури ПП «Веставтобуд».

На виконання вимог ст.32 Закону України №922-VІІІ повідомлення про намір укласти договір надіслано переможцю.

Перевіркою відповідності форм документів наданих до ревізії формам затвердженим наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України «Про затвердження форм документів у сфері публічних закупівель» від 22.03.2016 №490 (далі – Наказ №490) порушень не встановлено.

Ревізією документів, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктами 2, 3, 5, 6 і 8 частини першої та частиною другою ст. 17 Закону України №922-VIII, оприлюднених переможцем торгів на веб-порталі Уповноваженого органу у строк, що не перевищує 5 днів з дати з оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір, порушень не встановлено.

За результатами проведеної процедури закупівлі між Замовником та учасником-переможцем торгів ПП «Веставтобуд» укладено договір про закупівлю товарів за державні кошти від 24.12.2018 № 25-12 (далі – Договір) на суму 1 790 500,00 грн (з ПДВ), який підписаний зі сторони ПП «Веставтобуд» директором з розшифровкою підпису О.М. Жук та зі сторони Косівської міської ради  міським головою з розшифровкою підпису Ю.О.Плосконос.

Зіставленням умов договору від 24.12.2018 № 25-12 з проектом договору, який опублікований у складі тендерної пропозиції  ПП «Веставтобуд» за результатами аукціону порушень не встановлено.

Відповідно до даних бухгалтерського обліку Міської ради по вищезазначеному договору ПП «Веставтобуд» згідно накладної від 26.12.2018 № 25-12 здійснило поставку автомобіля Mercedes-Benz Econic 2628 EURO-5 2010 року вартістю 1 790 500,00 грн, за які Міською радою оплачено кошти в повній сумі.

 

Відкриті торги на закупівлю предмета «Капітальний

ремонт дорожнього покриття вул. Ірчана в м. Косів Івано-Франківської області» очікуваною вартістю 3 383 522,00 грн

(оголошення UA-2018-09-21-001487-a).

Відповідно до змін до річного плану закупівель від 21.09.2018 за № UA-P-2018-09-21-003581-c , які оприлюднено згідно вимог ст.4 Закону України №922-VIII на веб-порталі Уповноваженого органу, міською радою заплановано у вересні 2018 року провести закупівлю предмету Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Ірчана в м. Косів Івано-Франківської області очікуваною вартістю 3 383 522,00 грн.

Замовником оприлюднено оголошення про проведення відкритих торгів від 21.09.2018 за № UA-2018-09-21-001487-a.

Предмет закупівлі визначений за показником національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», який затверджений наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 23.12.2015 №1749 45230000-8: Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь та підставі Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого Наказом 454. Таким чином, порушень при визначенні предмета закупівлі ревізією не встановлено.

Відповідно до наданого до ревізії протоколу засідання комітету від 21.09.2018 № 17, Замовником прийнято рішення застосувати процедуру відкритих торгів по закупівлі предмету «Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Ірчана в м. Косів Івано-Франківської області».

Перевіркою дотримання вимог законодавства під час проведення вищезазначеної закупівлі в частині відповідності вимогам ст.10 Закону України №922-VIII порушень не встановлено.

На веб-порталі Уповноваженого органу оприлюднено:

– оголошення про проведення відкритих торгів UA-2018-09-21-001487-a;

– тендерну документацію – Тендерна документація на закупівлю робіт ДК 021:2015: 45230000-8 — Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь (Капітальний ремонт дорожнього покриття  вул. Ірчана в м. Косів  Івано-Франківської області);

– протокол розкриття тендерних пропозицій від 08.10.2018;

– повідомлення про намір укласти договір від 19.10.2018;

– договір будівельного підряду по об’єкту  Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Ірчана в м. Косів Івано-Франківської області від 07.11.2018 № 88;

– звіт про укладений договір від 08.11.2018;

– повідомлення про внесення змін до договору від 08.11.2018, від 27.12.2018 та від 22.02.2018.

Тендерна документація на закупівлю предмету «Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Ірчана в м. Косів Івано-Франківської області», затверджена рішенням Тендерного комітету, яке оформлено протоколом від 21 вересня 2018 року № 17 з розшифровкою підпису С.В. Костинюк.

Ревізією встановлено, що п. 1 Додатку 2 до Тендерної документації Замовником зазначено, що переможець торгів у строк,  що не перевищує 5 днів з дати з оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір, повинен надати Замовнику інформацію в довільній формі за підписом уповноваженої особи переможця та завірену печаткою (у разі наявності) про те, що відомості про юридичну особу, яка є переможцем не вносились до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.

У зв’язку з набранням чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо доступу до публічної інформації у формі відкритих даних» від 09.04.2015№319-VIII Міністерство юстиції України з 13 липня 2015 року запустило оновлений реєстр, усі дані якого, крім персональних, є повністю відкритими.

Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України (за адресою: http://corrupt.informjust.ua/) підлягають відомості про всіх осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень, щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.

Таким чином, ревізією встановлено, що на порушення ч.3 ст.17 та п.2 ч.2 ст.22 Закону України №922-VIII Замовник вимагає документального підтвердження інформації, що міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним.

Відповідальною особою за вище вказане порушення за період з 21.09.2018 по дату завершення ревізії є голова Комітету – С.В. Костинюк, який згідно п.2.13 розділу ІІ Положення та ч.2 ст.11 Закону України №922-VIII несе персональну відповідальність за виконання покладених на комітет функцій.

На запит від 11.12.2019 №2 головою тендерного комітету – заступником міського голови Костинюком С.В. пояснення не надано.

(Запит від 11.12.2019 № 2 голові тендерного комітету – заступнику міського голови Костинюку С.В. у Додатку 96 до акта).

На участь у процедурі закупівлі надійшли дві тендерні пропозиції, зокрема від:

– ТОВ «Івано-Франківськавтодор» з остаточною пропозицією – 2 909 887,20 грн (з ПДВ);

– ТОВ «Шляхбуд-Лім» з остаточною пропозицією – 3 281 956,00 грн (з ПДВ).

Відповідно до ст.28 Закону України №922-VIII, електронною системою закупівель шляхом застосування електронного аукціону визначено найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію учасника ТОВ «Івано-Франківськавтодор»  з остаточною пропозицією 2 909 887,20 грн.

Відповідно до наданого до ревізії протоколу розгляду тендерної пропозиції від 16.10.2018 № 22 Замовником взято до розгляду «Івано-Франківськавтодор».

За результатами розгляду Замовником тендерної пропозиції ТОВ «Івано-Франківськавтодор» тендерну пропозицію відхилено відповідно до п.4 ч.1 ст. 30 Закону України №922-VIII, як таку, що не відповідає вимогам тендерної документації, оскільки наданий у складі тендерної пропозиції на вимогу п.1 р.3 Інструкції з підготовки тендерної пропозиції наказ про прийняття заступника директора не містить його повноважень щодо підпису документів тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі, а статутом ТОВ «Івано-Франківськавтодор» не передбачено жодних повноважень для заступника директора; наданий проект договору про закупівлю не містить додатків до договору; на всіх створених та поданих ТОВ «Івано-Франківськавтодор» документах міститься підпис заступника директора Возного І.Б., а на подані учасником документи тендерної пропозиції накладено електронний цифровий підпис Шухевича А.В.

За результатами розгляду Комітетом наступної тендерної пропозиції учасника ТОВ «Шляхбуд-Лім» з остаточною пропозицією – 3 281 956,00 грн встановлено, що тендерна пропозиція  відповідає вимогам тендерної документації.

До ревізії надано протокол засідання тендерного комітету Косівської міської ради від 19.12.2018 № 23, в якому зазначено, що тендерна пропозиція ТОВ «Шляхбуд-Лім» повністю відповідає вимогам тендерної документації та потребам замовника.

Фактичною перевіркою документів, які подані у складі тендерної пропозиції ТОВ «Шляхбуд-Лім» на підтвердження вимог визначених Тендерної документації порушень не встановлено.

Відповідно до наданого протоколу засідання комітету від 19.12.2018 № 23 прийнято рішення про намір укласти договір будівельного підряду по об’єкту Капітальний ремонт дорожнього покриття  вул. Ірчана в м. Косів Івано-Франківської області з переможцем торгів ТОВ «Шляхбуд-Лім».

На виконання вимог ст.32 Закону України №922-VІІІ повідомлення про намір укласти договір надіслано переможцю.

Перевіркою відповідності форм документів наданих до ревізії формам затвердженим Наказ №490 порушень не встановлено.

Ревізією документів,  що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктами 2, 3, 5, 6 і 8 частини першої та частиною другою ст. 17 Закону України №922-VІІІ, оприлюднених переможцем торгів на веб-порталі Уповноваженого органу у строк, що не перевищує 5 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір, порушень не встановлено.

За результатами проведеної процедури закупівлі між Замовником та учасником-переможцем торгів ТОВ «Шляхбуд-Лім» укладено договір будівельного підряду по об’єкту Капітальний ремонт дорожнього покриття  по вул. Ірчана в м. Косів Івано-Франківської області  від 07.11.2018 № 88 (далі – договір №88) на суму 3 281 956,00 грн (з ПДВ), який підписаний зі сторони ТОВ «Шляхбуд-Лім» директором з розшифровкою підпису Р.Р. Моклович та зі сторони Косівської міської ради  міським головою з розшифровкою підпису Ю.О.Плосконос.

Зіставленням умов договору від 07.11.2018 № 88 з проектом договору, який опублікований у складі тендерної пропозиції ТОВ «Шляхбуд-Лім»  за результатами аукціону порушень не встановлено.

Заданими бухгалтерського обліку Міської ради (бал.рах.6415 «Розрахунки з іншими кредиторами») по вищезазначеному договору виконано роботи на суму 2 850 522,0 грн. за які перераховано кошти в повній сумі і станом на 30.09.2019 заборгованість по розрахунках не обліковується.

Перевірка виконання умов договору від 07.11.2018 № 88 описана в розділі акта відповідно до робочого плану.

 

Нове будівництво берегозакріплювальних споруд потічка Безіменного по вул. Павлика в м. Косів (оголошення UA-2018-05-10-000858-c)

Відповідно до річного плану закупівель на 2018 рік (зі змінами) та рішення комітету Замовника, яке оформлено протоколом від 19.03.2018 №1/9 Замовником  здійснено закупівлю предмету «Нове будівництво берегозакріплювальних споруд потічка Безіменного по вул. Павлика, 37,39 в м.Косів Івано-Франківської області (в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації)» по КЕКВ 3122 — Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів очікуваною вартістю 194 595,00 грн.

Слід зазначити, що відповідно до ч.1 ст.2 Закону №922-VIII під час здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг, вартість яких є меншою за вартість, що встановлена в абзацах другому і третьому цієї частини, замовники повинні дотримуватися принципів здійснення публічних закупівель, установлених цим Законом (як наслідок, ці закупівлі є допороговими) та можуть використовувати електронну систему закупівель з метою відбору постачальника товару (товарів), надавача послуги (послуг) та виконавця робіт для укладення договору.

Дослідженням дотримання порядку вибору процедури закупівлі порушень не встановлено.

Предмет закупівлі визначений на основі Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом №454, за показником  Державного класифікатора ДК 021:2015: 45243000-2 — Укріплення берегових ліній, порушень не встановлено.

Дослідженням питання дотримання законодавства при укладення договору встановлено, що між Замовником та ПФ «Марія» укладено договір підряду  від 10.05.2018 №44  на суму 194 595,0 грн., який набирає чинності з моменту його укладання і діє до 31.12.2018.

Вищезазначений договір підписаний зі сторони Замовника  Плосконосом Ю.О. та зі сторони Підрядника Стручук В.П. та скріплений відповідними печатками.

Відповідно до ст.10 Закону №922-VIII Замовником на веб-порталі Уповноваженого органу оприлюднено звіт про укладений договір, порушень не встановлено.

За даними бухгалтерського обліку Міської ради (бал.рах.6415 «Розрахунки з іншими кредиторами») по вищезазначеному договору виконано роботи на суму 194 595,0 грн. за які перераховано кошти в повній сумі і станом на 30.09.2019 заборгованість по розрахунках не обліковується.

Перевірка виконання умов договору 10.05.2018 №44  описана в розділі акта відповідно до робочого плану.

 

Нове будівництво каналізаційної мережі по вул. Камениста в м. Косів.

(оголошення UA-2017-12-27-001077-a)

Відповідно до річного плану закупівель на 2017 рік (зі змінами) та рішення комітету Замовника, яке оформлено протоколом від 27.12.2017 №1/40 Замовником  здійснено закупівлю предмету «Нове будівництво каналізаційної мережі по вул. Камениста в м. Косів» очікуваною вартістю 289 214,0 грн.

Слід зазначити, що відповідно до ч.1 ст.2 Закону №922-VIII під час здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг, вартість яких є меншою за вартість, що встановлена в абзацах другому і третьому цієї частини, замовники повинні дотримуватися принципів здійснення публічних закупівель, установлених цим Законом (як наслідок, ці закупівлі є допороговими) та можуть використовувати електронну систему закупівель з метою відбору постачальника товару (товарів), надавача послуги (послуг) та виконавця робіт для укладення договору.

Дослідженням дотримання порядку вибору процедури закупівлі порушень не встановлено.

Предмет закупівлі визначений на основі Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом № 454, за показником  Державного класифікатора ДК 021:2015: 45231300-8 — Роботи з прокладання водопроводів та каналізаційних трубопроводів, порушень не встановлено.

Дослідженням питання дотримання законодавства при укладення договору встановлено, що між Замовником та ПФ «Марія» укладено договір підряду  від 27.12.2017 №124  на суму 289 214,0 грн., який набирає чинності з моменту його укладання і діє до 31.12.2017.

Вищезазначений договір підписаний зі сторони Замовника  Плосконосом Ю.О. та зі сторони Підрядника Стручук В.П. та скріплений відповідними печатками.

Відповідно до ст.10 Закону №922-VIII Замовником на веб-порталі Уповноваженого органу оприлюднено звіт про укладений договір, порушень не встановлено.

За даними бухгалтерського обліку Міської ради (бал.рах.6415 «Розрахунки з іншими кредиторами») по вищезазначеному договору виконано роботи на суму 289 214,0 грн. за які перераховано кошти в повній сумі і станом на 30.09.2019 заборгованість по розрахунках не обліковується.

Перевірка виконання умов договору від 27.12.2017 №124 описана в розділі акта відповідно до робочого плану.

Нове будівництво берегозакріплювальних, протиобвальних і протизсувних споруд по вул. Франка в м. Косів, Івано-Франківської обл.

(оголошення UA-2017-09-25-001011-c)

Відповідно до річного плану закупівель на 2017 рік (зі змінами) та рішення комітету Замовника, яке оформлено протоколом від 21.09.2017 №1/26 Замовником  здійснено закупівлю предмету «Нове будівництво берегозакріплювальних, протиобвальних і протизсувних споруд по вул. Франка в м. Косів, Івано-Франківської обл.» по КЕКВ 3122 — Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів очікуваною вартістю 296 000,00 грн.

Слід зазначити, що відповідно до ч.1 ст.2 Закону №922-VIII під час здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг, вартість яких є меншою за вартість, що встановлена в абзацах другому і третьому цієї частини, замовники повинні дотримуватися принципів здійснення публічних закупівель, установлених цим Законом (як наслідок, ці закупівлі є допороговими) та можуть використовувати електронну систему закупівель з метою відбору постачальника товару (товарів), надавача послуги (послуг) та виконавця робіт для укладення договору.

Дослідженням дотримання порядку вибору процедури закупівлі порушень не встановлено.

Предмет закупівлі визначений на основі Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом №454, за показником  Державного класифікатора ДК 021:2015: 45246200-5 — Укріплення берегів річок, порушень не встановлено.

Дослідженням питання дотримання законодавства при укладення договору встановлено, що між Замовником та ПФ «Марія» укладено договір від 25.09.2017 № 86  на суму 287 417, 0грн.,  який набирає чинності з моменту його укладання і діє до 31.12.2017.

Вищезазначений договір підписаний зі сторони Замовника  Плосконосом Ю.О. та зі сторони Підрядника Стручук В.П. та скріплений відповідними печатками.

Відповідно до ст.10 Закону №922-VIII Замовником на веб-порталі Уповноваженого органу оприлюднено звіт про укладений договір, порушень не встановлено.

За даними бухгалтерського обліку Міської ради (бал.рах.6415 «Розрахунки з іншими кредиторами») по вищезазначеному договору виконано роботи на суму 287 417,0 грн. за які перераховано кошти в повній сумі і станом на 30.09.2019 заборгованість по розрахунках не обліковується.

Перевірка виконання умов договору 25.09.2017 № 86  описана в розділі акта відповідно до робочого плану.

 

Будівництво дитячого відпочинкового комплексу(1-ша черга) по вул. Грушевського в м. Косові, Івано-Франківської обл.

(оголошення UA-2019-06-25-001399-b)

Відповідно до річного плану закупівель на 2019 рік (зі змінами) та рішення комітету Замовника, яке оформлено протоколом від 24.06.2019 №1/17 Замовником  здійснено закупівлю предмету «Будівництво дитячого відпочинкового комплексу(1-ша черга) по вул. Грушевського в м. Косові, Івано-Франківської обл.» по КЕКВ 3122 — Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів очікуваною вартістю 740 789,00 грн.

Слід зазначити, що відповідно до ч.1 ст.2 Закону №922-VIII під час здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг, вартість яких є меншою за вартість, що встановлена в абзацах другому і третьому цієї частини, замовники повинні дотримуватися принципів здійснення публічних закупівель, установлених цим Законом (як наслідок, ці закупівлі є допороговими) та можуть використовувати електронну систему закупівель з метою відбору постачальника товару (товарів), надавача послуги (послуг) та виконавця робіт для укладення договору.

Дослідженням дотримання порядку вибору процедури закупівлі порушень не встановлено.

Ревізією дотримання вимог законодавства в частині прозорості публічних закупівель порушень не встановлено.

Предмет закупівлі визначений на основі Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом № 454, за показником  Державного класифікатора ДК 021:2015: 45210000-2 — Будівництво будівель, порушень не встановлено.

Дослідженням питання дотримання законодавства при укладення договору встановлено, що між Замовником та ПФ «Марія» укладено договір від 25.06.2019 № 46,  на суму 740 789,0  грн., який набирає чинності з моменту його укладання і діє до 31.12.2019.

Вищезазначений договір підписаний зі сторони Замовника  Плосконосом Ю.О. та зі сторони Підрядника Стручук В.П. та скріплений відповідними печатками.

Відповідно до ст.10 Закону №922-VIII Замовником на веб-порталі Уповноваженого органу оприлюднено звіт про укладений договір, порушень не встановлено.

Водночас, до ревізії надано  Додаткову угоду від 11.09.2019 № 1 до договору від 25.06.2019 відповідно до якої у зв’язку із збільшенням об’ємів будівельних робіт суму договору збільшено на 12 525 грн. З урахуванням додаткової угоди сума договору склала 753 314,0 грн.

За даними бухгалтерського обліку Міської ради (бал.рах.6415 «Розрахунки з іншими кредиторами») по вищезазначеному договору виконано роботи на суму 753 314,0 грн. за які перераховано кошти в повній сумі і станом на 30.09.2019 заборгованість по розрахунках не обліковується.

Перевірка виконання умов договору 25.06.2019 № 46 описана в розділі акта відповідно до робочого плану.

Закупівля предмету Ремонт дорожнього покриття по вул. Середня в м. Косів за процедурою відкритих торгів не здійснювалась, оскільки відповідно до ст.2 Закону №922-VIII цей Закон застосовується до замовників за умови, що вартість предмета закупівлі товару (товарів) , послуги (послуг) дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, а робіт 1,5 мільйона гривень, а кошторисна вартість по вищезазначеному об’єкту становить 35 700,0 гривень.

 

3.15 Дотримання законодавства з питань врахування потреб людей з інвалідністю.

Дотримання законодавства з питань врахування потреб людей з інвалідністю перевірено суцільним способом і встановлено, що середньооблікова кількість штатних працівників установи у 2016 році становила 14 осіб, у 2017 році – 16,5 осіб, у 2018 році – 16,5 осіб та у січні-вересні 2019 року – 16,5 осіб.

Відповідно до вимог ст. 19 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 21.03.91 № 876-XII (зі змінами) для підприємств, установ, організацій, у тому числі підприємств, організацій громадських організацій осіб з інвалідністю, фізичних осіб, які використовують найману працю, установлюється норматив робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю у розмірі чотирьох відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік, а якщо працює від 8 до 25 осіб, – у кількості одного робочого місця.

За даними звіту про зайнятість та працевлаштування інвалідів за 2016, 2017 та 2018 роки встановлено, що працівники, яким відповідно до чинного законодавства встановлена інвалідність в міській раді не працюють, що суперечить ст. 19 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 21.03.91 № 876-XII.

 

4.Забезпечення цільового використання і своєчасного повернення кредитів (позик), одержаних під державні (місцеві) гарантії.

Ревізію забезпечення цільового використання і своєчасного повернення кредитів (позик), одержаних під державні (місцеві) гарантії проведено суцільним методом.

Ревізією забезпечення цільового використання і своєчасного повернення кредитів (позик), одержаних під державні (місцеві) гарантії встановлено, що у періоді, який підлягав ревізії, міська рада не отримувала кредити (позики) під державні (місцеві) гарантії.

 

 1. Стан і достовірність бухгалтерського обліку, фінансової і бюджетної звітності.

Ревізію стану і достовірності бухгалтерського обліку, фінансової і бюджетної звітності, у тому числі зведеної, проведено за кожним питанням ревізії у спосіб, яким ревізувалось відповідне питання, порушень (крім тих про які зазначено в попередніх розділах акта) не встановлено.

 

ІV. Виконання функцій з управління об’єктами державної власності або функцій з управління у комунальному секторі економіки. Затвердження та внесення змін до фінансових планів суб’єктів господарювання державного та комунального секторів економіки, які належать до сфери управління бюджетної установи.

Ревізією виконання функцій з управління об’єктами державної власності або функцій з управління у комунальному секторі економіки. Затвердження та внесення змін до фінансових планів суб’єктів господарювання державного та комунального секторів економіки, які належать до сфери управління бюджетної установи проведено суцільним методом.

Ревізією виконання функцій з управління об’єктами комунальної власності встановлено, що в ревізійному періоді діяло 2 створені міською радою комунальні підприємства: МКП «Косівміськводосервіс» та МКП «Косів».

Міські комунальні підприємства «Косівміськводосервіс» та «Косів» проводить свою діяльність на підставі Статутів, затверджених рішеннями сесій Косівської міської ради.

Відповідно до Статутів зазначені комунальні підприємства створені з метою задоволення потреб підприємств, установ, організацій та населення у товарах і послугах з високими споживчими якостями і технічним рівнем. Засновником підприємств є Косівська міська рада.

МКП «Косівміськводосервіс» та МКП «Косів» фінансові плани на 2016-2019 роки не складались та на затвердження міської ради не подавались, що суперечить вимогам статті 78 Господарського Кодексу України від 16.01.2003 № 436-IV та Порядку складання,  затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 № 205.

 

Акт складено на  121 (сто двадцяти одному) аркуші в 3 примірниках.

 

Головний державний фінансовий інспектор відділу контролю у галузі промисловості, енергетики, транспорту та фінансових послуг

 

М.В. Мельник

 

 

Міський голова Косівської міської ради

 

 

 

Ю.О.Плосконос

 

Головний бухгалтер, начальник відділу обліку та звітності Косівської міської ради

 

Н.Ф.Медведчук

Перший та третій примірники акта ревізії передано _________________ _______________________________________________________ /____________/

/дата та підпис про отримання акта ревізії/

Другий примірник акта ревізії отримав _____________________________ _______________________________________________________ /____________/

/дата та підпис про отримання акта ревізії/


Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Перейти до вмісту