Розпочав свою роботу онлайн ресурс «Платформа Центрів Дія»
Сервіс «Місцеві електронні петиції»
Сервіс «Консультації з громадськістю»

Рішення про встановлення ставок єдиного податку

УКРАЇНА
Косівська міська рада
шосте демократичне скликання
(одинадцята сесія)

від 23 грудня 2011 року                                                                    м.Косів
№ 4-11/2011

Рішення

Про  встановлення ставок єдиного податку

Керуючись ст.7,10,12 Податкового Кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування,  міська рада:

вирішила :

1. Встановити ставки єдиного податку в таких розмірах:

для  платників першої групи – фізичних осіб-підприємців, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та / або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 150000грн. – у розмірі 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої  на 1 січня звітного року.
–  для платників  другої групи – фізичних осіб-підприємців, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, в тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року    вони не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб та обсяг доходу не перевищує 1000000грн. – у розмірі від 2 до 20 відсотків розміру мінімальної заробітної  плати, встановленої  на 1 січня звітного року згідно  додатку 2 до  рішення.
2. Опублікувати рішення в засобах масової інформації .
3. Рішення набирає чинності з 01.01.2012 року.
4. Контроль за виконанням цього рішення  покласти на постійну комісію міської ради з питань торгівлі, побутового обслуговування, транспорту, зв’язку і розвитку підприємництва.

Голова ради                    Фокшей М.М.

Секретар ради                    Фокшей О.Д.

 

Додаток  1
до рішення Косівської міської ради
від 23 грудня 2011 року №4-11

 

Положення про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності

1.    Основні визначення

Спрощена система оподаткування,  обліку та звітності – особливий механізм справляння податків  і  зборів,  що  встановлює заміну сплати    окремих    податків    і   зборів  на сплату єдиного податку  з одночасним веденням спрощеного обліку та звітності. Єдиний податок – це місцевий податок, кошти від якого зараховуються до місцевого бюджету.
Платники податку – фізичні особи – підприємці.

Суб’єкти  господарювання,  які  застосовують  спрощену систему оподаткування,  обліку та звітності,  поділяються на  такі групи платників єдиного податку:

1) перша   група   –  фізичні  особи  –  підприємці,  які  не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж  товарів  з  торговельних  місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання  побутових  послуг  населенню  і обсяг доходу   яких   протягом   календарного  року  не  перевищує 150 000 гривень;

2) друга група – фізичні особи – підприємці,  які  здійснюють господарську діяльність з надання послуг,  у тому числі побутових, платникам єдиного податку  та/або  населенню,  виробництво  та/або продаж товарів,  діяльність у сфері ресторанного господарства,  за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:
– не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах,  одночасно не  перевищує 10 осіб;
– обсяг доходу не перевищує 1 000 000 гривень.
Дія цього   підпункту  не  поширюється  на  фізичних  осіб  – підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та     оцінювання    нерухомого    майна    (група    70.31 КВЕД ДК 009:2005) ( va375202-05 ). Такі фізичні особи – підприємці належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для третьої групи;

3) третя група – фізичні особи  –  підприємці,  які  протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:
– не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах,  одночасно не  перевищує 20 осіб;
– обсяг доходу не перевищує 3 000 000 гривень.

Не можуть бути платниками єдиного податку:

1. Суб’єкти  господарювання  фізичні особи – підприємці, які здійснюють:

1) діяльність з організації, проведення азартних ігор;
2) обмін іноземної валюти;
3) виробництво,  експорт,  імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів та діяльності фізичних осіб,  пов’язаної з роздрібним продажем пива та столових вин);
4) видобуток,  виробництво, реалізацію дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у тому числі органогенного утворення;
5) видобуток, реалізацію корисних копалин;
6) діяльність  у  сфері   фінансового   посередництва,   крім діяльності   у  сфері  страхування,  яка  здійснюється  страховими агентами, визначеними   Законом    України    “Про    страхування” ( 85/96-ВР),  сюрвейєрами,  аварійними комісарами та аджастерами, визначеними розділом III Податкового Кодексу;
7) діяльність з управління підприємствами;
8) діяльність з надання послуг пошти та зв’язку;
9) діяльність з продажу предметів мистецтва та  антикваріату, діяльність  з  організації  торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату;
10) діяльність з організації, проведення гастрольних заходів;
2. Фізичні особи – підприємці,  які здійснюють технічні випробування та   дослідження   (група   74.3  КВЕД  ДК  009:2005)  (va375202-05 ), діяльність у сфері аудиту;
3. Фізичні особи – підприємці,  які  надають  в  оренду земельні  ділянки,  загальна  площа  яких  перевищує  0,2 гектара, житлові приміщення,  загальна площа яких перевищує 100  квадратних метрів, нежитлові приміщення (споруди, будівлі) та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 300 квадратних метрів;
4. Фізичні особи – нерезиденти;
5. Суб’єкти господарювання,  які на день подання  заяви про  реєстрацію  платником  єдиного податку мають податковий борг, крім  безнадійного  податкового  боргу,  що  виник  внаслідок  дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).
6. Платники    єдиного    податку   повинні   здійснювати розрахунки  за  відвантажені  товари  (виконані   роботи,   надані послуги)    виключно   в   грошовій   формі   (готівковій   та/або безготівковій).
7. Для  цілей  цієї  глави   під   побутовими   послугами населенню,  які  надаються  першою  та  другою  групами  платників єдиного податку, розуміються такі види послуг:
1) виготовлення взуття за індивідуальним замовленням;
2) послуги з ремонту взуття;
3) виготовлення    швейних    виробів    за    індивідуальним
замовленням;
4) виготовлення    виробів   із   шкіри   за   індивідуальним
замовленням;
5) виготовлення   виробів   з   хутра    за    індивідуальним
замовленням;
6) виготовлення    спіднього    одягу    за    індивідуальним
замовленням;
7) виготовлення текстильних виробів та текстильної галантереї за індивідуальним замовленням;
8) виготовлення    головних    уборів    за    індивідуальним замовленням;
9) додаткові   послуги    до    виготовлення    виробів    за індивідуальним замовленням;
10) послуги з ремонту одягу та побутових текстильних виробів;
11) виготовлення   та   в’язання   трикотажних   виробів   за індивідуальним замовленням;
12) послуги з ремонту трикотажних виробів;
13) виготовлення   килимів   та    килимових    виробів    за індивідуальним замовленням;
14) послуги  з  ремонту  та  реставрації килимів та килимових виробів;
15) виготовлення шкіряних галантерейних та  дорожніх  виробів за індивідуальним замовленням;
16) послуги  з  ремонту  шкіряних  галантерейних  та дорожніх
виробів;
17) виготовлення меблів за індивідуальним замовленням;
18) послуги з ремонту, реставрації та поновлення меблів;
19) виготовлення  теслярських   та   столярних   виробів   за індивідуальним замовленням;
20) технічне    обслуговування    та    ремонт   автомобілів, мотоциклів, моторолерів і мопедів за індивідуальним замовленням;
21) послуги з ремонту радіотелевізійної  та  іншої  аудіо-  і відеоапаратури;
22) послуги  з  ремонту  електропобутової  техніки  та  інших побутових приладів;
23) послуги з ремонту годинників;
24) послуги з ремонту велосипедів;
25) послуги з технічного обслуговування  і  ремонту  музичних інструментів;
26) виготовлення металовиробів за індивідуальним замовленням;
27) послуги    з    ремонту    інших   предметів   особистого користування, домашнього вжитку та металовиробів;
28) виготовлення   ювелірних   виробів   за    індивідуальним замовленням;
29) послуги з ремонту ювелірних виробів;
30) прокат   речей   особистого   користування  та  побутових товарів;
31) послуги з виконання фоторобіт;
32) послуги з оброблення плівок;
33) послуги з прання, оброблення білизни та інших текстильних виробів;
34) послуги з чищення та фарбування текстильних,  трикотажних і хутрових виробів;
35) вичинка хутрових шкур за індивідуальним замовленням;
36) послуги перукарень;
37) ритуальні послуги;
38) послуги, пов’язані з сільським та лісовим господарством;
39) послуги домашньої прислуги;
40) послуги,  пов’язані з очищенням та прибиранням  приміщень за індивідуальним замовленням.

Об’єкт оподаткування – дохід платника єдиного податку.

Доходом платника єдиного податку фізичної  особи  –  підприємця  є:   дохід,  отриманий протягом  податкового  (звітного)   періоду   в   грошовій   формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі. При цьому до доходу не  включаються  отримані  такою  фізичною особою пасивні доходи у вигляді  процентів,  дивідендів,  роялті,   страхові   виплати   і відшкодування,  а  також доходи,  отримані від продажу рухомого та нерухомого майна,  яке належить на праві власності фізичній  особі та використовується в її господарській діяльності.

До суми доходу  за  звітний  період  включаються  сума кредиторської   заборгованості,   за  якою  минув  строк  позовної давності,  та  вартість  безоплатно  отриманих  протягом  звітного періоду товарів (робіт, послуг).

У  разі надання послуг,  виконання робіт за договорами доручення,  транспортного  експедирування   або   за   агентськими договорами   доходом   є   сума  отриманої  винагороди  повіреного (агента).

Дохід, виражений в іноземній валюті, перераховується у гривнях   за   офіційним   курсом   гривні  до  іноземної  валюти, встановленим Національним банком України на дату отримання  такого доходу.

Датою  отримання  доходу  є дата надходження коштів на поточний рахунок (у касу) платника єдиного податку,  дата списання кредиторської   заборгованості,   за  якою  минув  строк  позовної давності,  дата фактичного  отримання  платником  єдиного  податку безоплатно одержаних товарів (робіт, послуг).

У  разі  здійснення  торгівлі товарами або послугами з використанням   торговельних   автоматів   чи   іншого   подібного обладнання,  що  не передбачає наявності реєстратора розрахункових операцій, датою отримання доходу вважається дата вилучення з таких торговельних   апаратів   та/або   подібного  обладнання  грошової виручки.

У разі якщо торгівля  товарами  (роботами,  послугами) через торговельні  автомати  здійснюється з використанням жетонів, карток  та/або  інших  замінників  грошових  знаків,  виражених  у грошовій  одиниці України,  датою отримання доходу вважається дата продажу таких жетонів,  карток та/або  інших  замінників  грошових знаків, виражених у грошовій одиниці України.

Доходи  фізичної  особи  –  платника  єдиного податку, отримані в  результаті  провадження  господарської  діяльності  та оподатковані  єдиним податком,  не  включаються  до складу загального річного   оподатковуваного   доходу   фізичної   особи, визначеного відповідно до розділу IV Податкового Кодексу.

Не   є  доходом  суми  податків  і  зборів,  утримані (нараховані) платником єдиного  податку  під  час  здійснення  ним функцій  податкового  агента,  а  також  суми  єдиного  внеску  на загальнообов’язкове  державне  соціальне  страхування,  нараховані платником єдиного податку відповідно до закону.

До   складу  доходу,  визначеного  цією  статтею,  не включаються:

1) суми податку на додану вартість;
2) суми коштів,  отриманих за  внутрішніми  розрахунками  між структурними підрозділами платника єдиного податку;
3) суми  фінансової  допомоги,  наданої на поворотній основі, отриманої та поверненої протягом 12 календарних місяців з  дня  її отримання, та суми кредитів;
4) суми   коштів   цільового  призначення,  що  надійшли  від Пенсійного фонду та інших фондів загальнообов’язкового  державного соціального страхування, з бюджетів або державних цільових фондів, у тому числі в межах державних або місцевих програм;
5) суми коштів (аванс,  передоплата), що повертаються покупцю товару   (робіт,   послуг)   –  платнику  єдиного  податку  та/або повертаються платником  єдиного  податку  покупцю  товару  (робіт, послуг),  якщо  таке  повернення відбувається внаслідок повернення товару, розірвання договору або за листом-заявою  про  повернення коштів;
6) суми   коштів,  що  надійшли  як  оплата  товарів  (робіт, послуг),  реалізованих у період сплати інших  податків  і  зборів, встановлених  цим Кодексом,  вартість яких була включена загального оподатковуваного доходу фізичної особи – підприємця;
7) суми  податку  на додану вартість,  що надійшли у вартості товарів   (виконаних   робіт,   наданих   послуг),   відвантажених (поставлених)   у   період   сплати   інших   податків  і  зборів, встановлених цим Кодексом;
8) суми коштів та вартість майна,  внесені  засновниками  або учасниками  платника єдиного податку до статутного капіталу такого платника;
9) суми  коштів  у  частині  надмірно  сплачених  податків  і зборів,  встановлених  цим  Кодексом,  та  суми  єдиного внеску на загальнообов’язкове    державне    соціальне    страхування,    що повертаються  платнику  єдиного  податку  з бюджетів або державних цільових фондів;

Визначення    доходу    здійснюється    для     цілей оподаткування  єдиним  податком  та  для  надання  права  суб’єкту господарювання зареєструватися платником  єдиного  податку  та/або перебувати на спрощеній системі оподаткування.

При  визначенні обсягу доходу,  що дає право суб’єкту господарювання зареєструватися платником  єдиного  податку  та/або перебувати   на   спрощеній  системі  оподаткування  в  наступному податковому (звітному) періоді, не включається дохід, отриманий як компенсація (відшкодування) за рішенням суду за будь-які попередні (звітні) періоди.

Право на застосування спрощеної системи оподаткування в  наступному  календарному році мають платники єдиного податку за умови неперевищення  протягом  календарного  року  обсягу  доходу, встановленого для відповідної групи платників єдиного податку.

При цьому  якщо  протягом календарного року платники першої і другої груп використали право на застосування іншої ставки єдиного податку у зв’язку з перевищенням обсягу доходу,  встановленого для відповідної  групи,  право  на  застосування   спрощеної   системи оподаткування  в  наступному календарному році такі платники мають за умови неперевищення  ними  протягом  календарного  року  обсягу доходу,  встановленого  підпунктом 3 пункту 291.4 статті 291 цього Кодексу.

Ставка податку

Ставки  єдиного  податку  встановлюються  у  відсотках (фіксовані ставки)   до   розміру  мінімальної  заробітної  плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року  (далі   мінімальна  заробітна плата). Фіксовані ставки єдиного податку   встановлюються сільськими,  селищними  та  міськими  радами  для  фізичних осіб – підприємців,  які здійснюють господарську діяльність,  залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:

1) для першої групи платників єдиного 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати;
2) для другої групи платників єдиного податку  20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.
3) відсоткова   ставка  єдиного  податку  для  третьої  групи платників єдиного податку встановлюється у розмірі:
–  3 відсотки доходу  –  у  разі  сплати  податку  на  додану вартість згідно з цим Кодексом;
–  5  відсотків  доходу  – у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.

Ставка єдиного податку  встановлюється  для  платників єдиного податку   першої і другої  груп  у  розмірі 15 відсотків:

1) до  суми  перевищення   обсягу   доходу, відповіднло для першої групи більше 150000 грн. та другої групи 1000000 грн.;
2) до  доходу,  отриманого  від  провадження  діяльності,  не зазначеної у свідоцтві платника єдиного  податку,  віднесеного  до першої або другої групи;
3) до  доходу,  отриманого  при  застосуванні  іншого способу розрахунків, ніж зазначений у цій главі;
4) до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування.

У разі здійснення платниками єдиного податку першої  і другої  груп кількох видів господарської діяльності застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений для таких видів господарської діяльності.

У  разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп господарської діяльності на територіях більш як однієї сільської,  селищної  або міської ради застосовується максимальний розмір ставки  єдиного  податку,  встановлений  цією  статтею  для відповідної групи таких платників єдиного податку.

Інші ставки єдиного податку, застосовуються з урахуванням таких особливостей:
1) платники єдиного податку першої групи,  які у календарному кварталі перевищили обсяг доходу 150000 грн., з наступного  календарного кварталу  за  заявою  переходять  на  застосування  ставки єдиного податку,  визначеної для  платників  єдиного  податку  другої  або третьої   групи,  або  відмовляються  від  застосування  спрощеної системи оподаткування.
Такі платники до  суми  перевищення  зобов’язані  застосувати ставку єдиного податку у розмірі 15 відсотків.

Заява подається  не  пізніше  20 числа місяця,  наступного за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу;
2) платники єдиного податку другої групи,  які  перевищили  у податковому (звітному) періоді обсяг доходу 1000000 грн.,  в  наступному
податковому   (звітному)   кварталі   за   заявою   переходять  на застосування ставки  єдиного  податку,  визначеної  для  платників єдиного податку третьої групи,  або відмовляються від застосування спрощеної системи оподаткування.

Такі платники до  суми  перевищення  зобов’язані  застосувати ставку єдиного податку у розмірі 15 відсотків.
Заява подається  не  пізніше  20 числа місяця,  наступного за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу;

Податковий (звітний) період

Податковим  (звітним)  періодом  для платників єдиного податку першої групи є календарний рік.

Податковим (звітним) періодом для платників  єдиного  податку другої та третьої груп є календарний квартал.

Податковий  (звітний)  період  починається  з  першого числа першого місяця податкового (звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем останнього місяця податкового (звітного) періоду.

Для суб’єктів господарювання,  які перейшли на  сплату єдиного  податку  із сплати інших податків і зборів,  встановлених цим Кодексом,  перший податковий (звітний)  період  починається  з першого числа місяця,  що настає за наступним податковим (звітним) кварталом,  у  якому  таким  особам  виписано  свідоцтво  платника єдиного   податку,   і   закінчується  останнім  календарним  днем останнього місяця такого періоду.

Для зареєстрованих в  установленому  порядку  фізичних осіб – підприємців,  які  до закінчення місяця,  в якому відбулася державна реєстрація,  подали заяву щодо обрання спрощеної  системи оподаткування  та ставки єдиного податку,  встановленої для першої або другої групи, перший податковий (звітний) період починається з першого  числа  місяця,  наступного  за місяцем,  у якому виписано свідоцтво платника єдиного податку.

У  разі державної реєстрації припинення  підприємницької  діяльності фізичної  особи – підприємця,  який є платником  єдиного  податку, останнім податковим (звітним) періодом вважається період,  у якому подано  до  органу  державної податкової служби заяву щодо відмови від  спрощеної  системи  оподаткування  у  зв’язку  з  припиненням провадження господарської діяльності.

У   разі  зміни  податкової  адреси  платника  єдиного податку останнім податковим (звітним) періодом  за  такою  адресою вважається  період,  у якому подано до органу державної податкової служби заяву щодо зміни податкової адреси.

1.    Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку

Платники   єдиного   податку   першої  і  другої  груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення  авансового  внеску  не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.

Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском  за  весь  податковий  (звітний)  період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року.

У разі якщо сільська, селищна або міська рада приймає рішення щодо зміни раніше  встановлених  ставок  єдиного  податку,  єдиний податок  сплачується  за  такими  ставками  у  порядку  та строки, визначені підпунктом 12.3.4 пункту 12.3 статті 12 Податкового Кодексу.

Нарахування авансових внесків  для  платників  єдиного податку  першої  і  другої  груп  здійснюється  органами державної податкової  служби  на  підставі  заяви  такого  платника  єдиного податку  щодо  розміру обраної ставки єдиного податку,  заяви щодо періоду щорічної відпустки та/або заяви  щодо  терміну  тимчасової втрати працездатності.

Платники  єдиного  податку  третьої групи сплачують  єдиний  податок  протягом  10  календарних  днів  після граничного  строку  подання  податкової  декларації  за податковий (звітний) квартал.

Сплата  єдиного   податку   здійснюється   за   місцем податкової адреси.

Платники єдиного податку першої і другої груп, які не використовують  працю  найманих  осіб,  звільняються  від   сплати єдиного  податку протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки,  а також за період хвороби, підтвердженої копією листка (листків)   непрацездатності,   якщо   вона  триває  30  і  більше календарних днів.

Суми єдиного податку,  сплачені відповідно  до  абзацу першого даного  пункту  підлягають зарахуванню в рахунок майбутніх платежів з цього податку за заявою платника єдиного податку.

Помилково та/або   надміру   сплачені  суми  єдиного  податку підлягають  поверненню  платнику  в  порядку,  встановленому   цим Кодексом.

Єдиний  податок,  нарахований  за  перевищення  обсягу доходу,  сплачується протягом 10 календарних днів після граничного строку  подання  податкової  декларації  за  податковий  (звітний) квартал.

У   разі   припинення   платником   єдиного    податку провадження  господарської  діяльності  податкові  зобов’язання із сплати єдиного податку нараховуються такому платнику до останнього дня  (включно)  календарного  місяця,  в якому до органу державної податкової служби подано заяву щодо відмови від спрощеної  системи оподаткування  у  зв’язку  з припиненням провадження господарської діяльності.

2. Ведення обліку і складення звітності платниками єдиного податку.

Платники  єдиного  податку  ведуть  облік  у наступному порядку.

Платники єдиного податку першої,  другої та третьої  групи, які не є платниками податку на додану вартість,  ведуть книгу  обліку  доходів  шляхом щоденного,  за  підсумками  робочого  дня,  відображення отриманих доходів.

Форма книги обліку доходів, порядок її ведення затверджуються Міністерством фінансів України.

Платники   єдиного  податку  третьої  групи,  які  є платниками податку на додану вартість,  ведуть  облік  доходів  та витрат  за  формою  та  в  порядку,  що  встановлені Міністерством фінансів України.

Платники  єдиного  податку  першої  групи  подають  до органу державної податкової служби податкову  декларацію  платника єдиного  податку  у  строк,  встановлений  для річного податкового (звітного) періоду, в якій відображаються обсяг отриманого доходу, щомісячні  авансові  внески.

Така податкова декларація  подається,  якщо  платник  єдиного податку  не  допустив  перевищення  протягом  року  обсягу доходу в сумі 150000 грн., та/або самостійно  не  перейшов  на  сплату  єдиного податку за ставками, встановленими для платників єдиного  податку  другої  або  третьої групи.

Платники   єдиного  податку  другої  татретьої груп  подають до органу державної податкової служби податкову декларацію платника  єдиного  податку у строки,  встановлені для квартального податкового (звітного) періоду.

Податкова декларація  подається  до  органу  державної податкової служби за місцем податкової адреси.

Отримані   протягом   податкового  (звітного)  періоду доходи,  що перевищують обсяги доходів 150000 грн., відображаються  платниками  єдиного податку  в  податковій  декларації  з  урахуванням   наступних особливостей.

Платники  єдиного  податку  першої  групи подають до органу державної податкової служби податкову декларацію у  строки, встановлені  для  квартального  податкового (звітного) періоду,  у разі перевищення  протягом  року  обсягу  доходу 150000 грн.  або самостійного прийняття рішення про перехід на сплату податку за  ставками,  встановленими для платників єдиного податку другої або третьої групи.

При цьому у податковій декларації окремо відображаються обсяг доходу,  оподаткований  за  ставками,  визначеними  для  платників єдиного  податку  першої  групи,  обсяг  доходу,  оподаткований за ставкою 15 відсотків, обсяг доходу, оподаткований за новою ставкою єдиного  податку,  обраною  згідно  з  умовами,  визначеними  цієї главою,  авансові внески.     Подання податкової   декларації  у  строки,  встановлені  для квартального  податкового  (звітного)  періоду,   звільняє   таких платників  від  обов’язку  подання  податкової декларації у строк, встановлений для річного податкового (звітного) періоду.

Платники єдиного податку другої групи  у  податковій декларації окремо відображають:

1) щомісячні   авансові   внески;
2) обсяг доходу,  оподаткований  за  кожною  з  обраних  ними ставок єдиного податку;
3) обсяг  доходу,  оподаткований  за  ставкою 15 відсотків (у разі перевищення обсягу доходу).

Платники єдиного податку третьої групи у  податковій декларації окремо відображають:
1) обсяг  доходу,  оподаткований  за  кожною  з  обраних ними ставок єдиного податку;
2) обсяг доходу,  оподаткований за ставкою  15  відсотків  (у разі перевищення обсягу доходу).

У разі застосування іншого способу розрахунків,  ніж зазначений у цій главі,  здійснення видів діяльності, які не дають права  застосовувати  спрощену систему оподаткування,  провадження діяльності,  не зазначеної у свідоцтві платників  єдиного  податку першої  і  другої  груп,  платники  єдиного  податку  в податковій декларації додатково  відображають  окремо  доходи,  отримані  від здійснення таких операцій.

Сума   перевищення   обсягу  доходу  відображається  у податковій декларації за  податковий  (звітний)  період,  у  якому відбулося таке перевищення.

При цьому отримана сума перевищення доходу, встановленого для платників єдиного податку першої і другої груп,  не включається до обсягу  доходу,  з якого сплачується наступна обрана ставка такими платниками єдиного податку.

Податкова декларація складається наростаючим підсумком.  Уточнююча податкова  декларація  подається  у  порядку,  встановленому   цим Кодексом.

Платники  єдиного  податку  для  отримання довідки про доходи мають право подати до органу  державної  податкової  служби податкову декларацію за інший, ніж квартальний (річний) податковий (звітний) період,  що не  звільняє  такого  платника  податку  від обов’язку подання податкової декларації у строк,  встановлений для квартального (річного) податкового (звітного) періоду.

Така податкова  декларація  не  є  підставою  для нарахування та/або сплати податкового зобов’язання.

Форми податкових декларацій платника єдиного податку затверджуються в порядку, встановленому статтею 46 Податкового Кодексу.

Платники єдиного  податку  першої – третьої  груп  не застосовують реєстратори розрахункових операцій.

Платники  єдиного  податку  звільняються від обов’язку нарахування,  сплати  та  подання  податкової  звітності  з  таких податків і зборів:
1) податку на доходи фізичних осіб у частині доходів (об’єкта оподаткування),  що отримані в результаті господарської діяльності фізичної особи та оподатковані згідно з цією главою;
2) податку   на  додану  вартість  з  операцій  з  постачання товарів,  робіт та послуг,  місце постачання яких  розташоване  на митній  території  України;
3) земельного податку,  крім земельного податку  за  земельні ділянки, що не використовуються ними для провадження господарської діяльності;
4) збору  за   провадження   деяких   видів   підприємницької діяльності;
5) збору    на   розвиток   виноградарства,   садівництва   і хмелярства.

Нарахування,  сплата та подання звітності з податків і зборів   інших,   ніж вище зазначені  здійснюються платниками єдиного податку  в  порядку  та  розмірах, встановлених цим Кодексом.

У разі  ввезення товарів на митну територію України податки і збори та митні платежі сплачуються платником  єдиного  податку  на загальних підставах відповідно до закону.

Платник   єдиного   податку  виконує  передбачені  цим Кодексом функції податкового агента у разі  нарахування  (виплати, надання)  оподатковуваних податком на доходи фізичних осіб доходів на користь фізичної особи,  яка перебуває з  ним  у  трудових  або цивільно-правових відносинах.

3.Відповідальність платників податків

Платники  єдиного  податку   несуть   відповідальність відповідно   до   цього   Кодексу   за   правильність  обчислення, своєчасність та повноту сплати сум єдиного  податку,  а  також  за своєчасність подання податкових декларацій.

4.Контроль за сплатою до бюджету податку

Контроль за своєчасність подання податкових декларацій по податку, правильністю його обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до місцевого бюджету здійснюють органи державної податкової служби.

Секретар ради                    Фокшей О.Д.

 

 

Додаток  2
до рішення Косівської міської ради
від 23 грудня 2011 року №4-11

Ставки єдиного податку для фізичних осіб, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або  продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року вони не використовують працю найманих осіб  або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах,одночасно не перевищує 10 осіб та обсяг доходу не перевищує 1000000 гривень  (друга категорія).

Назва розмір ставки у відсотках до мін з/п
Вирощування та реалізація с/продукції 20
Розведення свиней 20
Розведення птиці 20
Розведення інших тварин 20
Надання послуг у рослинництві; облаштування ландшафту 20
Лісове господарство та пов”язані з ним послуги 20
Рибництво; надання послуг у рибництві 20
Добування вапняку, гіпсу та крейди 20
Виробництво харчових продуктів, напоїв 20
Виробництво м’ясних продуктів 20
Перероблення молока та виробництво сиру 10
Виробництво продуктів борошномельно-круп’яної промисловості 10
Виробництво інших харчових продуктів 20
Виробництво хліба та хлібобулочних виробів 20
Виробництво сухарів, печива, пирогів і тістечок тривалого зберігання 10
Виробництво мінеральних вод та інших безалкогольних напоїв 20
Текстильне виробництво  
Ткацьке виробництво  
Виробництво вовняних тканин з волокон кардного прядіння 10
Виробництво одягу, виробництво хутра та виробів з хутра 20
Виробництво верхнього одягу 20
Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 20
Виробництво галантерейних та дорожніх виробів зі шкіри та інших матеріалів 20
Виробництво взуття 20
Оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів  
Лісопильне та стругальне виробництво; просочування деревини 20
Виробництво дерев’яних будівельних конструкцій та столярних виробів 20
Виробництво дерев”яної тари 20
Виробництво інших виробів з деревини та корка, соломки і матеріалів для плетіння 10
Виробництво інших виробів з деревини 10
Виробництво паперової маси, паперу, картону та виробів з них 10
Видавнича та поліграфічна діяльність, тиражування запасних носіїв інформації 20
Інша поліграфічна діяльність 10
Виробництво пластмасових виробів 20
Виробництво будівельних виробів з пластмас 20
Виробництво господарських та декоративних керамічних виробів 10
Виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів з випаленої глини 20
Виробництво цементу, вапна та гіпсових сумішей 20
Виробництво вапна 20
Виробництво виробів з бетону, гіпсу та цементу 20
Виробництво виробів з бетону для будівництва 20
Оброблення декоративного та будівельного каменю 20
Виробництво готових металевих виробів 20
Кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова металургія 20
Оброблення металів 20
Оброблення та нанесення покриттів на метали 20
Загальні механічні операції 10
Виробництво інших готових металевих виробів 20
Ремонт і технічне обслуговування машин та устаткування для переробки с/г продукції 20
Монтаж та установка офісного устаткування 20
Монтаж і установлення електронно-обчислювальних машин та іншого устаткування для оброблення інформації 20
Монтаж медичної техніки, включаючи хірургічне устаткування та ортопедичних пристосувань 20
Виробництво меблів 20
Виробництво біжутерії 20
Оброблення відходів 10
Будівництво будівель 20
Інші будівельні роботи 20
Електромонтажні роботи 20
Монтаж систем опалення, вентиляції та кондиціонування повітря 20
Інші монтажні роботи 20
Штукатурні роботи 20
Столярні та теслярські роботи 20
Покриття підлог та облицювання стін 20
Малярні роботи та скління 10
Інші роботи з завершення будівництва 10
Торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт 20
Роздрібна торгівля автомобілями 20
Технічне обслуговування та ремонт автомобілів 20
Ремонт транспортних засобів 20
Вулканізація 15
Роздрібна торгівля автомобільними деталями та приладдям 20
Оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі 20
Посередництво в оптовій торгівлі 20
Посередництво в торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами 20
Посередництво в торгівлі деревиною та будівельними матеріалами 20
Посередництво в торгівлі товарами широкого асортименту 20
Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах  
Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах з перевагою  продовольчого асортименту 20
Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах без переваги продовольчого асортименту 20
Роздрібна торгівля м’ясом та м’ясними продуктами 20
Роздрібна торгівля іншими продовольчими товарами 20
Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами 20
роздрібна торгівля веттоварами 10
Роздрібна торгівля косметичними  та  парфумерними товарами 20
Роздрібна торгівля у спеціалізованих магазинах непродовольчими товарами 20
Роздрібна торгівля текстильними та галантерейними товарами 15
Роздрібна торгівля одягом 20
Роздрібна торгівля взуттям та шкіряними виробами 20
Роздрібна торгівля меблями 20
Роздрібна торгівля іншими товарами для дому 15
Роздрібна торгівля книгами, газетами та канцелярськими товарами 5
Роздрібна торгівля у спеціалізованих магазинах іншими непродовольчими товарами 20
Роздрібна торгівля офісним та комп’ютерним устаткованням 20
Роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами 20
Роздрібна торгівля іншими непродовольчими товарами, н. в. і. г. 10
Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах 15
Роздрібна торгівля поза магазинами  
Роздрібна торгівля з лотків та на ринках 20
Роздрібна торгівля поза магазинами, н. в. і. г. 10
Ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку 10
Ремонт взуття 15
Ремонт радіотелевізійної аудіо- та відеоапаратури 15
Ремонт інших побутових електричних  товарів 10
Діяльність готелів 20
Надання інших місць для тимчасового проживання 10
Діяльність ресторанів 20
Діяльність кафе 20
діяльність їдалень 10
діяльність шкільних їдалень 5
Послуги з постачання готової  їжі 5
Діяльність автомобільного та іншого міського регулярного транспорту 20
автобуси міжобласні та внутріобласні 20
автобуси приміські 20
Діяльність таксі 20
Діяльність нерегулярного пасажирського транспорту 20
Діяльність автомобільного вантажного транспорту 20
Транспортне оброблення вантажів; складське господарство 20
Транспортне оброблення вантажів 20
Складське господарство 20
Послуги з організації подорожувань 20
Допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення 20
Здавання в оренду власного нерухомого майна 20
Оренда автомобілів 20
Оренда офісних машин та устатковання, включаючи обчислювальну техніку 20
Оренда офісних машин та устатковання, включаючи обчислювальну техніку 20
Прокат побутових виробів та предметів особистого вжитку 20
Консультування з питань інформатизації 20
Інші види діяльності у сфері розроблення  програмного забезпечення 20
Оброблення даних 20
Ремонт і технічне обслуговування офісної та електронно-обчислювальної техніки 20
Ремонт і технічне обслуговування офісної техніки 20
Ремонт і технічне обслуговування електронно-обчислювальної техніки 20
Дослідження і розробки 20
Дослідженя і розробки в галузі природничих наук 20
Адвокатська діяльність 20
Нотаріальна та інша юридична діяльність 20
Діяльність у сфері бухгалтерського обліку 20
Дослідження кон’юнктури ринку та виявлення суспільної думки 20
Діяльність у сфері інжинірингу 20
Рекламна діяльність 20
Консультації по рекламі 20
Виготовлення рекламної продукції 20
Надання послуг з реклами 20
Підбір та забезпечення персоналом 20
Підбір та забезпечення персоналом 20
Діяльність у сфері фотографії 20
Пакування 20
Надання секретарських послуг та послуг з перекладу 20
Надання інших  комерційних послуг 20
Послуги по оформленню документів по відведенню 20
Виготовлення проектної документації 20
Медична практика 20
Медична компютерна діагностика 20
Стоматологічна практика 20
Ветеринарна діяльність 5
Прибирання сміття, боротьба з забрудненням та подібні види діяльності 5
Діяльність у сфері культури та спорту, відпочинку та розваг 20
Виробництво фільмів 20
Розповсюдження фільмів 20
Демонстрація кінофільмів 20
Діяльність у сфері радіомовлення та телебачення 20
Надання музичних послуг 20
Інша видовищно-розважальна діяльність 10
Інші види рекреаційної діяльності 20
Чищення та фарбування текстильних та хутряних виробів 15
Надання послуг перукарнями та салонами краси 20
Організація поховань та надання пов’язаних з ними послуг 20
Діяльність по забезпеченню фізичного комфорту 20
Оздоровлення громадян сауни басейни солярії 20
Надання інших індивідуальних послуг 20
Інші види діяльності 20
   

Секретар ради                Фокшей О.Д.


Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Перейти до вмісту