Розпочав свою роботу онлайн ресурс «Платформа Центрів Дія»
Сервіс «Місцеві електронні петиції»
Сервіс «Консультації з громадськістю»

Обов’язкові профілактичні медичні огляди

Спеціалістами Косівсько-Верховинського міжрайонного відділу ДУ «ІФ ОЦКПХ МОЗ України» щоденно  проводитися соціально-гігієнічний моніторинг  проходження обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників,діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення, згідно п.4 спільного  Наказу ДУ «Івано- Франківський ОЛЦКПХ МОЗ», Департаменту охорони здоров’я ОДА і Департаменту освіти, науки та молодіжної політики ОДА від 15.01.2020 р .№3/15/18 « Про організацію та проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій».

В ході моніторингу реєструються випадки не дотримання терміну  проходження або повна  відсутність щорічних обов’язкових профілактичних медичних оглядів для визначення спроможності займатися відповідним видом діяльності за станом здоров’я  серед працівників харчової промисловості, торгівлі, громадського харчування, ТВК, перукарень, манікюрних салонів та інших.

Керівники виробництв, організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення  допускають до роботи працівників без проходження первинного та періодичного  медичного огляду, що суперечить вимогам діючого законодавства.

Нагадуємо, що згідно Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» (стаття 26): Обов’язкові медичні огляди організуються і здійснюються у встановленому законодавством порядку.

Працівники підприємств харчової промисловості, громадського харчування і торгівлі, водопровідних споруд, лікувально-профілактичних, дошкільних і навчально-виховних закладів, об’єктів комунально-побутового обслуговування, інших підприємств, установ, організацій, професійна чи інша діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може спричинити поширення інфекційних захворювань, виникнення харчових отруєнь, а також працівники, зайняті на важких роботах і на роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці, повинні проходити обов’язкові попередні (до прийняття на роботу) і періодичні медичні огляди.

Обов’язкові щорічні медичні огляди проходять також особи віком до 21 року.

Позачергові медичні огляди осіб, зазначених у частині першій цієї статті, можуть проводитися на вимогу головного державного санітарного лікаря, а також на прохання працівника, якщо він пов’язує погіршення стану свого здоров’я з умовами праці.

Власники підприємств, установ, організацій або уповноважені ними органи несуть відповідальність згідно з чинним законодавством за організацію і своєчасність проходження працівниками обов’язкових медичних оглядів і допуск їх до роботи без наявності необхідного медичного висновку.

Працівники, які без поважних причин не пройшли у встановлений термін обов’язковий медичний огляд у повному обсязі, від роботи відсторонюються і можуть бути притягнуті до дисциплінарної відповідальності.

Перелік робіт, для виконання яких є обов’язковими медичні огляди, а також порядок їх проведення встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я.

Постановою КМУ від 23.05.2001року №559 визначений перелік професій, виробництв, організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам.

Обов’язковий профілактичний медичний огляд, відповідно до Переліку, затвердженого наказом МОЗ України №280 від 23 липня 2002 року, передбачає:

  • загальне обстеження лікарями-спеціалістами (терапевт, дерматовенеролог, отоларинголог, стоматолог та інші (за потреби);
  • лабораторні обстеження (дослідження на носійство кишкових інфекцій, дослідження на гельмінтози, мазок з горла та носа на наявність патогенного стафілококу);
  • функціональні  обстеження (флюорографія).

Проводяться медичні огляди   в закладах охорони здоров’я, які мають ліцензію на медичну практику та  акредитаційний сертифікат. По Косівському та Верховинському районах це: КНП «Косівська ЦРЛ», КНП «Кутська МЛ»,КНП «Верховинська БЛ», Косівсько-Верховинський міжрайонний відділ ДУ «Івано-Франківський ОЦКПХ МОЗ України».

Своєчасне проходження періодичних медичних оглядів дає змогу вчасно виявити на ранніх стадіях онкологічні, соматичні та інфекційні захворювання, бактеріоносійство та дасть змогу своєчасно розпочати ефективне лікування!


Коментарі закриті.

Перейти до вмісту